Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Solstad Farstad (SOFF)

Investeringer: #<Tag:0x00007eff1b6de2c0>

En stor shipping aktør innen olje og gass. Ser vi har Havila her på forumet, så tenkte kanskje der er flere intresserte til denne bransjen. SOFF er fusjonen av Deep Sea Supply(Fredriksen) og Farstad Shipping(Røkke). Solstad offshore og Rem offshore ble en del av Farstad Shipping i fjor.

Her er overskrifta misvisende, det blir også antatt at vi er ved en prisbunn til supply. Og at de forsøker å unngå å ta lange kontrakter på dagens rater av slik årsak. Jeg leser det til fundamental langsiktig tiltro fra ledelsen.

Røkke håper på langsiktig flerdobbling, men anser det som høy risiko:

Moment å merke seg, Røkke informerer at han har lovet kreditorene til SOFF at Aker ikke selger aksjer før 2021.

Et obs moment, de har svært stor gjeld. Noe som er et problem generelt i supply bransjen, og med støtte i Røkke og Fredriksen, er de kanskje en del bedre stilt enn sine konkurrenter.

Fordeler, de har bra med kapital inne.
Q3 er forventet bra.

Vet vel lite om bransjen og selskapet selv, fulgte med DESSC i et års tid, så fått litt med meg til bransjen. Tror kanskje ikke nedgangskurven som SOFF er i om dagen snur riktig med en gang. Men tenker en inngang nå om dagen, for langsiktighet kan være gunstig.

Tar med en link til kvartalsrapport
https://www.solstadfarstad.com/business/investor-relations/financial-reports/quarterly-reports/

1 Like


Utdrag:
"_Snittratene til forsyningskipene i Nordsjøen er på 10.456 pund hittil i august, ifølge Westshore Shipbrokers. _

Det er nesten 2.000 pund lavere enn snittraten var i august 2014, men likevel vesentlig mer enn snittratene i samme måned i 2015 og 2016 da de var på henholdsvis 4.367 pund og 6.965 pund. "

1 Like

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=434264


Edit, tillegg:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/09/Advarer-mot-flere-aksjer
Utdrag

  • Solstad Farstad ligger i en fallende trendkanal på kort og mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at rederiet er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Aksjen brøt på onsdag ned gjennom det kortsiktige støttenivået ved 7,80 kroner og utløste et salgssignal. Nedsiderisikoen er høy ettersom det ikke ligger noen signifikant støtte under dagens nivå. Innsidevurderingen er positiv, men dette vektlegges ikke nok til å endre totalvurderingen. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.


Tenker kjøp selv, men forsiktighet! Fallende kniver og slikt er vel en fare.

Ser ut som det er en seig invistering jeg sitter i her. Men posten er liten, og planlagt låst til 2021. =)

1 Like

Myrseth velger å eksponere Dovre-porteføljen for bransjen, om ikke samme selskap:

Fortsetter å sige nedover… kjøpe i motvind?vurderer inngang her snart. :slight_smile: ) Hva er inngangen din Studenten?

Har bare en lyttepost på 2000 aksjer, inngang kurs 7.98.
Er høy risiko, og at det ser lysere ut for bransjen betyr ikke stigningen kommer før slutten av 2018 for alt vi vet. Mye kan skje med olja til den tid, så ikke sikker bransje. Langsiktig så jeg kan følge markedet litt, er interessert.

Alle de store husa guider høyere oljepris i 2018 og 2019. Tror bransjen har nådd bunnen, men synes soff har mye gjeld. 30mrd. Avventer litt med inngang.

Oljeprisen har kommet seg for en stund siden og har virket ganske stabil over 50. Snittratene ser ut til å ha gjort forsøk på å snu i januar i år, og klart det fra juni i år. Tolker det til at det har allerede snudd for markedet, og at prisingen ikke har nådd til denne sektoren enda. Utilization, antall oppdrag, trenger videre økning, så skiputleie ligger litt etter oljeprisen.:thinking:

Vil anbefale deg og gjøre informasjonsdykk i bransjen på egenhånd, jeg har ikke stor kunnskap her, bare interesse. :sweat_smile:

Kursutviklingen til aksjen etter fusjonen 22. juni. En utvikling etter indikasjoner om bedring i markedet.
bilde

RSI er også forlokkende:
bilde

Klør meg egentlig i hodet og lurer på hva jeg ikke ser, hvorfor utviklingen er negativ tiltross for hva jeg ser.

De har ikke startet å prise seg opp i forhold til oljeprisen så langt. Tørr ikke vekte opp selv ytterligere enda, olja er noe herk å sitte for eksponert til sier min erfaring, men spennende dette.

Spennende ordrebilde:

bilde

bilde

bilde

https://www.solstadfarstad.com/business/investor-relations/largest-shareholders/

#4 DNB Nor Markets, Aksjehand/analyse opp 365k aksjer.
#11 Nordnet Livsforsikring opp 415k aksjer.
#13. Danske Bank opp 2k
#14. til 17. Perestroika, Mohn, ned 1.2m aksjer.
#15. til 14, JPMorgan Chase Bank, N.A., London ned 25k aksjer.

top 20 her ned 500k totalt for uke 39, Mohn som selger ned som vist av @strongbuy.

Gårsdagens endring vil påvirke top 20 en del.
20. plass Ivan II AS er nå eid av SOFF Invest, så de 2,2m aksjene flyttes inn på #3, som får størrelsen på 21m aksjer. Samt en ny 20. plass på tur inn.

bilde

1 Like

Snittratene til forsyningsskipene var for eksempel på 12.484 pund, tilsvarende rundt 133.000 kroner, i august, det vil si marginalt høyere enn i august 2014 og nesten tre ganger så høye som i samme måned i både 2015 og 2016. September endte omtrent like bra med en snittrate på 12.261 pund, eller om lag 130.000 kroner, noe som er hele 30 prosent høyere enn snittratene var i september 2014.

En artikkel fra 8. sept angående snittratene:
http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/09/Glohett-marked-i-Nordsjoeen

Men, og dette er viktig, snittratene på westshore sin side for Oktober så langt viser 6000. 50% lavere enn september. Er veldig tidlig i oktober enda, så få tall kan skape stort avvik, dog verdt å følge tett.

Salg av skip

Lite kursras i dag, tenker dette er mulig årsak:

Interessant selskap. Er prosjektleder for et prosjekt for dem nå… :slight_smile:

1 Like

Vil ikke anbefale å gå for dypt i selskapet. Ratene styrer selskapet, etterspørsel styrer ratene, og for at etterspørsel skal stige krever det vedvarende høye oljepriser. Så er risiko definitivt! Slik jeg forstår det.
Men spennende selskap, og minner megselv daglig på at jeg ikke burde øke invisteringen min mot oljesektor i forhold til min plan. ^^

Ser den. Uten å si for mye kan jeg i allefall si de satser. Og har store ambisjoner. Aksjen har jo også falt jevnt og trutt siden toppen på 14ish kr. så inngang nå ser ikke heeeelt dust ut.

1 Like

Aksjen faller jo fordi ratene har falt gjennom gulvet :wink: