Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Solstad Farstad (SOFF) 2

Continuing the discussion from Solstad Farstad (SOFF) 1 - #7564 av Rodjer.

Previous discussions:

Steikje, da klarte vi det som virket som umulig for 8-10 mnd siden.
Nemlig å få fylt opp en hel tråd.

2 Likes

Interessant-se på spoten nå, de er nervøse når de legger ut småjobber 1-2uker før oppstart😃

1 Like

Ja, når ikke kursen stiger så skal det ikke stå på antall innlegg :slight_smile:

1 Like

Er det AHTS oppdrag?
Må jo være et godt tegn det…

Ja.
1 ahts fra Total den 6.10

20/09/21 Total DK
R/M Haven (1 x AHTS + 3 x tugs), 10 days firm + D/D 10
06/10/21

2 Likes

Ligger 2 ahts jobber ute fra Total nå, oppstart 6.10 og 12.10 det er uvanlig på slike jobber. Svært få ledige båter før godt uti neste uke😃

Edit- ene 12.10 er Psv

1 Like

Passer vel bra til Far Sigma det oppdraget da.

Alle 3 Soff båtene kan få den men får håpe det dukker opp noe før😃

1 Like

Bra aktivitet i spotten, flere sene slutninger på psv idag.

Aldri sett makan i spotten på de 10 månedene jeg har fulgt med på dette.
Av 78 fartøy i Nordsjø spotten er det 5! ledige.
På norsk sektor er det helt utsolgt for både ahtser og psv’er.

1 Like

Bra trykk, bra for alle.

Viktigt signal jeg har ventet på lenge. Her vil LO hi et signal til AP om at SV ikke må få inflytelse på vår viktigste næring .
Positivt… og slike signal som dette vil skape trygghet om olje aksjer igjen.

3 Likes

Ja, det skulle bare mangle! :grinning:

I mangel på noe annet å gjøre måtte jeg høre gjennom aksjesladder podden nå.
Henriksen tror ikke noe på at kreditorene vil la seg påvirke av en minoritetsgruppe i DOF, da vil dem heller oppsøke bobestyrer, kjøpe restene og “gi” backlogen deres til eksempelvis Soff.

Faktisk ganske interessant om supply idag.

Og igjen, det hele dreier seg om hvordan markedet utvikler seg framover, tror man det vil utvikle seg positivt er valget enkelt.

Ha ha…de gutta der tenker vidt og bredt …men hvorfor ikke.
Da hadde Solstad blitt et utrolig interessant selskap med så mange csv fartøy. Tror ikke konkurranse tilsynet kunne stoppet det.

hvor finner jeg poden?

Supply sektoren fra 1:21:45

https://soundcloud.com/user-368296438/pwfrykt-blytung-og-fruktkompott?fbclid=IwAR1sD8Uusd-U-_XYrcR2wD_iJVWnId8teDItaFAeTWurYFOxlojATBlFqR8

1 Like

Takk Rodjer

1 Like

Bare hyggelig.

Aksjesladder hadde også denne gangen en liten økt som omfattet vårt interesseområde, og jeg er litt overrasket over det fokus som synes å være på dagens inntekter, og at verdiene på opsjonene/aksjene bør fundamenteres på dette. Er vi ikke alle enige om at dagens havn med marked, rater og inntekter ikke gir bærekraftig grunnlag for videre drift og at det således bør være morgendagens potensial i en ny havn som må legges til grunn?

Jeg innleder dette “lørdagmorgenresonnementet” med konklusjonen om at en videreføring av dagens marked herunder rater og inntekter forankrer den sikkert sakte men samtidig sikre død for norsk offshorebransje slik vi kjenner den. En eventuell investering i offshorerederier må således baseres på en overbevisning om at offshore vind mv. i fremtiden skal kompensere for tapte inntekter fra oljesektoren- og på denne bakgrunn kunne løfte marked, rater og inntekter tilbake til gamle høyder.

Selv om politiske signaler og vedtak samt planlagt og forankret pipeline klart peker i positiv retning kan det ikke være tvil om at det fortsatt er mange skjær i sjøen for denne reisen. Og, ettersom bransjen trygt kan sies å ha med seg en tung og illeluktende ballast (Les: gjeld, backlog med dårlige rater) vil det være naturlig å forvente hyggelig avkastning dersom man skulle lykkes.

Det å komme til havn er dessverre heller ikke nok. Man er samtidig nødt til å være sikker på å komme frem innen skipskassen er tom, og med de varene som der er etterspurt.

De rederiene som har størst mulighet til å lykkes med dette, kan etter min oppfatning, gå en positiv fremtid i møte og således representere gunstige investeringsobjekter slik det nå ser ut ift. “inngangsbillett og avkastningspotensial”. Likeså synes verdsettelsene av slike selskap i langt større grad å henge sammen med nevnte sannsynlighet for å lykkes medereisen og evnen til å tjene penger i ny havn- enn hvilken grad man tjener penger i dag. Dette, som nevnt, selvfølgelig forutsatt at skipskassen er tilstrekkelig fylt med cash og handelsvarer.

Som dere alle vet ligger mitt lodd i SOFF- men jeg har også god tro på DOF dersom skipskassen deres blir tilfredsstillende fylt opp. Jeg skal her ikke kjede dere med å repetere alle argumentene for dette men det henger altså i stor grad sammen med suksesskriteriene for ovennevnte reise; altså muligheten til å nå frem til neste havn i rett tid og med de etterspurte varene uten at den medfølgende ballasten senker deg på veien. For de som lykkes kan kun fremtiden vise hva dette vil innebære, men har man tro på at denne havnen finnes er det vel ingen grunn til å tenke annet enn at markedet der kan være like bra som da vi kom til dagens marked?

Jeg avslutter dette “lørdagmorgenresonnementet” med et notabene;
DOFs backlog er et tve-egget og sikkert viktig sverd i dette henseendet. Tenk om arbeid for 12 000 MNOK må kontraheres i et bedre marked, og har i så fall denne backlogen reell verdi for andre? Har den tilstrekkelig verdi for DOF, eller representerer den i praksis en tyngende ballast?

Uansett det er veldig interessant, lærerikt og morsomt å følge denne ferden og så får vi se om det blir knekkebrød eller biff som fylles magen når vi kommer frem.

2 Likes