Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Sonetel (SONE)

(Litt lang innlegg, men forhåpentligvis ett lønnsomt ett)
Flere burdet ta en titt på Sonetel. Sonetel er ett lite svensk selskap som gir bedrifter muligheter å kjøpe “lokale” telefonnummer i forskjellige land.
Sonetel har en m.cap på ca 75mil hvor ca 20-25mil er cash. De ble børsnotert tidligere i år til en kurs på 26.9kr og IPO ble overtegnet med 400%. Pga problem med IPO, utsettelser osv så ble beklageligvis ikke børsnoteringen som forventet.

Litt om selskapet: Ett av Europas og Sveriges kjappest voksende tek selskaper. De har som mål å gå cash even mot slutten av 2017 og for 2017/2018 skal de ha 5mil i overskudd. 2018/2019 ca 18mil i overskudd og i 2020 har de som mål og ha 35mil i overskudd. Om de klarer å nå målene sine er m.cap inntjent i cash på 3år!!!

Selskapet skal gå fra og vær ett basic selskap som tilbyr bedrifter lokale telefonnummer til å bli en fullstendig leverandør for kommunikasjons-verktøy til bedrifter. De utvikler no en tjeneste som skal gi bedrifter mulighet til å sende SMS, ringe, chatte med kunder. De skal også implementere AI-chat, chatlogs osv… Sonetel nærmer seg snart 800 000 registrerte brukere og dette er bare start fasen av hva som er i ferd med å skje med tanke på ny lansering, Weebly integrasjon og forhåpentligvis andre avtaler som Shopify etc.

Anbefaler alle å se presentasjon og lese PM som kom før børsnotering. Sonetel er riktignok ett litt kjedlig selskap, det er svært få store nyheter og man grinder over tid. Nærmeste selskapet man kan sammenligne Sonetel med er Fortnox.

Det har kommet kjøpsanbefaling på Sonetel før, men det ble styr i forbindelse med at CEO hadde dobbeltrolle i selskapet som ga ut analysen, dette førte til at analysen ble fjernet. Det er få aksjer til salgs på børs, men det er mulig å bunnfiske etter aksjer. Alle store eiere og insidere har 12mnd lock-up. Kan også informere om at det ble solgt i overkant av 200 000 aksjer til en kurs på 23.5kr i forbindelse med PM om innløsning av opsjoner. Dette er bekreftet fra en av kjøperene som er i Facebook gruppen som eier ett investeringsselskap som kjøpte disse.

Har kommunisert med CEO og kan bekrefte at Sonetel har leid inn ett analyseselskap til å ta en vurdering av selskapet. Jeg går utfra at dette blir en kjøpsanbefaling, så her er en gylden mulighet å kjøpe i riktig tid. Weebly intergrasjonen er ferdig og den fikk nesten ingen oppslag i pressen. Nordnet har også problem med å gi ut PM pga tekniske problem(jeg kontaktet Nordnet) så den ligger ikke på børs enda…En uke siden PM kom.

Jeg legger ved link av Redeye inlegget. Man finner presentasjoner på Sonetel-investerar sin hjemmeside eller i Redeye linken.

Jeg eier logisk nok aksjer i Sonetel, men prøver å forholde meg noenlunde nøytral å komme med fakta og mål som er satt.

https://www.redeye.se/arena/posts/sonetel-sonetel-ett-av-sveriges-snabbast-vaxande-tech-bolag

4 Likes

Takk for god intro til selskapet @eomera :slight_smile:

2 Likes

Np, satser på noen leser seg opp å ser presentasjonen av selskapet så forstår man hvor veien går i det lange løp :slight_smile:

Analyse ute med kjøpsanbefaling på 29kr. Dagens kurs 21kr. Jeg må si at det er masse masse feil i analysen og riktig kursmål burdet vært nærmere 40kr… Virker nesten amatørmessig/slurvete mye av det som er i analysen. Uansett kjøpsanbefaling

1 Like

Kan du dele den? :smile:

Her er analysen. Det er mange feil der etter mi mening. Kalkulasjonene hannes er nesten 1år for seint. Dagens inntekt er for eksempel 6.5mil pr.kvartal. Og han kalkulerer en inntekt på ca 20mil i 2017/2018 når de allerede i 2016/2017 har de mål om mil 28mil i inntekt. I 2017/2018 vil de ha rundt 36mil etter DAGENS vekst. Legger man til Weebly + API så vil inntekten mest sannsynlig havne på rundt 40-45mil.
Samtidig som på hannes kalkulasjoner baserer seg på økte utgifter som følge av at API skal utvikles, også legger ikke han til grunne for noe inntjening fra API. Helt ærlig analysen er ikke feil, men den er svært konservativ og varsom med antagelsene sine. Riktigkurs burde vær nærmere 35-40kr fram mot desember 2017 også får man regulere den utifra veksten og virkningene.
Han legger til grunne for en historisk vekst på ca 360 pr.dag, sanheten er at etter Weebly integrasjonen så ligger vi på nærmere 500-550 pr.dag. Så analysen er etter min mening BUNN prestasjon med store bokstaver.
Jeg har kortsiktig kursmål på 37kr og kursmål for 2020 på 160kr.

1 Like

Du laste ned analysen på høyre siden av linken.

Sonetel har gått fra ca 19kr når jeg skrev om Sonetel, til dagens kurs på 27kr og er fortsatt kraftig underpriset i mine øyne. Det har kommet ett par nye blogginnlegg om Sonetel og flere får øynene opp for selskapet. Vi ser økte volum og mer eller mindre ingen aksjer på salgssiden. I går var det hele 1400 aksjer til salgs totalt på børsen når alle postene opp til 27kr. Nesten 3.5% av selskapets aksjer har blitt omsatt siste tre dagene og da er ca 45% lock up i 12 mnd fra børsnotering.

Veksten pr.dag har økt betydelig siden mai og slik det ligger ann så ligger vi foran mine beregninger til vekst i 2017/2018. Klarer de målene satt for 2017/2018 regnskapet burdet aksjeprisen ligge på rundt 60-80kr sommeren 2018.
Om de beviser videre vekst for 2018/2019 med mål om 17mil i overskudd så burde de prises til 130-140kr.
Beviser de videre vekst og utvikling slik som antatt så er målet 45mil i overskudd 2019/2020 regnskapet. Om Sonetel fortsatt er å anse som vekstselskap i 2019/2020 noe jeg tror de er burdet de vær priset til en P/E på 30 som er vanlig for vekst selskap. Med dette til følge budet de vær priset til 1.3-1.5milliard. Dette vil med andre ord si at aksjekursen ligger ett sted mellom 270-300kr.
Er det avtagende vekst så burdet de bli prisett til 7-800mil som er 26.5x8= 212 kr aksjen.

Det er lenge til 2020 og det er mye som skal bevises, men potensialet er der og vi ligger i rute. Legger ved siste blogginnlegg for Sonetel, det ligger flere på Redeye sin side.

Håper noen ser muligheten, riktigkurs fra den “proffesjonelle” analysen sier riktigkurs 29kr før Weebly effekten. No ser vi Weebly effekten og i mine øyne burdet vi ligge ett sted mellom 37-40kr pr.dags dato.

2 Likes