Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

SpareBank 1 Ostlandet (SPOL)

Renteregulering

SpareBank 1 Østlandet: Vedtak i representantskapet

SpareBank 1 Østlandet: Resolution of the Supervisory Board

Meldepliktig handel

SPOL - SpareBank 1 Østlandet resultatpresentasjon, 1. kvartal 2021

Renteregulering

SPOL - Et godt førstekvartal for SpareBank 1 Østlandet

SPOL: Kjøp av egenkapitalbevis av primærinnsider

SpareBank 1 Østlandet: Meldepliktig handel - Spareprogram for ansatte

SpareBank 1 Østlandet: Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte

Renteregulering

Renteregulering

SPOL - SpareBank 1 Østlandet resultatpresentasjon, 2. kvartal 2021

Et solid halvårsresultat og rekordhøy optimisme

SpareBank 1 Østlandet Mandatory notification of trade - Savings programme

SpareBank 1 Østlandet: Meldepliktig handel - Spareprogram for ansatte

SpareBank 1 Østlandet: Mandatory notification of trade – Allocation of equity capital certificates to savings programme

SpareBank 1 Østlandet: Meldepliktig handel - Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte

Contemplating issuance of senior non-preferred bond

Successful issuance of Senior Non-Preferred Bond in NOK