Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

SPAREBANKEN OST (SPOG.OL)

Starter en tråd om SPAREBANKEN OST (SPOG.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i porteføljen sin :slight_smile:

Sparebanken Øst operates as a savings bank in Eastern Norway. The company offers financial products, such as savings, credit, and payment products; mortgages on homes; and debenture financing for used cars, as well as provides services in the areas of financing, savings and investment, and money-transfer services.

It also distributes insurance and fund products, as well as operates and maintains real estate properties. The company was founded in 1843 and is headquartered in Drammen, Norway.

La oss starte diskusjonen! @Furkan @juwa @rayman @Henrik95 @JG89 @Flax @pdx

1 Like

Renteregulering

Sparebanken Øst - invitasjon til digital regnskapspresentasjon

Sparebanken Øst - valg av innskytere til bankens forstanderskap

Sparebanken Øst – Moody’s oppgraderer den langsiktige ratingen av Sparebanken Øst til A1

Sparebanken Øst - valg av egenkapitalbeviseiere til bankens forstanderskap

Sparebanken Øst - Regnskap 4. kvartal 2020

Utstedelse av nytt obligasjonslån

Renteregulering

Sparebanken Øst har mandatert utstedelse av SNP

Vellykket utstedelse av SNP

Sparebanken Øst - innkalling til forstanderskapsmøte

Sparebanken Øst - foreløpig årsrapport 2020

Renteregulering

Sparebanken Øst - protokoll fra forstanderskapsmøtet 25.03.21

Sparebanken Øst - årsrapport 2020

Sparebanken Øst - Eks. utbytte fredag 26. mars 2021

Sparebanken Øst - Eks. utbytte NOK 3,50 i dag

Sparebanken Øst - korrigert protokoll fra forstanderskapsmøtet 25.03.21

Renteregulering