Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Targovax - Klinisk utprøving / rapporterte resultater ( ONCOS-plattformen et nytt emne )

trvx_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff29605ebd8>

#1

Klinisk utprøving av GMO-legemiddel ONCOS-102 (2018/13116)

Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologiloven av legemiddel ONCOS-102, som består av genmodifiserte organismer (GMO) til klinisk utprøvning på pasienter er på alminnelig høring.

Miljødirektoratet har mottatt søknad om klinisk utprøvning til pasienter av legemiddel som består av GMO fra Targovax Oy. Søknaden medfører utsetting i forskningsøyemed etter genteknologiloven, Lov av 2.april 1993 nr. 38, lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m., § 9.

Søknaden gjelder en fase I studie av ONCOS-102, et onkolytisk virus, for behandling av pasienter med melanom (føflekkreft) som ikke (lenger) responderer på anti-PD1- behandling (en type immunterapi). ONCOS-102 er et humant adenovirus som er genetisk modifisert for kun å reprodusere i kreftceller. ONCOS-102 vil injiseres intratumoralt, viruset vil så reprodusere seg i kreftcellene og bryte dem ned slik at kreftspesifikke antigener frigjøres. Dette antas å lede til at pasientens immunforsvar aktiveres og angriper øvrige kreftceller, og dermed en forbedring av pasientens kreftsykdom.

Mer informasjon om GMO-legemidlet er lagt ved i Summary Notification Information Format (SNIF) i meny til høyre. Miljødirektoratet ber om eventuelle innspill til søknaden. Høringssvar legges inn i elektronisk skjema tilgjengelig på denne siden.

Høringssvar kan også sendes per post til: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Svaret må merkes 2018/13116.

Frist for høringen er 11. mars 2019.

Last ned pdf fil

ONCOS-102.pdf (315,5 KB)


#2

Proposed period of release

From 2Q 2019 until 4Q 2020


#3

Skal de inkludere norske sykehus til melanom studien som kjøres av Memorial Sloan Kettering?


#5

Delte denne på HO. De har jo tilgang på melanom data… det gikk jo veldig fort med han som fikk CR. Kan de ha fått flere CR med ny dose og ønsker å satse videre på melanom som bare var en “POC” studie? Viralytics og co er ikke i nærheten om enda en CR er produsert på sååå få pasienter. :slight_smile:


#6

Spennende👍


#7

Spændende sager. Mere diskussion omkring dette spændende dokument savnes.


#8

Published February 2019

Abstract A022: Phase 1/2 study to evaluate systemic durvalumab (durva) + intraperitoneal ONCOS-102 in patients with peritoneal disease who have epithelial ovarian (OC) or metastatic colorectal cancer (CRC)


#9


#10

Targovax stiller ikke spesielt sterkt mot disse selskapene når feks Replimune kjører en fase 1/2 studie med 150 pasienter, i tillegg planlegger de å starte en studie med 240 pasienter og en annen med 120 pasienter dette halvåret. Alt gjøres i større skala med tilhørende raskere rekruttering. Targovax hadde nok trengt større summer enn de har i dag til å virkelig satse stort på pipelinen sin.


#11

Det kommer an på resultatene.


#12

Nå er vel Targo inne i/eller rett forbi proof of concept stadiet. Det gir ingen mening å høste inn hundrevis av pasienter før man vet mer sikkert om viruset virker. Noe annet ville vært uhørt ovenfor pasientene. Kjenner dog ikke til Replimune, og hvordan de ligger an.


#13

Eneste de trengte for dette proof of concept studiet her var å bevise at ONCOS-102 fungerte. Det gjorde den så absolutt, selv på kun 3 injeksjoner.

Det virket komplett meningsløst og mot sin hensikt å kjøre på med flere hundre pasienter i denne pasient populasjonen. Får de kun 1 CR til, så har de flere CRs enn konkurrentene som kjørte tilsvarende studier med 50-60+ pasienter… tok 63 dager sist for trvx sin CR…

Skjer dette igjen tror jeg andre vil sponse større studier eller inngå deal…


#14

Melding om first patient dosed i dose expansion cohort dag.


#15