Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Telenor (TEL)

Starter en tråd om TELENOR ASA (TEL.OL) siden en del har den i favoritt-listen eller i porteføljen sin :slight_smile:

Telenor ASA, together with its subsidiaries, operates as a telecommunication company worldwide. Its principal products and services include mobile communication, fixed line communication, and broadcasting services.

The company’s mobile communication services comprise voice, data, Internet, and content services, as well as customer equipment and messaging. Its fixed line services consist of telephony, Internet and TV, and leased lines, as well as data and managed services; and broadcasting services include DTH, broadcasting and data communication services through satellite, and terrestrial radio and TV transmission.

The company also provides wholesale services that enable the operators to route international voice, messaging, data, and signaling traffic through a single connection to a global network, as well as handles international roaming relationships. In addition, it offers digital services, such as international communication services and machine to machine communication, as well as Internet based services, digital media advertising, and financial services.

Further, the company sells mobile devices; and leases base station sites, equipment primarily in the satellite business, and properties. Telenor ASA was founded in 1885 and is headquartered in Fornebu, Norway.

La oss starte diskusjonen! @Longley1 @leffe @Cornfed @baris @BillyP @atsjo @LMVB @LilleUlv @Storg @hectorgonzales @sher @mjollner @Cheerup @pdx

Telenor ASA - Emisjon av sertifikatlån

Telenor ASA har emittert sertifikatlån NOK 700,000,000. Innbetalingsdato: 25.
mai 2018 Forfall: 25 september 2018 Kupong: 1.09% Tilrettelegger: DNB Markets
For ytterligere informasjon kontakt: Frode Borhaug, Telenor ASA, tlf. 91638645
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452012

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180523.OBI.20180523S107

Telenor ASA - Issuance of Commercial Paper

Telenor ASA has issued a commercial paper of NOK 700,000,000. Start date: 25 May
2018 Maturity: 25 September 2018 Coupon: 1.09% Organised by: DNB Markets For
further information, please contact Frode Borhaug, Telenor ASA, phone +47
91638645 This information is subject of the disclosure requirements pursuant to
section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=452013

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180523.OBI.20180523S108

Siden jeg er inne i Telenor pga utbytte:

21.06.2018 16:52:49: Telenor starter program for tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor har besluttet å gjennomføre et 2018-19 tilbakekjøpsprogram på inntil 29
millioner aksjer, tilsvarende rundt 2% av antall registrerte aksjer. Programmet
ventes å returnere rundt 5 milliarder kroner til aksjonærene.

Telenor har 21. juni 2018 inngått en ikke-diskresjonær avtale med en tredjepart
for tilbakekjøp av inntil 13,4 millioner aksjer i markedet. Programmet vil
styres av en tredjepart, som vil ta egne handlebeslutninger for kjøp av aksjer,
uavhengig og upåvirket av Telenor. Tilbakekjøpene i markedet ventes ferdigstilt
innen utgangen av 2018. Telenor vil som tidligere informere markedet etter
eventuelle tilbakekjøp på daglig basis.

De resterende inntil 15,6 millioner aksjer vil bli kjøpt fra Staten ved Nærings-
og Fiskeridepartementet, i henhold til en avtale mellom Telenor og
departementet. Ifølge avtalen er departementet forpliktet til å delta i
tilbakekjøpsprogrammet med en proporsjonal andel slik at deres eierandel i
Telenor på 53,97 % forblir uendret. Kompensasjon for departementets aksjer og
følgende innløsning av disse aksjene ventes i andre kvartal 2019.

Aksjene vil kjøpes tilbake under fullmakten gitt av Telenors ordinære
generalforsamling 2. mai 2018. Telenor vil be ordinær generalforsamling i mai
2019 om godkjennelse til å slette aksjene som blir kjøpt i markedet, samt
innløsning av departementets proporsjonale antall aksjer.

Basert på Telenoraksjens sluttkurs 21. juni 2018 på 166.50 kroner utgjør
programmet en tilbakeføring av 4,8 milliarder kroner til aksjonærene. Dette
kommer i tillegg til ordinært utbytte for regnskapsåret 2017 på 8,10 kroner pr
aksje, tilsvarende rundt 12 milliarder kroner, der NOK 4,20 ble betalt i mai
2018 og resterende NOK 3,90 vil utbetales i november 2018.

I tillegg har Telenor til hensikt å utbetale et ekstraordinært utbytte på 4,40
kroner per aksje, tilsvarende 6,5 milliarder kroner, betinget av en vellykket
gjennomføring av avtalen om salg av Telenors mobilvirksomhet i Sentral - og Øst
Europa, som offentliggjort 21. mars 2018.
http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=454288

Er det noen tallknusere her som har greid å finne ut hvorfor enkelte hevder at Telenor kommer til å gå konkurs innen 10 år?

spetalen ser selskapet i en vanskelig situasjon fremover,-og Sissener holder seg langt vekk sier han,-der han bl.a. nevner om et oppkjøp Telenor gjorde,der de kort tid etterpå skrev ned verdien av oppkjøpet med 1 milliard.

ser på estimater fra andre meglerhus der de viser driften av selskapet vil gå jevnt og trutt fremover.

:eye::mag::question:

nei,ingen kommentar…

:disappointed_relieved:

Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 20. september 2018 350.000 egne aksjer til snittkurs 161,24
kroner, og eier etter dette 8.046.121 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=459903

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180920.OBI.20180920S107

Share buyback

Telenor has on 20 September 2018 purchased 350,000 own shares at an average
price of NOK 161.24 per share. After this transaction Telenor owns a total of
8,046,121 own shares.

For further information about the share buyback programme Telenor refers to the
Oslo Stock Exchange notifications made on 21 June 2018 (available from
www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=459904

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180920.OBI.20180920S108

Er det noe som beskriver Tekinvestor bedre enn at Telenor kunne ha et sånt chart uten at noen overhodet nevnte aksjen? Lol.

(@pdx du driver et galehus)

(Ser litt kjipere ut nå nylig da.)

image

1 Like

Synes det beskriver oss bra. Ingen her er interessert i å investere i kjønnsdiskriminerende selskap. Vårt moralske kompass peker i riktig retning! :innocent:

1 Like

Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 21. september 2018 150.000 egne aksjer til snittkurs 162,81
kroner, og eier etter dette 8.196.121 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=459976

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180921.OBI.20180921S72

Plan International and Telenor Group enter global partnership agreement

(New York/Fornebu, 24 September 2018) Plan International and Telenor Group will enter into a partnership to collaborate on enhancing children and young people’s skills for a digital future. The three-year partnership agreement was officially announced today at a United Nations General Assembly event in New York. 

The new partnership will include both financial support and access to a range of digital and mobile technology solutions that will help advance the rights of children and young people, with a special focus on equality for girls. All joint projects will focus on building skills for a digital future for children and young people globally in order to reduce inequalities.

Norwegian Minister of International Development Nikolai Astrup, Anne-Birgitte Albrectsen, CEO of Plan International, and Sigve Brekke, Telenor Group President & CEO met in New York today during the United Nations General Assembly, to discuss the importance of partnerships and digitalising development to reach the SDGs and create shared value. They were joined by Norwegian Minister of International Development Nikolai Astrup.

“We are proud to announce that Telenor Group, one of the world’s largest telecom companies, is partnering up with Plan International. Together we can use technology to break down the barriers that stand in the way of the poorest children and help close the digital gender gap for girls”, says Anne-Birgitte Albrectsen, CEO of Plan International.

“Governments, businesses and organisations need to collaborate to stimulate growth and create shared value. Telenor collaborates with a handful global partners whose strategic vision, ability to deliver, and local knowledge benefit from the opportunities brought by digital and mobile technology - and vice versa. Plan International works tirelessly to advance children’s rights and equality for girls globally. Through our joint projects, innovative digital solutions can enhance this work further and contribute to reducing inequalities in the societies in which we operate,” says Sigve Brekke, President & CEO of Telenor Group.  

The goal of the partnership is to reduce inequalities by the use of digital technology, mobile communication and internet. Telenor’s core competence on mobile communication and technology will be paired with Plan’s local knowledge and innovative program solutions. The aim is to develop optimal solutions to create skills for a digital future and empower societies.

Joint initiatives will focus on reducing inequalities through building skills for a digital future, such as digital literacy, education for out-of-school children, youth educational skills training, closing the digital divide, and educating children and youth on child online safety. The countries covered by the partnership are Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Thailand, Norway, Sweden and Denmark.
   
The new agreement draws on previous successful partnership experiences in Pakistan between Plan International Pakistan and Telenor Pakistan. The two organisations have jointly set up Information and communications technology (ICT) labs in remote schools, where thousands of girls and boys as well as their teachers learn digital fundamentals as well as online safety. Norkring, a Telenor subsidiary, also has a partnership with Plan International in Malawi to use radios to spread awareness of children and girls’ rights.

Telenor Group has long-term partnership agreement with 2-3 global organisations. In 2014, a five-year global partnership agreement was signed with UNICEF to include both financial support and access to a range of mobile technology solutions that contribute to the advancement of children’s rights globally.

For more information, please contact:
Silje Budeng Senior Communications Manager Plan International Norge
+47 48158313 Silje.Budeng@plan-norge.no

Hanne Knudsen Director, Media Relations Telenor Group  
+47 90804015 Hanne.Knudsen@telenor.com 

About Plan International
Plan International is an independent development and humanitarian organisation that advances children’s rights and equality for girls. It strives for a just world, working together with children, young people, supporters and partners. Plan International works with children, young people and communities to tackle the root causes of discrimination against girls, exclusion and vulnerability. It supports children’s rights from birth until they reach adulthood. Its work enables children to prepare for and respond to crises and adversity. Using it reach, experience and knowledge, Plan International drives changes in practice and policy at local, national and global levels. It is independent of governments, religions and political parties. For over 80 years, it has been building powerful partnerships for children and is active in more than 70 countries.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Telenor via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180924.GlobeNewswire.HUG2217325

Plan International og Telenor Group inngår global partnerskapsavtale

(New York / Fornebu, 24. september 2018) Plan International og Telenor inngår globalt samarbeid for å styrke barn og unges ferdigheter for en digital fremtid. Den treårige partnerskapsavtalen ble annonsert i dag på et felles FN-arrangement i New York.

Det nye partnerskapet vil omfatte både økonomisk støtte og tilgang til en rekke digitale og mobile teknologiløsninger som vil bidra til å fremme barns og unge menneskers rettigheter, med særlig fokus på likestilling for jenter. Alle fellesprosjekter vil jobbe for å bygge ferdigheter for en digital fremtid for barn og unge globalt for å redusere ulikhet, med et spesielt fokus på jenter.

Utviklingsminister Nikolai Astrup, Anne-Birgitte Albrectsen, administrerende direktør i Plan International, og Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor møttes i New York i dag under FNs generalforsamling for å diskutere betydningen av partnerskap og digitalisering av utvikling for å nå bærekraftsmålene og skape vinn-vinn effekter.

  • Vi er stolte av å kunngjøre at Telenor-konsernet, en av verdens største telekomselskaper, nå er en global partner med Plan International. Sammen kan vi bruke teknologi til å bryte ned barrierer som står i veien for de fattigste barna og bidra til å redusere digitale forskjeller, spesielt med tanke på jentene, sier Anne-Birgitte Albrectsen, administrerende direktør for Plan International.

  • Myndigheter, bedrifter og organisasjoner må jobbe sammen for å stimulere vekst og skape felles verdi. Telenor samarbeider med en håndfull globale partnere som har både den strategiske forankringen, gjennomføringskraften og lokalkunnskapen som skal til for å dra full nytte av potensialet som skapes av digital kommunikasjon. Plan International jobber for å fremme barns rettigheter og likestilling for jenter globalt. Gjennom våre felles prosjekter kan nyskapende digitale løsninger forsterke dette arbeidet ytterligere og bidra til mindre ulikhet i de samfunnene vi opererer i, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Målet med partnerskapet er å redusere ulikheter gjennom digital teknologi, mobilkommunikasjon og internett. Ved å koble Telenors kjernekompetanse innen mobilkommunikasjon og teknologi sammen med Plans lokale tilstedeværelse og innovative programmer vil man sammen utvikle nyskapende løsninger for en digital fremtid for barn og unge. Dette vil bidra til å styrke individer og lokalsamfunn i de markeder der Telenor er tilstede.

Partnerskapet er en oppfølging av, og i tråd med, den norske regjeringens digitale strategi for utviklingspolitikk, som ble lansert i august 2018. Den stadfester at ny teknologi og digitale løsninger kan bidra til en bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland. Strategien påpeker også at ny teknologi kan bidra til å spre kunnskap og informasjon til marginaliserte grupper, som jenter og unge kvinner, og at digitale verktøy kan hjelpe dem til en bedre fremtid.

  • Det er viktig og bra at dette globale partnerskapet mellom Telenor og Plan International vil bidra til å styrke barn og unges digitale ferdigheter for å oppnå utvikling, i tråd med regjeringens nye satsning på digital utvikling. Mange unge i dag, og spesielt jenter, står i fare for å bli hengende etter og dermed ikke får tilgang til morgendagens jobbmarked, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

I samarbeidet vil Plan og Telenor jobbe med felles initiativ for å redusere ulikheter gjennom å bygge barn og unges ferdigheter for en digital fremtid. Dette innebærer prosjekter om digital læring, utdanning for barn utenfor skolen, yrkesopplæring og kunnskap om å skape seg en fremtid, redusere den digitale kløften, og utdanning av barn og ungdom i nettvett. Landene som omfattes av partnerskapet er Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Thailand, Norge, Sverige og Danmark.
   
Den nye avtalen bygger på tidligere vellykkede partnerskapserfaringer i Pakistan mellom Plan International Pakistan og Telenor Pakistan. De to organisasjonene har i fellesskap satt opp informasjon, kommunikasjon og teknologi (IKT)-laboratorier i fjerntliggende skoler, hvor tusenvis av jenter og gutter samt lærerne lærer grunnleggende IKT-kunnskap og online sikkerhet. Norkring, et datterselskap i Telenor, har også et partnerskap med Plan International i Malawi, for å fremme bruk av radioer for å spre kunnskap om barns og spesielt jenters rettigheter i landet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Silje Budeng Senior kommunikasjonsrådgiver Plan International Norge
M: 48158313 Silje.Budeng@plan-norge.no

Hanne Knudsen Informasjonssjef Telenor Group
M: 90804015 Hanne.Knudsen@telenor.com

Om Plan International
Plan International er en utviklingsorganisasjon som fremmer barns rettigheter og likestilling for jenter. Plan streber etter en rettferdig verden, i samarbeid med barn, unge mennesker, støttespillere og partnere. Plan International arbeider med barn, unge og samfunn for å takle de grunnleggende årsakene til diskriminering av jenter, utestenging og sårbarhet. Den støtter barns rettigheter fra fødsel til de når voksenalder. Plans arbeid gjør at barn kan forberede seg på og reagere på kriser og motgang. Ved lokal tilstedeværelse, bred erfaring og høy troverdighet, driver Plan International frem forandringer på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Organisasjonen er uavhengig av regjeringer, religioner og politiske partier. I over 80 år har Plan bidratt til å bygge sterke partnerskap for barn og er aktiv i mer enn 70 land.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Telenor via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180924.GlobeNewswire.HUG2217326

Jarle Sjo selger seg ned i olje

  • Vi ser en del gule og røde flagg.

Ekstern link: http://www.hegnar.no/Nyheter/Personlig-oekonomi/2018/09/Jarle-Sjo-selger-seg-ned-i-olje

Nyheten er levert av Hegnar.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180924.Hegnar.973215

Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 24. september 2018 4.821 egne aksjer til snittkurs 163,00 kroner,
og eier etter dette 8.200.942 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460070

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180924.OBI.20180924S93

Share buyback

Telenor has on 25 September 2018 purchased 151,759 own shares at an average
price of NOK 162.68 per share. After this transaction Telenor owns a total of
8,352,701 own shares.

For further information about the share buyback programme Telenor refers to the
Oslo Stock Exchange notifications made on 21 June 2018 (available from
www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460138

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180925.OBI.20180925S65

Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 26. september 2018 174.986 egne aksjer til snittkurs 161,88
kroner, og eier etter dette 8.527.687 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460267

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180926.OBI.20180926S126

Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 27. september 2018 201.978 egne aksjer til snittkurs 161,47
kroner, og eier etter dette 8.729.665 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460327

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180927.OBI.20180927S60

Share buyback

Telenor has on 28 September 2018 purchased 200,000 own shares at an average
price of NOK 160.35 per share. After this transaction Telenor owns a total of
8,929,665 own shares.

For further information about the share buyback programme Telenor refers to the
Oslo Stock Exchange notifications made on 21 June 2018 (available from
www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460387

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180928.OBI.20180928S58