Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Torghatten - quo vadis?

Det er kommet melding om at et stort svenskkontrollert fond legger inn et tilbud på alle aksjene i buss- og sjøvirksomheten i Torghatten. Et enstemmig styre i Torghatten har anbefalt aksjonærene å akseptere det.

Tilbudet er satt til kr 175 pr aksje. Tilbudet omfatter ikke Torghattens andel av Widerø som er verdsatt til kr 17 pr aksje i Torghatten.

Tilbudet redegjør for hvilken metode man har benyttet for å komme frem til den tilbudte prisen. Det finnes flere metoder som er egnet til å regne seg frem til verdien av en aksje.

Noen som kan og vil regne på det? Anybody?

Hva vil du regne på ? det er ganske klart rett frem.

  1. Du er jo guruen vår på TA.
  2. Så har vi aksjens andel av de reele underliggende verdiene i selskapet
  3. og for å komplisere bildet ytterligere: aksjens andel av selskapets kontantstrøm

Jeg er så anti TA så man kan bli :wink:

My bad. Feilkobling mellom ørene. Forveksling mellom deg og Savepig. Min unnskyldning til dere begge.

Men kanskje du kan si noe om punkt 2 og 3 i min forrige post?