Diskusjon Triggere Porteføljer

Traderhjørnet


#872

Hvilken tidshorisont har du ? minutter, timer, dager, år


#873

Tenker mot de sistnevnte alternativene.


#874

Litt skeptisk til volumet som kom på slutten der uten at den klarte å bryte til oppsiden av tradingrangen. Går man på timedata, kan man se at nesten alt volumet kom på over 12kr. Kan jo og væra naturlig, ettersom den oppgangen er større and de 2 tidligere toppene i rangen og noen ville sikra profitt. Og volumet på nedgangen ser fin ut :+1:


#875

Vi får se, men jeg tror det er så enkelt som at konsolideringen ikke er ferdig:) Vi mangler en HL som noctune ville sagt, eller en LPS som går for det samme. Alt volumet som har kommet inn tidligere i konsolideringen sier i hvertfall meg at sjansen er større for brudd opp enn ned på sikt


#876

Mye mas fra meg nå, men for en uke. Teknisk analyse har ikke noe for seg :smiley:


#877

Ja det er rart det der TA. Skjønner ikke at folk gidder drive med det.


#878

Stor idrett!


#879

Elkem ser fin ut synes jeg, venter på evt brudd.


#880

Bruker investing.com til å se på charts. Det syns jeg er noe tungvindt og problematisk da det til tider kan være mye lagg på chartene. Samt at det blir mye dødtid på når jeg skal bytte mellom selskapene. Kan godt være jeg ikke benytter investing sine verktøy godt nok, men har ikke funnet noe innlysende metode for dette allefall. Hvordan verktøy bruker dere?


#881

#882

Netfonds fungerer bra på daily charts, iallefall helt nøyaktige om ikke annet.
Yahoo sine charts fungerer ok på lavere timeframes, men det har litt mindre indikatorerer enn investing og tradingview. Marketscreener er også grei.

Tradingview har manglet OSL ganske lenge, og lavere timeframes ser ut til å mangle litt data.


#883

Tradingview fikk OSL inn denna uko, med mulighet for live kurser.


#884

Opprett lister over selskapene du er interessert i under “Portfolio”, trykk på listen, trykk på charts, last evt layouts du har lagret via “sky-ikonene” øverst til høyre, bla gjennom gjennom alle selskapene på høre side, profitt.


#885

Som Shadmar nevnte forrige uke, kan være verdt å holde et øye på 29.50 ved close idag. Elkem er bunnsolide fundamentalt, så her venter vi bare på det tekniske bruddet :slight_smile:


#886

Vet ikke om dette er rette tråden, men jeg prøver meg. Hvilke bøker av Wyckoff er need to, og hvilke er nice to?


#887

De fleste innlegg her på tråden handler om å finne gode kjøpstidspunkter i en aksje. Ikke noe galt med det, men det er ofte den letteste delen av trading.

Jeg vil gjerne slå ett slag for det å føre god statistikk over handlene og hvordan dette kan brukes til å håndtere tradene når vi er inne i en trade. Alle som driver noenlunde seriøst med trading bør føre en tradinglogg som inneholder alle handlene som de gjør. Dette kan gjøres på forskjellige måter, min inneholder følgende:

Strategi : Hvilken strategi som benyttes

dato kjøp:

Dato salg:

Selskap :

Kjøpskurs:

Targetkurs :

Stopp loss : Initiell stopploss

Antall : Antall aksjer kjøpt

Salgskurs:

Kurtasje:

Gevinst/tap: Gevinst/tap i kroner

P/L: Gevinst tap i %

Dette gjøres for alle handler og feltene som er uthevet er bestemt før aksjene bli kjøpt.

Deretter overføres totalsummene til ett samle-ark som aggregerer handlene inn på månedsbasis pr strategi

Gevinst Stratergi X
stratergi X stratergi Y Total Profitable trades Tapende trades gj,sn gev gj.sn tap største gevinst største tap
januar 3 2 10,00 -6,75 18,29 10,46
februar 4 2 8,21 -1,62

Dette viser til venstre gevinst i kroner og til høyre nøkkelstatistikk for tradene.

Dette er ett eksempel på hvordan føre statistikk på egne trades. Det kan også være nyttig å legge ved mer informasjon om sine trader, men det viktigste er at man fører en tradingdagbok i en eller annen form. Det er ett must om man har ambisjon om å forbedre seg som trader over tid. I tillegg så kan det å føre en tradinglogg i seg selv være disiplinerende.

Det vil også være ett utgangspunkt for etteranalyse av egne trades, noe alle bør gjøre med jevne mellomrom for å finne sine sterke og svake sider

Her er ett eksempel på hvordan jeg bruker mine data fra tabellen over:

Det som her er kalt strategi X er en ny strategi som jeg holder på å utforske. I og med at jeg ikke har data for hvordan denne strategien vil gjøre det i praksis satt jeg opp en hypotese :

Bat. Avg skulle være 50 %, dvs at det skal være like mange vinnende trades som tapende
Gevinst på profitable trades skal i snitt være 15%
Gjennomsnittlig tap skal ikke være større 5%
Makstap ikke over 10%

Den hypotesen gir noen konsekvenser til hvordan jeg skal håndtere trader i denne strategien. I og med at gjennomsnittlig tap ikke skal være over 5 % så blir min stopp loss (SL) på maksimum 5 %.

For å gjøre det enkelt for meg selv å håndtere tradene har jeg satt opp regler slik at jeg slipper å vakle mellom grådighet og griskhet:

SL flyttes opp ved gevinst på 5, 10, 15 og 20 %

Halve traden selges ved 20 % gevinst, resten trailes med SL.

Maksimum første SL er 5 %

Foreløpig ser det ut til at bat avg er bedre enn forventet men gjennomsnittlig gevinst ligger lavere enn antatt. Men foreløpig er det få trader og for tidlig å konkludere


#888

Nanexa, etter min mening svært lovende medtech selskap løper ut fra start i dag. En mulig tidobblingskandidat, etter min mening

Dobbelt av vanlig dagsvolum på under en halvtime. Bør være kjøpbar dersom pullback tilbake mot 9 kommer
Nå opp 25% 10,5


#889

har du noen screener du bruker for å finne disse aksjene?


#890

har du en utdypning av selskapet siden du tror det er en 10bagger?


#891

Jeg bruker https://borsdata.se