Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Triboron International AB ser. B

Investeringer: #<Tag:0x00007f8cdf079b58>

Teckningskurs: 8,80 kr

Triboron.com
Nyemissioner.se
Investeringscase
Triboron prospekt
Triboron Teaser
Talentic AB har beviljats undantag av Eminova Partners AB från skyldigheter enligt lock-up avtal