Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Ultimovacs Fundamentale forhold (ULTI)

Forsiden på Finansavisen i morgen omhandler Ultimovacs og regner med den er myntet på dagens nyheter om finansiering :slight_smile:

«Vi vil nå starte forberedelser til en mulig børsnotering av Ultimovacs i løpet av 12-18 måneder, slik at flere fremtidige finansieringsalternativer kan vurderes nærmere», avslutter styreleder Ketil Fjerdingen.

4 Likes

Litt tidlig for Tekinvestorer, eller er det mulig å investere allerede nå?

2 Likes
1 Like

uhh, da blir det å tegne aksjer i oktober :slight_smile:

Hva er forskjell / likhet mellom ultimovax og targovax? Min forståelse: begge vaksinerer med peptider, men forskjellig target?

Forskjellig targets ja. Targovax sin vaksine er mot RAS, Ultimovacs sin er mot hTERT (telomerase).

Ultimovacs jobber også mot å lage en forebyggende vaksine. Sjekk nyeste podcast:

3 Likes

Har også hørt den raidum podkasten og synes den var utrolig bra. Første gang jeg har fått litt bedre innblikk over hva de driver med. Ettersom de ikke er et AS (enda) så kan de strengt tatt også snakke ganske fritt rundt resultater og slikt, så veldig yme bra svar å få. Absolutt en aktuell kandidat ved børsnotering. Er veldig spent på hva slags prising selskapet anslås å få.

5 Likes
4 Likes

De skal hente 700 millioner ifm IPOen!

Tror de skal få slite med å hente det beløpet til en bra kurs.

Men det blir spennende å følge med på denne fremover.

https://soundcloud.com/user-972208711/episode-67

1 Like

Definitely exciting to follow. Not really that much data to go by in order to pull in 700m though. Hopefully in a couple of years you won’t have to sell that many Nano shares to get a decent amount of Ultimovacs shares…

Fra 23.10.2017 da de hentet 125 mill.

De midlene som nå er hentet inn skal blant annet brukes til gjennomføring av en ny studie hvor selskapets kreftvaksine, UV1, skal prøves i en kombinasjon med annen immunterapi som samlet øker immunsystemets mulighet til å bekjempe kreft. Studien skal gi et datagrunnlag som bekrefter at det er riktig å gjennomføre de siste, store studiene før søknad om registrering av vaksinen som nytt legemiddel.

Lukter Pcib.

Ultimovacs AS har gjennomført tre vellykkede fase I-studier for sin terapeutiske vaksine mot kreft. Over 50 kreftpasienter har deltatt i studiene. Studiene viser at mer enn 80% av pasientene får aktivert sitt immunsystem som følge av denne behandlingen.

«Studiene er relativt små, men gir klare signaler om at vaksinen kan gi positive kliniske effekter for pasientene», sier Øyvind Kongstun Arnesen som er administrerende direktør i Ultimovacs.

I de nye kliniske studiene som skal igangsettes ønsker selskapet å dokumentere at vaksinen kan gi betydelig behandlingsgevinst for kreftpasienter.

Ultimovacs er ett av flere norske selskaper med tilknytning til Oslo Cancer Cluster som ligger langt fremme i utviklingen av nye behandlingsformer mot kreft basert på immunterapi. Norge ligger langt fremme innenfor immunterapi og har et godt grunnlag for å utvikle en næring med internasjonalt potensial. «Vår teknologi, som har sitt utspring fra Radiumhospitalet, kan vise seg å gi et betydelig bidrag i utviklingen av nye metoder for kreftbehandling», sier Øyvind Kongstun Arnesen. Vaksinen vil over de neste 2-3 årene testes ut på mer enn 250 pasienter i flere land.

Tror disse tre fase 1 studiene er gjort uten Amphinex. Spørsmålet er om de vil bruke Amphinex videre for å øke immuneresponsen ytterligere. Men da må de da kjøre nytt fase 1?

2 Likes

Hvorfor det?

Hørte nettop på siste radforsk podcast, veldig interessant.

Det har vel vært pratet om at Ultimovacs venter på PCIB sin fimaVACC for å kunne bruke dette som adjuvant, men i dette intervjuet snakker de om sin egen adjuvant, en teknikk som de kjøpte fra et svensk selskap.

Jeg antar at det ikke er mulig å få svar på om de har tenkt å bruke PCI for ytterligere effekt, vi må vel vente å se.

Uansett et veldig spennende konsept med en universell kreftvaksine.

Hvis de skal hente inn 700 millioner i forbindelse med børsnotering så vil vel selskapet være verdsatt til over 2 milliarder ved lansering. Det blir ikke mulig å komme inn i dette selskapet på en lav kurs, slik mange har fått til i NANO/PCIB med mindre kursen stuper etter notering. Lite trolig at det vil skje, siden de er på vei inn i fase3. Selskapet børsnoteres vesentlig senere i utviklingsløpet enn de andre biotek-selskapene på børsen.

Er det noe jeg har lært så er det at man alltid kommer seg inn “billigere”. Man skal gamble hardt om man tror at Ultimovacs skal være det selskapet som kun går oppover etter notering :blush:

Da skal de få til alt uten utsettelser, og de vet vi er vanskelig.

1 Like

Tror også på en nedtur etter emisjon og notering.
Dette til tross for at jeg mener Ultimovacs sammen med PCIB er det norske biotekselskapet som har aller størst potensiale om de lykkes med sin universelle vaksine mot kreft.

Her kan det være greit å både kjøpe i emisjonen og i ettertid om kursen får en dip.

Er det noen som vet når de blir notert på børsen?

Hvis jeg husker dette korrekt så sier de nå 1H 2019, de pleide å si Q1 2019, så min spekulasjon er mars-mai basert på det, uten å vite noe.

1 Like

Blir nok børsnotering i løpet av ca. et halvår.

De som vil vite mer om Ultimovacs og deres teknologi og fremdriftsplaner bør høre Radium podkast episode 67.

1 Like

Spørs om du får mulighet til det Erna:

''Arnesen also held out the possibility that the company could be taken over by one of the major pharmaceutical players.

“We haven’t seen any direct interest in buying the entire company so far, but we are in continuous dialogue with big pharma companies that deal with immunotherapy and cancer.”

“We are in discussions with one of the major players about two specific projects, and I expect a conclusion on these talks at the latest by the end of the year,” Arnesen added.’’

Skal prøve å komme meg inn i den emisjonen der.

1 Like