Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Vindkraft

Hva tror dere om fremtiden for vindkraft generelt?
Jeg tenker at vindkraft muligens er et sidespor som på sikt vil bli utkonkurrert av sol.
Kan ikke skjønne annet enn at det er billigere og enklere med solkraft. Pluss at solkraft ikke slår ihjel fugler eller bråker etc.

4 Likes

Dere har sikkert rett globalt, men det kommer vel an på breddegrader også?

Her er en interessant artikkel

2 Likes

Eolus vind, en vinner i 2015?

“– Eolus Vind är ett ganska litet och bortglömt bolag. De har en stabil verksamhet och har tjänat pengar under alla år. De har ett varulager och anläggningstillgångar i form av vindparker som de successivt säljer ut och realiserar stora värden. Efter försäljningarna kommer de att ha en kassa som nästan är lika stor som börsvärdet. Deras nya affärsmodell är nu bevisad med Google-kontraktet där de har sålt vindparkerna vidare.”

http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3891470.ece

Og fersk melding:

1 Like

Legger inn denne her istedet nå som vi har fått en vindkrafttråd

Postet 8 apr

Ukens svenske spekulative aksjetips.

Eolus Vind: P/E 10 (2014 15e) og spennende vindkraftprosjekter på gang (blant annet Øyfjellet i Norge)

Les mer her
https://www.introduce.se/foretag/eolus-vind/2

Enda mer her

“P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till 1,7 viket indikerar att Eolus kan vara undervärderad jämfört med sina konkurrenter.”

"Vid slutgiltigt godkännande av Blekinge Offshore eller Øyfjellet förväntas aktiekursen stiga. Skulle projekten dessutom realiseras skulle kursen stiga kraftigt då projektens omfattning är i miljardstorlek. Därtill skulle en lyckad utlandsexpansion och en försäljning av varulagret driva upp kursen. "

"Överlag är vi positiva till denna aktie då det ändrade affärskonceptet har varit framgångsrikt samt att marknaden för vindkraft är ljus då elcertifikatkvoterna höjts. Dessutom så kan godkände av Blekinge Offshore få kursen att öka kraftigt. "

http://analystgroup.se/pdf-analyses/Eolus.pdf

1 Like

Tjente noen høvdinger på ett dansk Vindkraft selskap for noen år siden etter ett tips. Tror det var Vestas det var snakk om.

Jeg hadde på den tiden god tid til å følge med. Min erfaring er at fornybare selskaper som driver med sol og vind ofte er veldig volatile. Tjente forresten også noen lapper på REC men det er også lenge siden.

1 Like

Jeg gjorde min verste investering noensinne i et sol-ETF som kalles TAN for ca et år siden. Tapte 70 000 på et par måneder. Sikkert fordi alle selskapene var volatile, evt fordi jeg var klønete.

2 Likes

Eolus med ny årsbeste i dag, tror på videre positiv kursutvikling.

Holmes, kan du starte et aksjefond jeg kan sette litt penger i? :smiley:

7 Likes

Eolus Vind: I morgen er det rapport, så da er det jo alltid risiko for litt fall (eller så kan de overraske positivt), men jeg beholder mine aksjer med tanke på andre triggere som kan komme nå etterhvert. Det handler først og fremst om godkjenning av nye felt.

1 Like

Eolus Vind: Har ikke lest nøye igjennom enda, men iblant er det hyggelig å sitte over kvartalsrapportene, forslag om aksjeutbytte på 10 SEK dvs 26% av aksjekursen :slight_smile:

“Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 2 juni och där föreslå att 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie överförs till aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå att överföringen görs genom en split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie efter spliten.”

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=656941&lang=sv

Edit: Kursen steg ca 10% på rapporten, håper flere triggere ruller inn og holder på aksjene mine.

2 Likes

Litt mer info her:

"I delårsrapporten för 1 september 2014-28 februari 2015 uppger företaget att styrelsen tänker kalla till extra bolagsstämma den 2 juni för att besluta om aktieutdelningen. Överföringen är tänkt att göras genom en split av befintliga aktier, med automatisk inlösen av varannan aktie efter spliten.

Företaget uppger att både nettoomsättningen och rörelseresultat förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 746,1 miljoner kronor mot 82,2 motsvarande period förra året och rörelseresultatet före skatt blev 77,6 miljoner kronor ( 11,6 förra året). Periodens resultat efter skatt ökade starkt till 75,5 miljoner mot 9,0 föregående år.

Under perioden togs elva nya vindkraftverk, mot noll året innan, med en total effekt av 20,4 megawatt i drift, samtidigt har 27,5 (1,3) vindkraftverk överlämnats, med en total effekt om 55,4 (2,4) megawatt, till kunder.

Under perioden har vindkraft Skalleberg i Hjo kommun överlämnats till kund. Skalleberg är den sista av de fyra parker som Eolus i januari tecknade avtal om försäljning via energibolaget ewz, Zürich. Därmed har köparen tillträtt samtliga parker med 29 vindkraftverk som omfattas av elförsäljningsavtalet som finns med Google. Eolus har fått full betalning för alla parker."

og her:

“Bland dagens fåtaliga vinnare fanns vindkraftbolaget Eolus Vind, som redovisade ett resultat efter skatt på 75,5 miljoner kronor för räkenskapsårets andra kvartal. Bolaget föreslår dessutom en utskiftning av kapital motsvarande 10 kronor per aktie. Eolus Vind steg 9,7 procent.”

1 Like

analyse

http://www.bequoted.com/investor/?c=http://www.bequoted.com/epaccess/eolus-vind/analys/extrautdelning_storre_an_vantat-2059.aspx&tmc=EPACCESS

sitat:
Även om totalintäkten för produktion av förnybar el är fortsatt svag på
under 500 SEK/MWh så ger inte mindre än två regulatoriska förändringar
(kontrollstation 2016 och ambitionshöjningen för förnybar elproduktion
till 30 TWh) gott om stöd för vår prognos om en förstärkning av
certifikatpriserna framöver. Sammantaget ser vi därför en fortsatt hög
kurspotential i aktien till en medelhög risk.

1 Like

Intervju med CEO

Remium analyse:

Var det EV/EBIT som skulle prise aksjer? Eller P/BV? Ser bra ut uansett

1 Like

Eolus Vind under 40 kroner… burde være et kupp. Jeg sitter ihvertfall helt i ro med mine. Ser fram til over 25% utbytte senere i år.

2 Likes

Eolus: Styremedlem på 70år Bengt Simmingsköld har solgt ca 10% av beholdning -25 970 aksjer

http://www.eolusvind.com/Bolagsstyrning/Styrelse/tabid/4628/Default.aspx

Tror ikke det er noe å bekymre seg over.

Ellers liker jeg at det er mange i styret og ledelsen som har en del aksjer

2 Likes

Vindkraft i medvind

“Holdningene til vindkraft har blitt mer positive de senere årene, mens holdningene til olje og gasskraft er blitt mer negative, viser Klimabarometeret, som er utført av TNS Gallup.”

Vindkraft kan seksdobles

“Vindkraft dekker i dag knapt 3 prosent av det globale strømforbruket. I 2030 kan andelen være oppe i 17-19 prosent, ifølge dristig framskrivning i fersk rapport.”

“Regjeringens varslede lettelser i skatte- og avskrivningsreglene for vindkraft skaper samtidig nå forventninger om at en del godkjente prosjekter kan bli bygd ut.”

1 Like

Fortsetter å selge… har vel solgt totalt ca 50 000 aksjer totalt nå. Det kan forklare hvorfor kursen har falt litt tilbake og står og stamper rett under 40 kroner. Regner med at han selger av personlige grunner og ikke fordi han mener kursen er for høy. Han er tross alt 70 år og før eller senere må det vel være lov å cashe inn litt :slight_smile:

http://www.klimatsmart.se/nyheter/bioenergi/vindkraftspionjaren-bengt-simmingskold-fyller-70-ar.html

2 Likes

Samme her - jeg kjøpte på 148 og var veldig fornøyd da jeg senere solgte igjen på 183… :-1:

En annen brilliant handel var å selge alle Apple aksjene på tilsvarende 75 USD per aksje for å øke eksponeringen mot Funcom oppe på 5 kroner :slight_smile:

4 Likes