Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Wavefoil AS

Kom over dette firmaet gjennom en artikkel på tu.no. Skrev masteroppgave samtidig med en av eierne og delte kontor med ham, hvor det ble snakket litt om teorien bak systemet. Synes dette virker veldig interessant, og vurderer å delta i emisjonen.

Målet med denne tråden er å diskutere oddsen for at slike selskaper slår an, og forhåpentligvis høste noen erfaringer andre har gjort seg ved å delta i lignende emisjoner, da jeg ikke har gjort det selv før.

Kort om hva de driver med:
Wavefoil har utviklet inntrekkbare baugfoiler (foil = undervannsvinge) som øker komforten og reduserer drivstofforbruket til skip betydelig. Fordelen med baugfoiler har vært kjent lenge, men det har ikke eksistert en praktisk løsning før Wavefoils patentsøkte foilmodul. Produktet blir ansett som svært lovende av store skipsutstyrsleverandører.

Investorprospektet:
https://apiadmin.folkeinvest.no/76004c3b-3200-4c7a-a38e-f1f3896eb9c0_Investorprospekt.pdf

6 Likes

Der kom det et tegn fra @Gud, så nå er det bare å satse huset :joy:

1 Like

Deltok i Dwarfheim emisjonen via folkeinvest og har bare gode erfaringer. Skal delta i denne også med 1.5% av porteføljen, 2.5% om Havyard leverer bra på Q2 :slight_smile:

Husk høy risk! Største risken er vel nå som de skal bygge prototypen og teste den i fullskala.

Tanken min er dersom Wavefoil får finansiering via miljøtekprosjektet og Havyard kommer inn som eier?( ref intensjonsavtalen ) Blir det fort implementert i design/ nybygg. + kystruten.

1 Like

Flott LIVE-dekning fra Folkinvest-kickoffet - https://www.facebook.com/ntnuaccel/videos/246031599387066/.

Etter nå 15 minutter fra åpning har det tikket inn 900.000,- gjennom folkeinvest! Dette er en investering jeg har sterk tro på.

1 Like

Det virker helt umulig å få kontakt med folkeinvest.no dessverre. Sånn har det vært i en time nå:

image

Hadde samme problem, men byttet nettleser og da fungerte alt. Fungerer også helt fint på mobilen!

Bytta til Explodern og da fungerte det. :slight_smile:

1 Like

Jeg er en sucker for sånt. Er vel så godt som null sjanse for at dette blir noen suksess men. :stuck_out_tongue:

1 Like

I verste fall 28% tilbake på skatten ish, imotsettning til krypto IPO :stuck_out_tongue:

1 Like

Det er en relativt sprek verdisetting som legges til grunn her, rundt 30 millioner for 4 karer med en god ide?

Men samtidig må jeg si de vitenskapligere credentials oppfinneren besitter henger jo ganske høyt.
Og, de har vist en evne til å skaffe seg funding fra støtteordninger. Det er vel antagelig rikelig mer å hente der det kommer fra.

https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/FORNY2020_18_nye_prosjekter/1254027567621

https://ntnudiscovery.no/nb/portfolio/drivstoffgjerrig-og-stabile-skip-med-vinger/

image

Ja, det ble 200 lodd her. Veldig fornøyd med hvor fort pengene renner inn i emisjonen. Det er veldig dyktige folk bak roret, og ideen er spennende. Ser det også veldig positivt at de har fått, og kommer til å få mer offentlig støtte. Men jeg er teknolog, og har ikke så god innsikt i faktiske sjanser for at dette blir en suksesshistorie.

1 Like

10 lodd. :wink:

Hjelper jo på hele historien at de henter inn pengene så fort som det ser ut nå, gratis oppmerksomhet bare der.

1 Like

Noen som kan forklare hvordan skattefradraget fungerer ved investering i slike selskaper? Får man trekke fra hele beløpet opp til 500k hvis man har aksjen i minst 3 år?

Du kjøpte for 110? Mener du finner en post i skattekortet i aksjedelen som ref til slik investeringer, du får skattefradrag på 23% av investert beløp (altså ca 25k)

Å da var Wavefoil AS fulltegnet etter ca 5.5 timer :open_mouth:

1 Like

Boom. Kommer til å gi mye oppmerksomhet både til dem og til den siten.

1 Like
1 Like

Trodde ikke man fikk pose og sekk, men!
Ikkje dårlige odds på disse høy risiko pengene, når staten tar 50% av regningen ved en evt konkurs. Fradraget ved tap skal vel være høyere på en ASK konto?

Eksempel 1 – gevinst:

Som privatperson investerer du kr 500 000 i år 1 og i år 4 selges aksjene for kr 1 000 000. Etter dagens regler skal den skattepliktige gevinsten på kr 500 000 multipliseres med 1,24. Skattepliktig gevinst blir derfor kr 620 000. Med en skattesats på 24% blir skatten kr 148 800 (620 000 x 0,24).

Husk at du på samme investeringen allerede har fått et skattefradrag på kr 120 000. Den effektive skatten på gevinsten blir derfor kr 28 800 (148 800 – 120 000). Den effektive skattesatsen (forenklet beregnet) på gevinsten blir derfor på 5,76 % (28 800/500 000 x 100).

Eksempel 2 – tap ved konkurs:

Samme faktum som eksemplet over, men selskapet går konkurs i år 4. Tapet ditt blir kr 500 000, som reduserer alminnelig inntekt tilsvarende. Skatteeffekten med dagens satser blir 120 000 (500 000 x 0,24). Du reduserer med andre ord skatten med kr 120 000.

_Sees eksempel 1 og 2 under ett er samlet skatteeffekt kr 240 000. Staten har med andre ord tatt tilnærmet 50 % av risikoen. Ditt nominelle tap er kr 260 000.

4 Likes

Jeg har selv maritim bakgrunn, og dette er interresant. Veldig interresant. Om de klarer å oppnå drivstoffbesparelser på 5-15% så kan de selge dette som varmt hvetebrød.
Dette markedet er helt klart tilstedet.

Spennende!

3 Likes

Plukket opp 20 lodd på fredagen selv. Synes det så ut som en lovende case, selv om det er et stykke igjen. Det blir spennende når de får gjort en fullskala sjøtest. :smiley:

2 Likes