Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

XI bull på blockchain - IBIT

Pleide å handle en del i et selskap som het BLT. De var langt fremme på hjelpe bedrifter ta i bruk blockchainteknologi. Sjekket de ut igjen ifm at XI var ute og fortalte at Kina skal bygge hele sin finansnæring på blokkjede.

BLT har endret navn til Interbit (IBIT - Vancouver) og kursen har gått fra 7CAD til 0,2CAD! Grusom kursutvikling, der mye av svaret virker å være elendige personer på C-level, men disse er nå kastet. Samme det - chartet ser veldig spennende ut! Her kan kursen gå mange-gangern med litt driv. Kan XI være redningen? Jeg prøver en high-risk trade her. Noen andre med/innspill?

Ouff der gikk den 22% gitt! :open_mouth:

33% nå…