Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Aker Carbon Capture (ACC-ME)

Investeringer: #<Tag:0x00007f10e728f0b0>

Selskapet ble skilt ut av Aker Solution, sammen med Aker Offshore Wind.

Selskapet hentet 500 millioner under emisjon med kut pålydende 1,72kr.

Mer info finner man her:

Prosjekter på gang:

2 Likes

ACC er spennende! Har tyngst vektigting hær vs AOW etter innsidekjøpet + mer skalerbar teknologi.

Karbon prisen er vel nå rundt 28 euro per tonn og EU skal stramme til prisene i takt med den grønne strategien.

I tillegg er “Northen lights prisjektet” Hvor staten dekker 80% av utgiftene og Total, Shell, EQNR tar resten om jeg husker riktig. Prislapp på 25 milliarder.

2 Likes

Da vil denne ta av snart…

…carbonfangst koster!??

“Prosjektet, som har fått navnet «Langskip», skal totalt koste 25 milliarder kroner, inkludert 17,1 milliarder for to fangstanlegg og lagringsanlegg og driftskostnader for ti års drift på 8 milliarder kroner…”

dette pga en gass som ellers finnes naturlig i atmo0sfæren vår…helt i orden det :sweat_smile:

ellers på børs…
image

Er vel ingen som har sagt det er billig, men det er viktig å pynte grisen i disse grønne tider :slight_smile:

:grimacing::crossed_fingers: 4 tegn

Dette gikk jo riktig godt det, nå må bare aker wind få like god tilrettelegging :slight_smile:

NORGE(NY): FORESLÅR AT CO2-PROSJEKTET TIL NORCEM GJENNOMFØRES

(oppdatert med setning om Northern Lights og ACC-ME)

Oslo (TDN Direkt): Regjeringen foreslår at fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik gjennomføres.

Det skriver regjeringen i en pressemelding mandag.

Dersom det skaffes “tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder”, vil Regjeringen også støtte prosjektet ved Fortum Oslo Varme.

Regjeringen kaller støtten til gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge for “Langskip”. Langskip omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights.

Samlede investeringer for Langskip er anslått til å være 17,1 milliarder kroner. Dette inkluderer både Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights. Driftskostnader for ti års drift er anslått til 8 milliarder kroner. Samlede kostnadsanslag er dermed på 25,1 milliarder kroner. Staten sin del av disse kostnadene er anslått til 16,8 milliarder kroner.

Norcem har valgt Aker Carbon Capture som hovedkontraktør og leverandør av CO2-fangstteknologien.

Sky is the limit her? Løyp og kjøyp - synes det er vanskelig å vurdere disse casene.

Dette vil vel dryppe på Akso også vil jeg tro :slight_smile:

Tja, er godt å se at det blir noe av det og ikke bare luft :slight_smile:

Kan ikke se fornuften i hele greia, ville trodde det var lettere å dyrke skog - men i ESG-ånden kan vel dette fort gå oppover?

Skulle tro det, men du vet i disse grønne tider…

Vi kan selvsagt plante mer skog i Norge. (Vi har plass). Men dette handler om teknologiutvikling som kan føre til industriutvikling og noe å leve av også i fremtiden. Eksportverdiene her er gigantiske om vi får til bra teknologi.

1 Like

Hadde passet bra med den emisjonen nå :slight_smile:

Karbon fangst der man må bruke masse Co2 for å hente og lagre den. Er merkelig hva det brukes penger på.

1 Like

Hmm tror et avfallsanlegg slipper ut ca 1- 200 000 tonn CO2 på 1 år, et CCS anlegg kan fange 80%. Prisen per tonn utslipp er 50 euro innen 2030 ( tror den er 500kr i Norge nå)

Så skal vel dette fordeles på capture, transport og lagring.

CCAS er ikke det mest optimale, men er en raskere veien og en nødvendighet. Dersom vi fortsatt vil opprettholde levestandarden.

Godt politikere har fullstendig glemt fotosyntesen fra barneskolen :sun_with_face: :deciduous_tree:

Det store spørsmålet nå,er hvem som faktisk får bygge ut dette annlegget regjeringen har nevnt om idag…

:thinking: