Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Aker Carbon Capture

Selskapet ble skilt ut av Aker Solution, sammen med Aker Offshore Wind.

Selskapet hentet 500 millioner under emisjon med kut pålydende 1,72kr.

Mer info finner man her:

Prosjekter på gang:

2 Likes

ACC er spennende! Har tyngst vektigting hær vs AOW etter innsidekjøpet + mer skalerbar teknologi.

Karbon prisen er vel nå rundt 28 euro per tonn og EU skal stramme til prisene i takt med den grønne strategien.

I tillegg er “Northen lights prisjektet” Hvor staten dekker 80% av utgiftene og Total, Shell, EQNR tar resten om jeg husker riktig. Prislapp på 25 milliarder.

2 Likes