Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Aksjebøker

Et sted til å dele aksjebøker man anbefaler, har lest, lurer på å kjøpe, etc. Begynn gjerne med å dele din favoritt aksjebok, og hvorfor den er så bra :slight_smile:

2 Likes

7 posts were merged into an existing topic: Bokklubben