Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Andfjord Salmon

Andfjord Salmon noteres på OTC-listen

2 timer siden · André Haugen

Andfjord Salmon noteres på OTC-listen fra 27. august 2019, ifølge en melding fra NOTC.

Selskapet har utstedt 29.874.400 aksjer. Basert på den siste kjente transaksjonsprisen på 25 kroner aksjen, har selskapet en markedsverdi på rundt 747 millioner kroner.

Andfjord Salmon skal bygge et gjennomstrømmingsanlegg for oppdrett på land på Andøya, og har i første fase fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks, men har planer om å utvide til 60.000 tonn i sitt område.

Det vil gjøre anlegget til verdens største av sitt slag, ifølge selskapet.

Selskapet hentet i februar 150 millioner kroner, og fikk da blant andre Aksel Lund Svindal på eiersiden, samt Hallvard Flatland og døtrene Katarina og Bettina Flatland.

Sistnevnte ble i juni valgt som styremedlem.

– For oss er dette et naturlig skritt på veien videre i utviklingen av selskapet. Det blir nå enklere å omsette aksjen, sier Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, i en melding.

NOTC er heleid av Oslo Børs og er et handelssystem for aksjer som ikke er børsnotert.

Company Presentation:

link.

3 Likes

Spennende! Mange svært kompetente med på dette.

Ja, det var det første som slo meg også da jeg så eiersiden med Flatland og Co. Her har de fått inn det ytterste av kompetanse på laks.

Finnes det noe prospekt på dette, og litt tanker på hvorfor de velger å gå for gjennomstrømning istedet for RAS?

har faktisk ikke sett noe prospekt enda :face_with_hand_over_mouth::sweat_smile:

men de legger store "mijøvennlige rør nede i havet(30 meter dypt for om sommeren(lakselusen holder seg kun 20 meter dypt),og 160meter(?) om vinteren(for å opprettholde stabil temperatur rundt 7 grader(?).

og vannet i annlegget blir resirkulert x-anntall(17?) ganger i døgnet,og har da topp moderne “magnetiske propeller” som får til dette.

…jeg kikket lenge på Merkur`s Atlantic Sapphire,-men der hang jeg meg for mye opp i at de kun har ett reseorar dyp under jorden,-greit det,men det var som de sa,-skulle det forekomme feil bakterieutvikling og sykdomssmitte til dette reseoraret,så snakker vi om en klar akilleshæl hos Atlantic Sapphire,dette,selv om selskapet har flere barriærer med filtre for å unngå et slik scenarie.

selvfølgeligt,Andfjord Salmon vil nok ikke være 100% fritatt for forekomster av sykdommer etc.,men jeg likte veldig godt fersk sjøvann inn i annlegget 24/7,og alikevel kunne fungere som et lukket annlegg.

spennende også å få bli med på denne type Lakseannlegg som ut ifra det jeg har lest er første av sitt slag.

dette falt godt i smak hos meg,da jeg hadde sett en stund etter et oppdrettsfirma som jeg kunne ta inn i portefølgen min,-prøvde med SIAF-ME,men vi har da sett hvordan det gikk…:man_facepalming:

3 Likes

hei,jeg har nå oppdatert tråden,og kan nevne til sammenligning med Andfjord`s 10 000 tonn til potensielle e60 000 tonn,at Salmar guider lakseproduksjonen sin på 145 000 tonn ut 2019 :wink:

Jeg ser du skriver at vannet skal resirkuleres et visst antall ganger, 17,i anlegget. Hvor finner du den infoen? Det virker veldig motstridende når de fronter seg som 100% gjennomstrømning isåfall.

Vil anbefale å gjøre litt research på hvilke energikostnader man trenger for å drifte et anlegg uten resirkulering som skal produsere 60.000t laks. Det begynner å bli rimelig heftig.
(Opprinnelig plan fordrer vel opptil 16.000m3/vann i t, 1 bar, 3000kw/h pumpedrift på gitt løftehøyde. Grovt regnet. Da er vi på over 2mnok i måneden.)

“foreløpig energibehov er beregnet til 412 GWh/år, tilsvarende strømforbruket til ca.
25.000 husholdninger”. Dette er fra et prosjektert anlegg på 40.000t med 30% gjenbruk av vann.

Lykke til med investeringen, ser de var opp 16% i går, så det må jo sies å være en bra start! :wink:

Første fase skal de bygge ut et annlegg med kapasitet på 10 000 tonn lakseproduksjon,-DERETTER skal de bygge ut andre områder(på Andøya?) der de vil komme opp potensiellt til 60 000 tonn produksjon…

" Det unike med Andfjord Salmon sitt eget-utviklede konsept, er ei løsning som gjør at de slipper å løfte vannet, og dermed sikrer de en produksjonskostnad på energi som ligger under ei krone per produsert kilo laks…"

du må gjerne google dette selskapet,meget god info å finne…

Ok, takk for svar. Det er ikke snakk om resirkulering av vannet, det er hastigheten på utskiftningen av vannet i anlegget som er beskrevet. Da skjønner jeg mer :+1:t2:

" Det unike med Andfjord Salmon sitt eget-utviklede konsept, er ei løsning som gjør at de slipper å løfte vannet, og dermed sikrer de en produksjonskostnad på energi som ligger under ei krone per produsert kilo laks…"

Ja, sjekk regnestykket lengre opp i tråden. 40.000t fisk (som jeg regnet på), 16mnd produksjonstid, litt under 1kr pr.kg vil gi ganske nøyaktig samme svar. Hadde bare vært enklere å sett at de oppga kostnaden, istedet for å gå omveien med å regne på det tekniske. :stuck_out_tongue:

da fant jeg faktisk en selskapspresentasjon ,-hos “Oslobørs.no” av alle plasser :sweat_smile:

fra Finansavisen idag.

:smiley:

https://finansavisen.no/nyheter/sjomat/2019/09/06/6953754/pumper-opp-nytt-oppdrettskonsept

Framo har foretrukket teknologi :fish:

Jeg har vært involvert i og er involvert i arbeid med landanlegg nå. Det er store problemer med dødelighet. Dette er blant annet knyttet til ustabile temperaturer på vann (selv det som hentes fra 100m dyp), problemer med varmevekslere, pumper, og generelt sett hele rørssystemet innvendig.

Det er et lukket system ja, og derfor 100% rømningssikkert. Men, skjer det noe med vannet ditt, kanskje du ikke får ozonert det skikkelig, eller du får kjemikalier inn i vannet etter rens av ulike komponenter i systemet. Ja, da er det rimelig høy sannsynlighet for problemer med fisken og du har svært lite du kan gjøre med det.

Det er svært mange issues med landanlegg enda, og det bør man være klar over når man investerer i det.

2 Likes

jeg har satt en liten post i dette,men takker for din tilbakemeldning :+1:

1 Like

Lykke til! Håper de får det til og at problemer de eventuelt løser kommer næringen til gode :+1:t3:

1 Like

teorien høres da svært lovende ut :thinking:

men det er jo der alt pleier å starte :grin:

og for å si det slik,-jeg har alldri vært borti noen bransje der de har 100% UTEN svinn :wink:

dødelighet og annen utfordringer vil de nok møte på,men prosjektet virker lovende og jeg tror på profitt med dette konseptet til selskapet.

Nei, det skjønner jeg. Svinn er det overalt. Og fisk dør jo av forskjellige årsaker, så litt dødelighet kommer du ikke unna. Men hvis du er i en situasjon hvor du plutselig mister hele “avlingen” din etter noen måneder så vil du slite. Se hvordan det gikk med oppdretterne som mistet all fisken etter algeoppblomstringen i nord. Mange av de fikk et betydelig påvirket resultat.

jo,den er notert,-vet også at på nitti-tallet så gikk oppimot 80%(redigert) av oppdrettselskapene konkurs nettopp pga høye for`og lakselus da lakseprisen kollapset…

farlig verden der ute :fish::fish::face_with_hand_over_mouth:

:relaxed:

Historien er mer kompleks enn det :slight_smile: I forkant av krisen i 1990-91 så hadde produksjonen økt mye raskere enn det markedet kunne avta. I 1980 var slaktevolumet av oppdrettsfisk 8000 tonn, i 1990 var det 150 000 tonn. Årsaken til eksplosjonen i volum var en svært økende tilgang på settefisk. I 1980 ble det levert et par millioner smolt til næringen, mens i -88 og -89 ble det levert flere titalls millioner (60-70 millioner mener jeg).

Og kostnaden per kg var i -90 ca like høy som i 1985. Fôrkostnader gikk stødig oppover på de årene, mens andre kostnader gikk noe ned.

I tillegg til de jeg nevner her var det også andre ting.

Fun fact. Det er faktisk fra den krisen at næringen ble stemplet som miljøsvin. En oppfatning som henger igjen hos flere i dag selv om den er helt feil.

4 Likes

takk for svar Hocki :+1:

“Martin Rasmussen (34) er ny adm. direktør i Andfjord Salmon”

:+1: