Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Awilco lng

Investeringer: #<Tag:0x00007eff1e4bf8d8>

Alng
Vi går historisk inn i den sterkeste tiden på året for lng
Ratene er høye
Det ser lovende ut for kommende kvartaler
Aksjen har heller ikke vore billigere siden 2016

2 posts were merged into an existing topic: Awilco Drilling (AWDR)