Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

BergenBio - Småprat (BGBIO)

Sa de hvorfor de tenker å gjøre dette? Høres jo intuitivt ut som en veldig dårlig idé for meg….

Hadde vært interessant å vite grunnen til denne strategien. Slik det ser ut pt for meg, uten mer detaljer:

Tilvestamab som jo er et monoklonalt antistoff har, hvis det oppfører seg som øvrige monoklonale antistoffer generelt, en mye bedre bivirknignsprofil, høyere sensitivitet og spesifisitet enn BEM har for target.

Uten å vite mer kontekst, er det litt rart at BGBIO skal utlisensiere Tilvestamab og dermed utlisensiere produktet som er neste generasjon AXL-hemmer som trolig vil være bedre i klinikken enn BEM. Ved å gjøre dette kanibaliserer selskapet BEM ved at Tilvestamab vil bli foretrukne medikament.

Hvis Tilvestamab får en utlisensieringsavtale forteller det meg at lisenstaker har troa på AXL-hemming, men tenker at BEM ikke er riktig legemiddel for å jobben, men Tilvestamab er. Å lisensiere ut Tilvestamab betyr i praksis å håpe på at lisenstaker utvikler og tjenes penger på Tilvestamab slik at man selv for royalties, men at man begrenser mulighetene til at BEM blir et godt kommersielt legemiddel.

Skulle de ikke ha hatt disse dataene for endel måneder siden? Trodde studien skulle være ferdig til nå.

At offentliggjøring av resultatene nå er forsinket og at selskapet toner ned betydningen av studien og indikasjonen….ja hvem vet hvorfor, men man kan jo spekulere.

Svaret på hvorfor kom veldig klart ( og har naturlige årsaker) frem i presentasjonen.

Kunne du gi meg et hint på når i presentasjonen dette omtales? Takk

Første halvår 2023 forventes flere data fra Bergenbios studier. Særlig én studie er svært viktig for selskapets fremtid: Studien der man skal undersøke hvorvidt bemcentinib er trygt og har effekt i førstelinje-behandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med STK11 mutasjoner.

– Forventer å levere vesentlige data
– Neste år blir et betydningsfullt år for oss. Vi forventer å levere vesentlige data fra våre fokusprogrammer, sier administrerende direktør Martin Olin.

– Hva har du mest tro på av det som kommer fra dere neste år?

– Det er lov å drømme. Det jeg ønsker meg er at fase 1b viser det vi tror på, at behandlingen er sikker i kombinasjon med bemcentinib. Det bekrefter det vi har sett i tidligere data. Det er et stort steg å gå i førstelinje, men det er der vi mener det er et udekket medisinsk behov. Pasienter responderer dårlig på dagens standard behandling. Og kan vi få til det vil det også gi verdifull nytte til pasienter, og dermed også verdi til aksjonærene, sier Olin til MedWatch.

Covid-19
Selskapet innrullerte i september den første pasienten i bemcentinib-delen av EU-studien SolidAct, med sykehusinnlagte koronapasienter. Opp mot 500 pasienter skal inkluderes i studien.

– Covid-19 blir en sesongsykdom, og vi er på vei inn i en bølge nå. 500 pasienter er også et signifikant antall. Regulatoriske myndigheter er klare på at de må ha robuste data. Vi er også svært spente på bemcentinib fordi den har trippelmekanismen som vi tror vil ha en stor betydning for pasientene, sier Olin.

– Med andre ord så blir det kommende året et svært viktig år.

Signerer samarbeid
– Vi jobber nå med å signere et pre-klinisk samarbeid med en key opinion leader innenfor infeksjons sykdommer. Men ting tar tid, sier Olin, som ikke vil tidfeste når dette er klart.

Selskapet har også et anti-AXL antistoff, tilvestamab, hvor det jobbes med med en utlisensiering.

Bergenbios rapport for tredje kvartal, som ble presentert tirsdag, viser at kontantbeholdningen er på 225,1 millioner kroner. På slutten av andre kvartal hadde selskapet 292,1 millioner i kontanter.

Driftsresultatet for kvartalet kom på minus 62,4 millioner kroner

11 Likes

OK, så over presentasjonen. Så BGBIO forsøker å utlisensiere Tilvestamab pga sin nye «focused strategy» (=tolker det som ikke penger nok til å utvikle selv).

Vel da skaper selskapet effektiv den nærmeste konkurrenten mot BEM. Farma har tidligere lært at det å utlisensiere kun basert på indikasjoner og ditto pris fungerer i praksis ikke i markedet da leger ofte vil forskrive det billigste legemidlet eller det med best bivirkningsprofil hvis to legemidler har lik MoA og effekt, men ulik indikasjon og pris. Payers sier sjeldent noe i mot slik off label forskrivning så lenge de kan spare penger.

Lykke til med denne strategien! Ikke at jeg tror de får utlisensiert til noe anerkjent farma, men noe mid-size kinesisk selskap er nok mulig.

Ellers, AML studieresultater (en studie som har vært ferdig siden april 2022) kommer nå 1H2023 sammen med BGBC008 resultater (som utrolig nok skal rapporteres i tide). Viktig å pakke nøytrale (dårlige?) nyheter med noen potensielt gode. Hail Mary!

Ser fordelen i å være et biotek på norsk børs og ha Mohn som eier av 1/3 av selskapet. Man kan holde på lenge uten at noen kritiserer eller setter krav/forventninger eller ber om forklaringer.

Jo mer man graver og følger med, jo mer ser man hvor lite gjennomtenkt og uansvarlig dette opplegget egentlig er.

Synes Olin har fått dreisen på presentasjonen og gjør en god selgerjobb.

Based on the results of molecular dynamics and the comparison of binding free energy, the drug that obtained the best result was Bemcentinib. In comparison with the controls, it presented a highly relevant affinity with − 44.63 kcal/mol, in addition to good structural stability and occupation of the active site. Therefore, Bemcentinib is a promising molecule for the inhibition of PbHSD protein (homoserine dehydrogenase of Paracoccidioides brasiliensis) and a therapeutic option to be investigated.

Er det noen som har mer informasjon om PbHSD (homoserine dehydrogenase of Paracoccidioides brasiliensis)? Det er første gang jeg hører om den. Det er vel lungeinfeksjon skapt av soppsporer?

5 Likes
4 Likes

I denne posteren som presenteres på “64th ASH Annual Meeting and Exposition” lørdag 10. desember 2022, vises det til gode resultater med bemcentinib. Legg spesielt merke til at bemcentinib reduserte spredningen av motstandsdyktige celler med “5.6-fold” som var mye bedre enn gilteritinib som reduserte spredningen “3.4-fold”:

1674 Escape from Type II JAK2 Inhibition in MPN Depends on AXL/MAPK Activation and Is Targetable: Paper: Escape from Type II JAK2 Inhibition in MPN Depends on AXL/MAPK Activation and Is Targetable

Program: Oral and Poster Abstracts

Session: 631. Myeloproliferative Syndromes and Chronic Myeloid Leukemia: Basic and Translational: Poster I

Saturday, December 10, 2022, 5:30 PM-7:30 PM

…Since these findings pointed towards a role of AXL activation for escape of MPN cells from type II JAK inhibition, we targeted AXL activation using respective inhibitors. AXL inhibitor bemcentinib and AXL/FLT3 inhibitor gilteritinib reduced proliferation of resistant cells with up to 5.6-fold and 3.4-fold decreased IC50, respectively. Given that type II JAK inhibition with CHZ868 maintained suppression of JAK2-STAT3/5 activation in resistant cells, we combined JAK2 and AXL inhibition. Notably, dual JAK2 / AXL inhibition with CHZ868 / bemcentinib or CHZ868 / gilteritinib showed most pronounced inhibitory effects with IC50 similar to values seen in JAK inhibitor sensitive cells and effective induction of apoptosis. Resistant MPN cells engrafted subcutaneously into immunocompromised NSG mice and resulted in robust tumor growth despite JAK2 inhibitor treatment. However, AXL inhibition with bemcentinib reduced progression of type II JAK inhibitor resistant tumors. Combined JAK2 and AXL inhibition showed most pronounced suppression of subcutaneous tumor growth with minimal progression.

In summary, we report on a novel mechanism of AXL-MAPK driven escape from type II JAK2 inhibition which is targetable in vitro and in vivo. Our findings highlight that rationally designed combination therapy approaches can restore sensitivity to JAK inhibitor therapy in MPN, which may have potential implications for other malignant settings.

3 Likes

Rapporten de henviser til på Twitter er på 12 sider og koster 30 dollar. Jeg vet ærlig talt ikke om nettstedet er seriøst engang. Men dersom noen her kjøper tilgang, hadde det vært gøy å lese rapporten. :slight_smile:

Ville vel vært litt rart om de som inlisensierer Tilvestamab skulle velge å gå for samme indikasjoner som BB med bemcentinib. Er tydeligvis ikke gjort det så langt. Om Tilvestamab skulle ta over/utkonkurrere bemcentinib på en indikasjon så vil en jo da eventuelt sitte igjen med lisenspenger. Jeg ville uansett ansett dette som en fordel ettersom en får flere baller mot mål til lavere kost.

4 Likes

Er lettere å vise poenget med et eksempel:

BGBIO utvikler BEM mot en gitt cancer indikasjon (la oss kalle det NN) og kommer til markedet. Prisen blir tilsvarene betalingsvilligheten til indikasjon NN.

Lisenstager viser effekt med Tilvestamab i en annen spesifikk indikasjon (fibrose eller cancer), la oss si XY og Tilvestamab har en god bivirkningsprofil, blir markedsført og er priset tilsvarende betalingsvilligheten til gitt indikasjon.

Det som kan skje og har skjedd er at når begge legemidlene har markedsføringstillatelse, dvs at legene kan forskrive både Tilvestamab og BEM, så kan off-label forskrivning av Tilvestamab for indikasjon NN (BEM sin indikasjon) forekomme hvis effekten antas å være like god (trolig vil den være bedre pga antistoff), bivirkningsprofil er bedre (vil veldig trolig være tilfelle pga antistoff) og prisen en noenlunde lik (sannsynlig). COGS på antistoffer er høyere enn små molekyler, men pris ut på et legemiddel er mye høyere enn kostpris så mye penger å tjene okke som.

Ja, er enig og har skrevet det samme over selv i forrige innlegg vedr dette. BGBIO vil helt klart tjene hvis Tilvestamab får salg på «BEM indikasjoner», men hvis det tar markedsandeler fra BEM så blir fortjenesten trolig single digit til low double digit royalty vs BEM som de tjener nesten hele kaken av selv (minus Rigel royalty).

BGBIO lagde Tilvestamab fordi de tenkte at det er en bedre “mousetrap” en BEM. Nå er de villige til å utlisensiere sin bedre “mousetrap”.

Dette har Olin wargamet, og han kjenner antistoffer godt siden han kommer fra Symphogene. Problemet er nok at BGBIO ikke har penger til å utvikle Tilvestamab så heller bedre å kapitalisere litt enn å ha den på hylla og jalle rundt med BEM. Jeg underes hvorfor han ikke parkerer BEM (og lar det heller bli det fantastiske covid legemidler noen her tror) og kjører videre med Tilvestamab.

Dette har jeg diskutert med ledelsen i norske biotech selskaper og det de har forklart er at det ikke er mulig å få off label godkjenning på annen behandling dersom det finnes allerede markedsakseptert legemiddel. Det er kun der dette ikke finnes godkjente behandlinger det lar seg gjøre. Unntaket for dette er om du har et utility og ikke legemiddel du får godkjenning på, men da er prisingen helt annen, og da er det jo eventuelt som et tilskudd som kan legges på behandlinger, og ikke noe som eventuelt konkurrerer ut noe.

Skal ikke legge meg så mye opp i dette da jeg ikke kjenner så mye til hva som potensielt skulle være best her, men Bemcentinib er nærmest mål i forhold til inntekt, og med tanke på at det er inlisensiert så er det kanskje ikke så egnet til en viderelisensiering(utan at jeg vet hva status her er i forhold til Tilvestamab).

Det skal ikke være noen restriksjoner/lisenser å ta hensyn til når det gjelder tilvestamab. Tilvestamab er utviklet av BerGenBio fra bunn av: tilvestamab (BGB149) - BerGenBio

discovered and developed by BerGenBio

1 Like

Er det noen her som har kompetanse på patenter? Fant denne via Google fra 10. november 2022 (PDF): http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsPatentsPdfDownload?id=1109 (overføringen går ukryptert over vanlig http, så dere vil få advarsel i nettleser og må overstyre for å få lastet ned PDF, det er ikke farlig, betyr ikke annet enn at overføringen ikke er kryptert).

Se side 81 i PDF. Overskrift på sida:

AUSTRALIAN OFFICIAL JOURNAL OF PATENTS 10 November 2022
PCT applications which have entered the National Phase - Numerical Index cont’d

Relevant oppføring fra side 81:

2021252094 BerGenBio ASA

Jeg brukte deretter ovenstående for å lete opp relevant oppføring på AusPat. Her er den: IP Australia: AusPat Disclaimer

2021252094
: AXL inhibitors for antiviral therapy

Se under oppføring “Bibliographic data” - “PCT details”, der finner vi følgende:

National phase entry date 2022-10-11

Det jeg finner interessant her, er altså at det står “which have entered the National Phase” og at “National phase entry date” er helt ny nå 11. november 2022. Er det noen med kompetanse på slikt som vet betydningen av denne statusen? Hvor langt er søknaden kommet i prosessen når den er kommet til “National phase”?

Her er forøvrig alle BerGenBio sine oppføringer på AusPat: IP Australia: AusPat Disclaimer - den jeg beskriver ovenfor er filed 1. april 2021, men de har også en annen ganske ny som er filed 23. april 2021, kan legge ved beskrivelsen av den også (selv om det ikke er den jeg poster spørsmål om her):

Method of selecting patients for treatment with a combination of an AXL inhibitor and an immune checkpoint modulator

3 Likes

Det er først her patentet blir granted i de spesifikke landene - et patent for hvert land. Dvs du er snart ved veis ende.

1 Like

Nå er det så lite omsetning at kun 2 aksjer nettopp dro alt over i handelstopp/auksjon, og deretter dro de to aksjene kursen opp 10,34% og BerGenBio inn som nummer 1 på dagens vinnerliste.

Edit: Haha. Auksjon igjen, nok engang kun 2 aksjer som forårsaker det. Godt jobba toern.

3 Likes

Er det noen her som har abonnement på MarketScreener? De har et transcript av Q3 liggende ute, men jeg har ikke lyst til å betale for et abonnement. Håper noen med tilgang vil dele transcript med oss: Transcript : BerGenBio ASA, Q3 2022 Earnings Call, Nov 15, 2022 | MarketScreener

Research progress in inducing immunogenic cell death of tumor cells: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.1017400/full (review-artikkel publisert 17. november 2022)

Erlotinib is an epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor, and its long-term application leads to the development of EGFRI resistance, which is characterized by an increase in cellular autophagic flux. Its cytoprotective autophagic flux is inhibited by the selective tyrosine kinase inhibitor bemcentinib, which blocks the cloning of drug-resistant tumor cells and further induces the development of ICD response in tumor cells. Concurrently, proinflammatory cytokine release was increased, cytotoxic T lymphocytes were activated and proliferated, and antitumor immune effects were enhanced with significant anticancer effects (74). The joint action of the two tyrosine kinase inhibitors resolved the poor anticancer effects of drug-resistant tumor cells. Surprisingly, the immune TME was changed, further enhancing the antitumor immune effect, which provides a theoretical basis for the clinical treatment of drug-resistant tumors.

In conclusion, protein kinase inhibitors are highly promising ICD inducers that can improve the TME, promote tumor cell death, and significantly improve antitumor efficacy of tumor therapy.

2 Likes