Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Bioextrax (BIOEX)

Investeringer: #<Tag:0x00007f9eea63bcb8>

Lager en tråd om Bioextrax siden jeg har fattet interesse for selskapet og det ikke finnes noen tråder å lagre info jeg finner i.

Jeg kopierer inn direkte fra deres nettsider for å gi en rask oversikt over hva selskapet driver med.


Organisk plast - PHA

Hydrolysert protein - Proteinkilde for dyrefor

Keratinfiber fra fjær - til bruk i alt mulig

Forretningsmodellen er å utlisensiere teknologien til større selskaper. De har i skrivende stund fem forskjellige “undersøkelsesavtaler” med større selskaper, som alle kan ende i en utlisensieringsavtale i 2021.

Triggerlisten er lang, og utpå nyåret begynner avgjørelsene å falle. Legger spesielt merke til undersøkelsesavtalen med et globalt teknologiselskap om bioplast, avgjørelse kommer medio mars.

Selskapet har kun 3.167 mill utstedte aksjer og en kurs på ~50 SEK. Dette tilsvarer en marketcap på 170mSEK. Oppsiden er dermed stor hvis teknologien valideres i løpet av 2021.

4 Likes

Litt mer info
Intervju laget rundt børsnotering i april:
Affärsidén är att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och restprodukter, så kallad “upcycling”, genom användning av bakterier. Kundföretagens slutprodukter är välkända med många konkurrerande alternativ, men Bioextrax anser sig inte möta mycket konkurrens när det gäller sin processteknologi som bolaget licensierar ut till olika sorters materialproducerande företag.

“Med hjälp av våra teknologier kan de exempelvis producera en viss sorts bioplast, som heter PHA, eller proteintillskott till djurfoder”, säger Edvard Hall.

Det grundläggande konceptet är användning av bakterier för nedbrytning av proteinrika material, och bolaget grundades runt produktion av bioplasten PHA. Forskarna i företaget har sedan grundandet insett att samma princip kan användas för andra applikationer än inom bioplaster. Bolaget arbetar nu även med kommersialiseringen av teknologin kring mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar. Företaget har tre affärsområden.

En presentasjon fra februar

2 Likes

For å gi et inntrykk av potensialet til Bioextrax kan man se på noen av de siste samarbeidene de har inngått:

Bioextrax påbörjar accelererat utvärderingsprojekt tillsammans med globalt teknologibolag avseende bioplasten PHA (Cision) 2020-11-03 17:50
Denna kund representerar en mycket stor möjlighet för Bioextrax. Om utvärderingsprojektet går enligt plan påbörjas kommersiella förhandlingar efter att projektet är slutfört. För att redan nu ge en fingervisning så ser vi framför oss ett licensavtal som löper i 15 år och gäller ett större antal anläggningar globalt sett. Med den information vi har om storleken på deras första planerade kommersiella anläggning, vilken kommer att bli relativt liten, och med ett rimligt antagande om licens och royalties, så blir det ca 10 MSEK årligen till Bioextrax enbart från denna mindre anläggning vid full produktion.

Bioextrax påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder (Cision) 2020-10-21 07:30

Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på 10+ miljarder SEK.
De säger att den produkt man kan tillverka med vår process har ett stort användningsområde inom ett par olika segment av djurfoder ( bl.a. aqua feed och pet food ) och att de siktar på storskalig försäljning snarast möjligt. Förhandlingar kring licensavgift och royalties till Bioextrax kommer påbörjas under detta utvärderingsprojekt. För att redan nu ge en fingervisning, så ger relativt konservativa antaganden om licensavgift och royalty till Bioextrax årliga licensintäkter överstigande 50 MSEK vid produktion av 100 000 ton per år.

Bioextrax ingår fördjupat utvärderingsavtal med ett av världens största kosmetikaföretag (Cision)
2020-10-09 08:35
Bioextrax AB (publ) meddelar att det utvärderingsprojekt som pågår med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik- och hudvårdsföretag (”Kosmetikaföretaget”) har fördjupats och förlängts, vilket innebär att parterna framgent riktar in arbetet på en viss typ av biopolymer, så kallad PHO.
Att detta världsledande kosmetikföretag har valt att fördjupa utvärderingen av vår PHO och vår teknologi för att producera PHO är mycket positivt. Av flera skäl ser jag stor kommersiell potential med denna kund, om vi lyckas i den fördjupade utvärderingen. Först och främst är det ett mycket stort företag vi arbetar med, med en årlig omsättning om flera hundra miljarder svenska kronor. Det är också en bransch som är under väldigt hård press från regulatoriskt håll, då tillsatta och inte biologiskt nedbrytbara plaster är på väg att förbjudas inom EU i ett flertal av deras produkter. Slutligen har just det bolag vi arbetar med ett stort fokus på naturligt producerade råvaror, vilket innebär att de vill undvika konkurrerande PHA-produktionsmetoder med användande av olika typer av kemikalier, och vill fokusera på vår helt biobaserade teknologi

EDIT
Legger ved memorandum fra IPO i mars i år der ser ut som ledelsen i selskapet tok ca 50%

3 Likes

Om de får landet en av disse lisensavtale antar jeg markedet vil se på caset som betraktelig derisket, og market cap på 150mSEK føles som en god inngang, om enn spekulativt.

Som de sier i videoen over; det de gjør som er spesielt, er ikke at de utvinner bioplast fra organisk avfall, men at de klarer å utvinne bioplast OG bryte ned celleveggene til en proteinmasse som kan brukes til dyrefor. Det er der de eksisterende prosessene har mangler, og de er også i dialog med bioplastprodusenter som ønsker å se om de skal lisensiere inn dette andre trinnet.

I tillegg så er plastbransjen utsatt for kommende reguleringer, mens PHA-plast er spesifikt unntatt disse restriksjonene, i følge selskapet.

De virker ganske unikt plassert innenfor tre/fire veldig store markeder.

3 Likes

Eier en posisjon her fra tidligere. Meget intressant selskap.

Ja, det er jeg enig i.

Har du satt deg inn i selskapet og har du noe å dele om de tingene du legger vekt på i en analyse av småselskap?

Det er enkelt å motivere dagens kurs i Bioextrax. Flere pilot prosjekt med potensiell høy revenue, bruttomarginal 90-100% grunnet lisens modell og lav tillverkningskostned. Holder med att 1 avtal blir aktuellt, det nærmeste inom ~3/4 måneder og de kmr handles til 2-3x sales i 2021. Svært lavt for et selskap med sånne marginaler. Regner med at det kommer flere pilot prosjekt nærmeste tiden.

Forøvrig treffer det alle mine punkter.

Microcap
3 millioner aksjer
Insider holdings > 50%
Lav free float

Side note så synes jeg aksjens tekniska utvikling ligner på Waturu. Og da savner vi en blow-out på oppsiden før den ska konsolidera nedover.

2 Likes

Det er tydelig veldig få som ønsker å selge aksjer i selskapet nå rett før teknikken potensielt blir validert gjennom lisensieringsavtaler med store selskaper i miliardklassen.

image

Kursutviklingen bærer for meg preg av at mange vil inn, og at markedet klarer bare å få seg til å prise opp kursen 7-10% om dagen i disse periodene. Hvor lenge varer det?

Market cap er på SEK60 190mSEK, og enda “skjitbilligt” som de ville sagt i Sverige, HVIS lisensavtalene kommer.

Jeg er veldig spent på utviklingen her, og når volumet og meldingene kommer kan den gå ekstremt høyt. Market cap på 500mSEK-1000mSEK er ikke rart for et selskap som lykkes i denne sjangeren, og SÆRLIG slik markedene virker å bli i 2021.

FOMO kommer, er mitt bet. Tar av halvparten på kurs 147 SEK, eller hvis noe endrer seg.

2 Likes

Ser at samarbeidene har kommet i høst, 2 i sept, 2 i okt og 1 i nov. Så her er det vel muligheter for flere samarbeid fremover.

1 Like

Absolutt mulighet for flere “utvärderingsavtaler”, som de kaller det der borte.

Stjal ytterligere litt aksjer av Swedbank på 50 kr, vil ha min blowout oppover. Vil dog ikke øke for mye her oppe.

2 Likes

Øker i neste uke jamført Waturuchartet :wink:

Det jeg håper på :+1::+1: håper på et nytt pilot prosjekt.

Blowouten kommer vel ikke før de får en “firm” kontrakt.
På nyåret kanskje?

Godt mulig det blir økte forventninger fram til da

Det vanskelige er antallet aksjer tilgjengelig. Dessverre må man betale for å få aksjer. Kommer in med typ 1000 aksjer per gang. Fikk inn ytterligere 1600 idag, men ellers ingen større blokk å ta av. En positiv nyhet og aksjen går 10-20%.

1 Like

Det som er gull her er at de bare brenner ca 5 mill i året og bare en skarp avtale vil gi et voldsomt utslag, både på kurs og på cashflow :crossed_fingers:

Sendt mail til VD idag. Regner personlig med bruttomarginaler på 90-99%, dels grunnet lav produksjonskostnad men også lisens modell. Vinstmarginal på ett eventuellt avtal er skyhøy.

Hele investerings teorien baseres på om man tror de lander ett avtal eller ikke. Mtp at de skrev på 3 pilot prosjekt i løpet av sine første 6 mnd på børsen synes jeg er gode tegn. Regner med at det kommer til å komma fler.

3 Likes

Fra intervju med VD ifm IPO

Ni räknar med positivt kassaflöde år 2022. Vad behöver komma på plats för att ni ska nå det?

“Det räcker med ett eller två fullt rullande kommersiella avtal. Det beror på att vi är billiga i drift, samtidigt som de anläggningar som byggs med hjälp av vår teknologi är stora och genererar ett stort kassaflöde.”

Har ni några långsiktiga mål eller ambitioner kring försäljning, resultat eller lönsamhet?

“Vi går inte ut med några försäljningsprognoser. Däremot tror vi som sagt att vi kommer att börja generera ett positivt kassaflöde år 2022, och som tidigare nämnt är det stora anläggningar och därmed stora intäkter det är fråga om.”

2 Likes

image

@babyrage hva betyr “Om utvärderingarna är framgångsrika har Will & Co genom avtalet en förhandsrätt (engelska: “right of first refusal”) till en exklusiv distributionsrätt i Benelux-området under tre år.” ? kilde

2 Likes