Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Biotekaksjer

ibb
Investeringer: #<Tag:0x00007ff29543bb58>

#2061

Novartis som utvikler sin egen Rituximab biosimilar ja.

Vanskelig å selge en behandling til 400k dollar per pasient som har heavy bivirkninger, ikke kan brukes på eldre pasienter etc. Tipper ARCHER-1 slår CAR-T på flat mark.

Hente bil nå, snakkes mandag :blue_car:


#2062

Følgende er ment som en generell betraktning skråstrek tanke kors.

Ser fra Endpoint news for noen dager siden at en kombinasjon av 2 profilerte IO (immuno-onkologi) produkter nylig feilet i 2. linje for NSCLC.
Kan selvsagt bety mange forskjellige ting, men en tolkning kan være at en del IO produkte er i ferd med å nå sitt potensialet, og at litt ny tenkning må til.

https://endpts.com/checkmate-451-bristol-myers-opdivo-plus-yervoy-fails-phiii-combo-lung-cancer-study-the-latest-in-a-series-of-setbacks/

En ide er selvsagt å kombinere med forskjellige type teknologier, og ut fra denne artikkelen på endpoint news er det tydeligvis mange som tenker på det.

https://endpts.com/the-number-of-new-i-o-cancer-drugs-in-the-clinic-continues-to-swell-at-an-explosive-pace-offering-new-hope-fresh-concerns/

“— Worldwide the number of I/O drugs in 6 key classes has hit 3,394 — up 67% in one year. Those drugs involved 417 targets like CD19, at the top of the list, followed by PD-1, PD-L1 and HER2. A year ago they were tracking 2,031 drugs involving 273 targets.”

Det er også en veldig fin figur over terapityper (immunomodulatorer, vaksiner, onkolyiske virus, cell terapier, mabs etc).

Det er opplagt at ikke alle disse 3394 kliniske programmene vil lykkes, spørsmålet er hvordan man plukker ut “vinnerhesten”.

Jeg har ingen fasit, og jeg legger opp til diskusjon.
Men ser man på antallet i de forskjelige fasene for alle terapityper kan det i alle fall for meg virke som at man kan få best risk reward på produkter i fase 3 / pivotal fase.
Selv i fase 2 er det utrolig mange prosjekter.
Dernest kan det tenkes at man må litt out of the box.

Uansett er det “all about the clinical data”, og gode kliniske data er alltid det viktigste, så benchmarking må være viktig. Men benchmarking er ut fra dette bildet også en krevende øvelse.


#2063

Mange kandidater går vel etter samme mål, f.eks PD-1/PD-L1. Det kan jo kanskje være en ide å spre litt risiko ved å ha originale kandidater i porteføljen, der stiller jo flere av de norske selskapene sterkt. Både PCIB og BGBIO roter jo rundt i sin egen andedam med lite konkurranse, altså få konkurrerende kandidater med tilsvarende virkningsmåte.

Kanskje litt mer BGBIO enn PCIB i dette stadiet. PCIB vil potensielt ha konkurranse angående levering, men dersom det viser seg at PCIB sin teknologi er overlegen så kan de jo ende opp med en unikt god konkurransesituasjon.’

Edit: Jeg slenger med NANO også, selv om de ikke er alene om CD37 -rettet behandling så er de, meg bekjent, alene om CD37 -rettet RIT.


#2064

Vet du hvor langt unna (år) markedet Bergenbio er ca? Har ikke fått satt meg inn i deres pipeline ennå desverre, men har hatt den i bakhodet ganske lenge igrunnen…


#2065

Det er noen år, de er midt i fase2. De planlegger å starte pivotale forsøk neste høst.

Bemcentinib har tilsynelatende sterke synergier med Keytruda og det er tilsynelatende stor interesse for AXL og kanskje spesielt kombinasjonen AXL/PD-L1, i vitenskapelige miljø. Eksterne forskere starter i nær fremtid flere nye investigator-sponsored studier med akkurat denne keytruda/bemcentinib-komboen. Pancreas og mesotheliom er meldt å skulle starte i desember, Begge er studier som finansieres av eksterne organisasjoner der BGBIO sitt bidrag er å donere medisinen. Glioblastom, også investigator-sponsored, starter i Q1 2019.

Selskapet har behov for mer kapital før de starter de pivotale studiene så da har man det vanlige spenningsmomentet; emisjon eller partneravtale?

Edit: Selskapet planlegger pivotale forsøk i NSCLC og AML/MDS i 2H2019.


#2066

… Selskapet har utlisensiert monoklonale antistoffer til ADC Therapeutics, som bruker dem til å lage ADC mot AXL, tilsvarende som NANO sitt betalutin, rettet mot CD37. Det er forventet at kliniske studier starter snart, det vil utløse lisensinnbetalinger fra ADC Therapeutics til BGBIO . Det er jo hyggelig, men det monner nok ikke i det store bildet foreløpig.


#2067

Hva annet av “originale” kandidater har vi da? MEI har en ny PI3K Delta inhibitor på gang som de hevder skal kunne administreres på en måte som løser litt av tox-problemene med denne klassen. Jeg har ikke fulgt så godt med, men det er vel andre på forumet her som følger denne utviklingen.
Hmmm, dette er vel egentlig ikke en helt original kandidat, det er jo mange andre PI3K inhibitorer i omløp.

Noen andre tanker om originale modaliteter?


#2068

Har du kikket på Ultimovacs? De utvikler en universell vaksine, men skal kjøre reg. studie i melanom. Anbefaler nyeste podcast https://soundcloud.com/user-972208711/episode-67


#2069

Noen andre enn meg som føler at Oslo Børs anti-korrelerer med norsk biotech? Bare en følelse jeg har, men på dager som denne så begynner man å lure…


#2070

Regeneron REGN1979 er en type CAR-T?


#2071

Snodig hvordan biotek kursene beveger seg i dag, tilsynelatende uten grunn. For PHO er det ikke kommet nyheter engang. Nesten som man kan bli paranoid, ser ut som noen spesifikt shorter min portefølje!


#2072

Nei, det er et antistoff som kan kjenne igjen to forskjellige mål. Det er laget for å fa immuncellene (CD3) og kreftcellen (CD20) tettere sånn an immuncellen lettere kan drepe kreften. CD20 er byttet med CD19 i bildet under.
image


#2073

Ikke negativ korrelasjon, men ikke veldig korrelert heller. Korrelasjon beregnet av daglig prosentvis avkastning siden 7.4.2017:
image-1


#2074

Men det er vel virkemåten til CAR-T også?


#2075

CAR-T blir litt anderledes for der vil man ta ut immunceller og genredigere dem slik at de utrykker reseptoren som kjenner igjen kreftcellen.


#2076

REGN1979 er off-the-shelf, mens CAR-T er persontilpasset. Men hva er forskjellen i virkemåte mellom de to, bortsett fra at CAR-T binder seg til CD-19 og REGN1979 til CD-20?


#2077

Med CAR-T så dyrker du opp T-celler utenfor kroppen med en menneskeskapt reseptor. REGN1979 er et antistoff som binder seg til T-cellen og kreftcellen.


#2078

Det er sant, men jeg er interessert i mer om virkemåten.


#2079

Jeg skjønner ikke helt hva du ikke skjønner :thinking: Målet med begge behandlingene er å få immuncellene til å drepe kreftcellene. Men det er to totalt forskjellige teknologier.
Elller lurer du på hvordan en T-celle kan drepe en kreftcelle?


#2080

Norsk biotek: Ikke verd mer enn 8,2 milliarder til sammen. Mvh Oslo Børs.