Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Biotekaksjer

ibb
Investeringer: #<Tag:0x00007ff2a2e03f98>

#2202

Mannkind er en bra utbombet aksje jeg har snust litt på tidligere…

image


#2203

Tenkte umiddelbart at AXL kunne være interessant målmolekyl pga tumorbiologien i prostatacancer. Det er et relativt ferskt studium ute: (http://mcr.aacrjournals.org/content/molcanres/early/2018/10/30/1541-7786.MCR-18-0718.full.pdf)


#2204

Denne artikkelen om Eli Lillys olaratumab illustrerer noe av risikoen som finnes i denne bransjen og sier litt om hvor skummelt det kan være å ta små studier for sikre resultater.

I fase 2 fikk de en median overlevelse rate på 26,5 måneder med olaratumab i kombinasjon med kjemoterapi vs kun kjemoterapi som hadde 14,7 måneder. Median PFS var også 8,2 måneder for kombinasjonen vs 4,4 måneder for kun kjemoterapi. Tumor krymping var 18,2% vs 7,5%. De hadde bedre resultater over hele linja og fikk accelerated approval med dette.

I fase 3 konfirmasjonsstudien fikk de ingen statistisk signifikant forskjell på overall survival i tillegg til at kjemoterapi alene hadde bittelitt bedre PFS 6,8 måneder vs 5,4 måneder med kombinasjonen… Nå blir legemidlet frarådet brukt og potensielt trukket fra markedet.

Fase 2 studien hadde 133 pasienter og fase 3 studien var estimert til 460 pasienter så regner med de hadde rundt det. 133 pasienter er ikke veldig lite, men fortsatt skjer dette.

https://endpts.com/ema-wants-docs-to-stop-prescribing-eli-lillys-cancer-drug-lartruvo-in-wake-of-a-phiii-setback/


#2205

Hva er årsaksforholdet her da? Hvorfor endringen fra fase 2 til 3? Små talls forbannelse?


#2206

Glein, de fikk vel AA på bakgrunn av fase2-studien men ble pålagt å fullføre et bekreftende fase3-studie(som en del av vanlig pasientbehandling, der man får betalt?)


#2207

Dette er jo skremmende Dormancy og det kan jo relateres til mange av studiene som de norske selskapene kjører.

Kan det, for BGBIO sitt tilfelle være grunn til å bli litt betrygget siden responsen i AML-studien kan korreleres med en biomarkør?


#2208

Ah ja. Jeg tenkte på den brutale endringen i datautfallet fra hhv fase 2 og 3. Hva skyldes forskjellen.


#2209

Statistiske avvik? Som jevnes ut i en større pasientpopulasjon?


#2210

Ja det var det første som falt meg inn. Kanskje har de endret noe på inkluslonskriteriene underveis også.


#2211

Sånt som dette er jo mye av kritikken mot pivotal fase 2 uten kontrollarm


#2212

Ja, og det var monoterapi behandling hvor pasienter fikk CR/CRi/CRp. Pasientene var R/R og unfit for intensive chemo så spørs om de hadde så mange alternativer å kjøre kontroll arm mot. Måtte i så fall kanskje være low dose chemo, men betryggende at de viser at Bemcentinib alene faktisk gir CR/CRi/CRp i pasienter. I Lilly sitt tilfelle så var det snakk om olaratumab i kombinasjon med kjemoterapi vs kun kjemoterapi.

I sånn måte så er heller NSCLC studien hvor de kombinerer bemcentinib med keytruda mer relevant for å lide samme skjebne. La oss håpe det ikke skjer :sweat_smile:


#2213

Kan man argumentere for at monoterapi (NANO, BGBIO) har høyere sannsynlighet for å vise en faktisk respons og ikke et statistisk avvik?


#2214

Kanskje, men det er flere ting som selvfølgelig spiller inn. Hva slags effekt måler man (ORR, PFS eller OS), hvor stor er effekten og hvor godt representerer pasientutvalget det totale bilde av pasienter som skal inkluderes i videre studier.

Når man kun behandler med monoterapi så har du kun statistike avvik i forhold til den behandlingen å forholde deg til. Når du gjør kombinasjonsbehandling så har man to variabler. Det vil forandre det statistiske bilde og kjøre analysene noe mer komplisert, men dette har de nok flinke folk som er klar over. Jeg tror akkurat denne studien til Lilly kom veldig overraskende da de fleste antok at den ville være positivt, men det viser bare farene med å stole på små tall og historisk data uten kontroll arm. IDO hemmer pluss keytruda gikk på samme smellen da de tidlige studiene så veldig lovende ut, men det ikke viste seg bedre enn keytruda alene i en større studie. Det er en fin påminnelse til alle som spretter champis av effekten i små studier gjort i BGBIO, TRVX og PCIB. Jeg vet at langt i fra alle gjør det, men det viser risikoen ved hva vi putter store beløp i :sweat_smile:


#2215

Genmab feiler igjen på breakout.

image


#2216

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-25/big-pharma-s-drug-studies-are-getting-a-nasa-style-makeover?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&utm_source=twitter

Vet ikke om postet før, men interessant lesning om å få opp tempoet på clinical trials.


#2217

Litt spesielt når en privatperson må søke godkjenning for medikamenter. Men han har jo fått det gjennom en gang tidligere


#2218

Har du muligheter til å oppdatere grafen din? Med fallet i NANO og BGBIO og labert i de andre også, er vi nå under “støtteområdet” med 6250 MNOK i Market cap?


#2220

Da er den oppdatert. Det er dritstygt, market cap for disse selskapene er nå lavere enn den har vært på to år.

Når man ser indeksen opp mot osebx er det jo helt krise:

image


#2221

På den ene siden er det gøy med Januar salg.
På den andre siden kjøpte jeg alle julegavene i høst og er blakk😂
Nesten så jeg vurderer å droppe tesla mod3, så jeg kanskje får kjøpt ipace både til fruen og meg selv om noen år😅


#2222

Nå vet jeg hvorfor biotek gjør det så dårlig, kuren mot kreft er bare 1 år unna…

‘’ It doesn’t seem possible. But they say it’s true. A small team of Israeli scientists is telling the world they will have the first “complete cure” for cancer within a year, The Jerusalem Post reported on Monday. And not only that, but they claim it will be brief, cheap and effective and will have no or minimal side-effects.’’