Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Bitcoin Cash

Investeringer: #<Tag:0x00007f74142fe678>

Why is there more than one version of Bitcoin? - Bitcoin 101

Her kan man kjøpe og selge kryptovaluta i Norge:

https://bitmynt.no
https://bitruption.com
https://handlekrypto.no
https://kaupangkrypto.no
https://local.bitcoin.com/offers/Norway
https://localcryptos.com/Ethereum/Norway
https://miraiex.com
https://nbx.com

Bitcoin Cash May 2020 Upgrade - What You Need to Know

Former BTC Maximalist Now Onboards Merchants to Bitcoin Cash!

Om ikke bunnen holder blir 0,015 neste target - evt midt mellom Fib 1,27 og 1,414.

Om den snur er det god oppside i forhold ti BTC :slight_smile:

1 Like