Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Bjørnehjørnet

Investeringer: #<Tag:0x00007f741fb003e8>

Å gjøre FED(med flere ledende aktører) til noe irrasjonelt og fordummende hjelper ikke noe særlig for egne analyser tror jeg. Det å tolke andre aktører som rasjonelle er en fundamental metode for de fleste vitenskapelige undersøkelser. Så derfor syntes jeg at gjentagende morsomme bilder og skrikende twitter-kontoer ikke hjelper til for å debattere. Da er det jo kun et helt vanlig forum man velger pga. tilhørighet og ikke for å utfordre seg selv på noen måte. Tilhørighet er absolutt viktig, men når det kommer til investeringer, så vil jeg heller være litt kritisk enn å få støtte for antakelser jeg hadde da jeg stod opp.

Det er ikke ment som arroganse, så jeg håper ikke det er slik det kommer fram. Men det er viktig å ta det innover seg før noen velger å shorte index i disse tider, at det er veldig stor motstand for at dette skal skje. Det hjelper ikke å klage over at verden er i mot seg om shorting ikke sitter, pga. irrasjonelle handlinger av andre. For timingen som er viktig for slike aktive posisjoner krever flaks, dette er godt historisk forankret data. Så nå markedet svinger med den frekvensen som det gjør nå, så blir dette litt som casino dessverre.

Fri markedskapitalisme som noe positivt mål er og blir en utopi for en veldig begrenset del av verden, verden er ikke så rasjonell og forståelig, så den er det bare å legge død. the great tycoons of industry og de nåværende techs er vel heller bilder på hva som ikke gagner folk flest, og hvorfor ikke markedet skal styre seg selv. Inflasjon og pengetrykking er nok den beste av to onder, hvis vi setter det opp mot deflasjon, som økonomer som Keynes påpeker i sine avhandlinger.

Du sier at konklusjonen blir å vedde i mot markedet, et annet valg er vel å sitte på utsiden? Buffet er veldig klar på hva han ikke har forståelse for slik jeg tolker han, snusfornuftig tilnærming og leter etter stødige selskaper og lar markedet gjøre resten. Store aktører har vært vektet i kontanter i lengre tid, pga. fare for handelskrig osv. så dette er ikke spesielt for dagens situasjon. Buffets track record er forresten ikke å vedde kortsiktig, så skjønner ikke hvorfor han skal bli brukt til shortings fortjeneste i diskusjoner. Han gjorde det tidlig i karrieren for å sikre long-posisjonene sine. Men har senere uttalt at “It is very painful.” Ref. shorting og tap.

De daglige påpekningene er av veldig variabel kvalitet. Det å finne noe negativt for å fremme sitt syn på virkeligheten er ikke en vanskelig øvelse. Tror ikke noen lukker øynene akkurat nå, som du sier så mangler stimulien en historisk god sammenligning, så her er virkelig aktører på rattet og styrer med politikk for å sikre vitale deler av samfunnet.

Det jeg tror du tolker meg feil ved er at du ikke tar med at jeg argumenterer for en krisetilstand i verden, uten sidestykke, hvor alle virkelig sitter i samme båt (Selv om Presidenten i USA leter etter skyldige). Buy low, sell high osv. er jo dogmatiske visdomsord, så de kan vi ikke kaste. Du nevner at aksjer ikke har noe med tingenes tilstand å gjøre, hva er så tingenes tilstand og hvem er delaktig i tingenes tilstand? Om du ekskluderer politikken fra tingenes tilstand, så er vi nok veldig uenig i utgangspunktet for hva som ligger i makroøkonomi.

12 Likes

En tråd (1 av 9)

3 Likes

Såvidt jeg forstår ditt utgangspunkt kan man ikke se på tidligere mønstre f.eks du tror ikke et bear market har en anatomi som gjentar seg der man får først en sterk sell off, mange likvideres ufrivillig med høyt volum, og etter denne første pessimistiske perioden så blir det et slags vakuum der folk sakte begynner å kjøpe igjen og man blir mer optimistisk, “back to normal” fase der man tror alt skal fortsette som før - før den virkelige nedturen begynner over kanskje 8 måneders tid. Det er jo også vanlig i denne back to normal perioden å komme med argumenter for hvorfor det akkurat denne gangen ting ikke vil følge de samme mønstrene som vi har sett gang på gang (jo, men sentralbankene!). Noen sammenhenger er faktisk også lineære, som at fundamental utvikling i økonomien og selskapenes inntjening kan relateres til langsiktig avkastning på børsen - selv om det nå på kort sikt har vært omvendt korrelert, kan man forvente at det snart skal gå tilbake til en normal korrelasjon.

11 Likes

Kanskje sentralbankene burde trå til her og kjøpe opp kredittkortgjelden også? :man_shrugging:

2 Likes

Skikkelig divergens på MACD og synkende volum de siste fire dagene. Når det har sagt har jeg forsøkt å shorte fra toppen og blitt stoppa ut så mange ganger nå at jeg ikke kommer til å gjøre noe før en nedovertrend er åpenbar.

Lett å forsøke å være smartass og shorte på topp når det fundamentale skriker at det skal ned, men Keynes hadde en god analogi:

7 Likes

Ray dalio har jo tidligere spådd at i 2020 kom det til å komme en dollar-krise. Han mente det er mer sannsynlig enn en gjeldskrise og så føre seg en svekkelse av dollaren på 30%. Dette før corona.

Hvordan slår egentlig en dollarkrise ut på aksjer??

I Ray Dalio sitt scenario så mener jeg at han snakker om at amerikansk gjeld vil være mindre attraktiv, og at USA ikke vil kunne finansiere seg til samme lave rente lenger. Det vil bety at man får høyere avkastning på statsobligasjoner enn i dag som igjen bør gi lavere P/E tall på børsen. Dvs det er ikke dollaren i seg selv som vil skape et fall i aksjemarkedet, men avkastningskravet som endres ved at “risikofri” rente blir høyere.

3 Likes

Han sier amerikansk gjeld vil bli mindre atraktiv ja, men han spår også at de ikke vil sette renten opp. Da er de tvunget til å trykke penger og mener så dollaren kan svekkes med 30%.

Da blir det sikkert panikk på børsene i starten, men mange vil naturligvis tjene på denne svekkelsen så usikker hva resultatet på børsene egentlig blir av en usd-svekkelse.

Trykke enorme mengder penger og rente på null. Er det ikke det som pleier å være det som skjer før en valuta mister sin verdi? :wink:

En litt annen vinkling enn hva Ray Dalio har, men verdt å se. Stemmer godt overens med hva vi har sett i valutamarkedet i det siste, selv om rentene nå er satt ned siden presentasjonen ble holdt i januar 2019.

1 Like

Jeg ser ikke helt hva du mener med gang på gang, er det noen beskrivende størrelse? Forutsigelser om markedet er som regel ganske ytterpunkter, for hvem orker vel å høre om stabile tilstander. Twitter-kontoer har lyst til å bli fulgt, aviser vil ha klikk aksjemeglere vil ha trades osv.

Ta eiendom for eksempel. Jan Ludvig Andreasen (Eika) har spådd eiendomsboble i syv år nå, traff med en liten korreksjon etter egenkapitalkravene for Oslo-region, men i etterkant kan vi nok konkludere med at det har kostet å høre på de rådene og leie i de syv årene i stedet. Eller enda verre, gire negativt eiendom. Men fremdeles blir han brukt for å skape overskrifter.

Det jeg ville fram til er å konkludere på basis av slike meldinger og spådommer om at en korreksjon er så nærstående at det vil være smart å gire negativt i markedet, er så ufornuftig at det kun kan sees på som gambling, når markedet oppfører seg som det gjør.

Håper nye personer som leser denne tråden kan få et reflektert syn på det, og ikke konkluderer med at mange dystre oppslag og mengden (kvantitet) av de representerer den logiske slutningen; negativ giring av indeks.

3 Likes

Håper de fleste på denne tråden og andre tråder ikke investerer i positiv giring av ulike hovedindekser på verdens børser pt. At markedet er en boble er entydig slått fast. Gi det 6-12 mnd så tror jeg vi snakker helt andre inngangsnivåer.

5 Likes

Jeg tror valutabevegelse er et dårlig utgangspunkt i å spå børsoppgang eller nedgang siden det kan virke positivt eller negativt på børsen, og er mer et symptom på underliggende økonomisk utvikling som er det som driver børsen. Aksjer prises etter fremtidig inntjening og avkastningskrav, og da er det man først og fremst bør se på er vekst eller stagnasjon i økonomien og renter. Virker som man her ikke forstår at ingen sentralbank i verden kommer til å ha lav rente ved høy inflasjon, da kommer man til å sette opp rentene helt til man får kontroll på inflasjonen, og det vil i sin tur presse ned P/E tallene og prisen på aksjer.

4 Likes

Snudde grafen din opp ned og det så bull ut :chart_with_upwards_trend:

3 Likes

Ja, nå var det Dalio som mente at amerikansk statsgjeld blir vanskelig å selge, samt at en renteheving ikke vil skje. Pengetrykking må til.

Aksje-indeksen i Venezuela økte vel med 200 000% på et år eller hva det var. Har neppe noe med p/e og p/b å gjøre. Det er valuta-svekkelse. Det vil naturligvis ikke skje det samme i noen andre land. Veldig ekstremt eksempel, men det viser jo retningen av ting som kan skje når seddelpresse blir glovarm.

Gull ville uansett knust en aksjeportefølje i Caracas indeksen. Hvis du tror på hyperinflasjon så er gull og sølv veien å gå.

Personlig sitter jeg med ca 40% gull, 20% sølv, 40% bear

1 Like

Eller krypto :wink:

2 Likes

Det har du rett i, giring er en utålmodig øvelse.

Tiden vil bekrefte/avkrefte det andre -du- entydig slår fast.

Sitter du med gullgruveaksjer?

Jeg slår ikke entydig fast, jeg skriver at jeg tror utfallet vil bli helt andre inngangsnivåer om 6-12 måneder. Men at markedet er en boble pt slår jeg entydig fast🙂

1 Like

Ja, gruver siden 1) de sitter med faktisk gull og sølv 2) ved et bull scenario pleier gruver stige mer enn råvaren. Men det er så klart høyere risiko.