Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Boykie's bioportefølje

Tråd om min egen bioportefølje. Bioporteføljen utgjør omtrent 25% av kapitalen min. Strategien er en blanding av langsiktig investeringer i interessante biotek/farmselskaper, og bets på spesifikke triggere. Jeg diversifiserer ganske aktivt, og unngår posisjoner på mer enn 15-20%. Planlegger å skriver litt mer utfyllende om hvert enkelt selskap når jeg får tid, forhåpentligvis i løpet av helga.

Mine innhav per dags dato:

Watchlist:
Xspray
Xbrane
Hansa Biopharma
Urovant
Seres Thereapeutics
Genovis
Calliditas Therapeutics AB
Oncopeptides
Karuna Therapeutics
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
Viking Therapeutics, Inc.
Twist Biosciences
BridgeBio Pharma
Genmab
Myovant
Urovant
Vistin Pharma

40 Likes

Jeg har hovedsaklig en kvalitativ tilnærming til biotekinvesteringene min, ettersom bakgrunn min er fra medisin/biologi. Jeg prøver å utvikle meg som investor og blir bedre på utregninger osv, og har prøvd meg litt fram med rNPV-modeller basert på denne artikkelen: https://www.nature.com/articles/nbt0901-813.

Norske biotekselskaper:
De norske biotekselskapene er allerede godt dekt på forumet så jeg planlegger å bruke mest energi på de resterende selskapene.
Nordic Nanovector
Targovax
Pci Biotech
Ultimovacs
BergenBio
Biotec Pharmacon
Photocure
SoftOx

BioXcel
Chiasma
Magenta Theraputics
Heron Therapeutics
Karyopharma Therapeutics
Mei Pharma
Xenon Pharmaceuticals

4 Likes

Reservert watchlist

2 Likes

Det blir interessant å følge porteføljen din og hva du tenker om flere av selskapene. Takk for at du deler :+1:

2 Likes

Ohh, godbit! Denne blir veldig spennende å følge. :slight_smile:

5 Likes

Nydelig, gleder oss til å lese

1 Like

Nydelig. Skal følge denne.

1 Like

Porteføljen er et tydelig bevis på hvor forskjellig vi mennesker er. Har aldri vært investert i et indeksfond, men greit at noen omtaler aksjer jeg ikke har på radaren. Og det vil jeg lese med interesse.

Indeksfond?

Her får vi følge med og se om der kommer en selskap presentasjon som gjør en oppdager et nytt selskap :slight_smile:

1 Like

Voi voi bra timing på å starte opp porteføljetråd…

https://finance.yahoo.com/news/minerva-neurosciences-announces-results-phase-132010039.html

Jeg var selv usikker på placeboresponsen i fase 2 studien på MIN-101. Derfor solgte jeg 2/3 av aksjene mine i går for å gevinstsikring (flaks!). Men valgte å sitte igjen med en liten slant aksjer ettersom placeboresponsen virket å være lik placebo i noen relativt nye studier innen schizofreni.

Jeg tror jeg ender ca -10% totalt på posisjonen min i NERV. -0,5% på portefølje nivå. Tar det som en billig, men viktig, lærepenge. Skal være enda mer forsiktig og konservativ i forhold til placebo og hvilken placeborespons man har sett i tidligere studier i framtiden. Spesielt innenfor indikasjoner med subjektive endepunkt.

6 Likes

Tips: Sett på varsling nederst i tråden (Velg «Tracker») så går du ikke glipp av innlegg her.

1 Like

@Boykie

Setter pris på at du deler.

Håper også at konstruktive innspill tas imot.

Lurte egentlig mest på rasjonalet for å spre seg jevnt ut på 16 ulike selskaper. Det å forstå teknologi, følge med på konkurranse, nyhetsstrøm osv for 16 biotekselskaper framstår som en mer enn en heltidsjobb. Har du hjelp på noe vis?

Mesteparten av diversifiseringsgevinsten oppnås på de 5-8 første aksjene, deretter står neppe innsatsen i stil med den ytterligere diversifiseringsgevinsten man får.

Og så et spørsmål ang avkastning- er du nær indekser som XBI og ose3520?

3 Likes

Konstruktive innspill tas selvfølgelig imot. Jeg har startet denne tråden pga. at jeg ønsker å utvikle meg som investor. Da er innspill fra andre helt topp.

Jeg har holdt på med investeringer i ca 3.5 år nå, og er fortsatt ganske fersk i gamet. Jeg har ambisjoner om å holde på med dette i flere tiår. Derfor ønsker jeg å legge en bærekraftig strategi, som lar meg utvikle meg som investor over tid, uten at jeg går på store tap.

Jeg har hovedsaklig 2 kompiser, som jeg diskuterer ideer med, og gjør det meste selv når jeg analyserer selskaper. Jeg ser på den initielle selskapanalysen som en engangskostnad. Den initielle analysen bringer også med seg visse synergier ovenfor selskaper innenfor samme sektorer. Eksempelvis er det betydelig lettere å sette seg inn i Mei Pharma hvis man allerede er aksjonær i Nano. Når den initielle analysen er gjort tror jeg man kan følge mange selskaper relativt effektivt via twitter, tekinvestor, nordnet og email-alarmer. Jeg har ikke tid eller ambisjoner om å følge selskaper supertett på en daglig basis slik som noen investorer gjør.

Jeg har valgt å diversifisere meg bredt pga. den inneboende risikoen i prekommersiell biotek. Ettersom bioporteføljen bare er en del av aksje/fondsinvesteringene mine er bioporteføljen egentlig diversifisert ytterligere enn det fremkommer i denne tråden. Bioporteføljen inneholder hovedsaklig prekommersielle biotekselskaper. Disse selskapene kan fort miste >50% av mcap i løpet av kort tid. Med 5-8 selskaper syns jeg risikoen ved hver enkelt selskap vil bli for stor i forhold til porteføljen totalt. Med 5 selskaper vil for eksempel en nedgang på 50% i et selskap tilsvare en nedgang på 10% av bioporteføljen min. Det er en risiko jeg ikke er villig til å ta på nåværende tidspunkt. Jeg har ambisjoner om å konsentrere porteføljen min ytterligere, men per dags dato, er jeg ikke komfortabel med å konsentrere meg til så få selskaper som 5-8. Jeg er også litt tvilsom til om en strategi med en veldig konsentrert portefølje innen prekommersiell biotek, er bærekraftig over flere tiår. Man skulle tro at det er høy sansynnlighet for høy grad av survivorship bias, slik at man ser de få personene som lykkes, men ikke blir eksponert mot de som taper stort. Smarte penger innen biotek, eksempelvis Perceptive Advisors, har også svært differensierte porteføljer (noe av dette skyldes selvfølgelig størrelsen på fondene).

Bioporteføljen har i stor grad tracket ose3520 de siste årene, siden jeg har hatt eksponering mot de fleste av biotekselskapene på oslo børs. Denne indeksen (og bioporteføljen) har til tider gitt svært dårlig avkastning, spesielt siden jeg har hatt enn for stor eksponering mot Nano de siste årene. Jeg har slått ose3520 (ikke XBI) siden høsten-16, mye pga. mine investeringer i PHO, PCIB, amerikansk biotek og investeringer i andre sektorer.

Overnevnte erfaring har vært en viktig bidragsfaktor til at jeg per dags dato ønsker å differensiere bioporteføljen min relativt “bredt”. Jeg tok for stor eksponering mot NANO i begynnelsen, noe som gikk utover avkastning, og jeg ønsker ikke begå samme tabbe igjen. I tillegg er biotek et investeringsunivers med mange lovende selskaper. Jeg syns det er mange biotekselskaper utenfor Norge, som kan matche PHO, PCIB, TRVX, NANO osv. i potensial. Derfor tror jeg en bredere diversifisering innen sektoren begrenser nedsiden uten at den nødvendigvis begrenser oppsiden så mye.

21 Likes

Når det gjelder prekommersielle biotech-selskaper:
Bredere diversering tror jeg er klokt. Satt på spissen skal disse selskapene til himmels hvis de lykkes og til bunns hvis de feiler. Clavis feila som jeg har nevnt tidligere 2 ganger i fase 3 med 90% ned på åpning begge gangene.

Oppsiden er så stor i disse biotechselskapene at får man inn en fulltreffer kan selv en lyttepost bli bra i kr.

Og ser man på proffene som Sissener som f.eks. har investert i NANO så har(/hadde?) han kun noen få prosent av porteføljen i høy-risk selskaper som NANO. Det betyr at hvis det går til helvete i NANO så har han et relativt lite tap i porteføljen i prosent og kan fortsette som før, mens en investor som putta alle eggene i en kurv er ute av aksjemarkedet i flere år. NANO brukes kun som eksempel her.

Statistisk sett vil heller ikke alle disse prekommersielle biotech selskapene lykkes, det finnes artikler om sannsynlighet for LOA for forskjellige typer sykdom. Men hovedpoenget er nok at dette kan gå begge veier i enkeltselskaper, men variansen i sannsynligheten for LOA kan brukes til å maximere sannsynligheten for gevinst.

ET spørsmål: Planlegger du å sitte til LOA eller skal du kun være med fra en fase til en annen? Det er verdt å tenke på at sannsynligheten for å lykkes i fase 1, fase 2 og fase 3 er forskjellige generelt og er noe som kan brukes for å øke sannsynligheten for gevinst.

1 Like

Og så har du resonnementet for å sitte all in i et eller annet case fordi “en sånn sjanse får man aldri aldri igjen”, noe som er en helt sjanseløs påstand når man ser at de siste årene har gamle trauste photocure og biotec pharmacon vært superpotente.

Så lenge man ikke er slått ut av spillet kommer det alltid nye sjanser

3 Likes

Mener du approval når du sir LOA? Det vil variere fra case hvor lenge jeg sitter. Så lenge jeg er komfortabel med risk-reward, så sitter jeg over en trigger og videre mot approval.

Jeg mente approval ja.

1 Like

Hva med gevinstsikring underveis?
Så langt i flere av biotekselskapene mine, har jeg sikret 30-50% underveis med mål om at investeringen skal være “gratis”. På den måten taper jeg uansett ikke penger, men potensielt går glipp av endel da.

1 Like

Ja, jeg gevinstsikrer jeg også. Jeg gevinstsikret for eksempel noe i Biotec når jeg hadde 100% avkastning. Sett i ettertid tabbet jeg meg ut her, siden den har doblet seg på nytt siden. Et annet eksempel er PCIB der jeg har tatt en del gevinst i løpet av 2020 siden jeg er usikker på utfallet av avtalen med AZ.
Jeg syns det er en av de vanskeligste sidene ved å investere. Når skal man holde, og når skal man ta litt fra bordet. Jeg prøver å bli bedre på å “tørre” å holde på vinnerene til tross for at de har gått mye, og det er fristende å gevinstsikre.

6 Likes