Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Capsol Technologies ASA - Karbonfangst

Norsk karbonfangstselskap med miljøvennlig og personalvennlig fangstmetode med lavest fangstkostnad kombinert med beste teknologi for gjenvinning av restvarme i fangstprosessen.

Morgan Stanley - Analyse av sektor og kommentar:

Kunstig intelligens (AI) og avkarbonisering blir drivkreftene når verdensøkonomien går inn i en ny supersyklus, spår analysesjef Peter Oppenheimer i Goldman Sachs.

Kilde: https://www.finansavisen.no/makro/2024/01/08/8080037/toppanalytiker-i-goldman-sachs-spar-ny-supersyklus

Selskapet er pr. oktober 2023 presentert med en allerede positiv kontantstrøm, og en solid prospektmasse:

Sales engineering: 134 projects with a
total potential capacity of more than 40
million tonnes of CO2

Engineering studies1: 15 projects
totalling 7.8 million tonnes – up 85%
since end-Q2 2023

CapsolGo® demonstration campaigns:
4 projects with a full-scale potential of
0.9 million tonnes of CO2 – additional
two campaigns announced in October
Engineering to build: 1 technology
licensing agreement signed with
Stockholm Exergi (800 000 tonnes),
FID2 expected early 2024

Kilder til informasjon:

https://www.youtube.com/@capsoltechnologies
https://newsweb.oslobors.no/search?category=&issuer=12939&fromDate=&toDate=&market=&messageTitle=

3 Likes

Venter nå på mere informasjon rundt denne kontrakten som vil gi solide inntekter frem i tid:

• Capsol expects to sign license agreement before year end with
a large utility company with several waste-to-energy (WtE) and
biomass plants (BECCS) in Europe
• Terms are within previously indicated range of EUR 7-12
EUR/tonne installed capacity
• Agreement will be pending board decision and final negotiations
• The agreement will provide both parties with visibility on terms
and will be contingent of FID for each plant
• The agreement will strengthen the relationship between the
companies and allow Capsol to allocate dedicated resources to
the projects

Som headingen sier så er signeringen rundt ett eller annet hjørne:

License frame agreement expected to be signed in Q4 2023

Kilde:

https://co2capsolcom.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDelte%20dokumenter%2FBOARD%20-%20Capsol%20Board%20of%20Directors%2FFinancial%20Reports%2F2023%2FQ3%202023%2FCapsol%20Q3%202023%20Presentation.pdf&parent=%2FDelte%20dokumenter%2FBOARD%20-%20Capsol%20Board%20of%20Directors%2FFinancial%20Reports%2F2023%2FQ3%202023&p=true&ga=1

3 Likes

Mye fra meg her i starten ser jeg, men jeg tenkte denne kunne være verdt å få med seg (jeg hadde ikke sett denne meldingen fra OBX):

Capsol Technologies secures financing for CapsolGo® unit through “green loan” from DNB
Oslo, Norway - 6 November 2023

Capsol Technologies ASA has entered into a loan agreement with the Norwegian bank DNB for the financing of one CapsolGo® carbon capture demonstration unit and one CapsolGo® liquefaction unit. The facility is a so-called “green loan” of 3 070 000 EUR.

With the CapsolGo® demonstration units, Capsol Technologies provides an easy and affordable way for large-scale CO2-emitters to test Capsol’s energy-efficient and cost competitive carbon capture technology on their own plant and flue gas.

On 31 October 2023 Capsol announced entering into an agreement with Sumitomo SHI FW (SFW) for two CapsolGo® demonstration campaigns to be executed at their client base in the Nordics. The CapsolGo® campaigns will provide valuable data to both the industrial emitters, supporting their investment decisions, and to Capsol and SFW in the efforts to optimise and standardise full-scale carbon capture plants to reduce cost and delivery time.

Simultaneously with the SFW agreement, Capsol signed a contract to build and deliver a third CapsolGo® carbon capture demonstration unit to meet increasing demand for our carbon capture demonstration campaigns. Part of the loan is subject to Capsol finalising the order for a new CapsolGo® liquefaction unit. The loan has a 3-year payment profile priced at EURIBOR 3 month + margin.

With three CapsolGo® units in operation from Q2 2024, Capsol has an annual capacity to run 6 demonstration campaigns, capturing ~3 000 tonnes CO2, adding ~15 000 hours of operation per year.

“We are pleased with the continued support from DNB. The CapsolGo® demonstration campaigns help project owners accelerate investment decision for large scale plant by reducing perceived technology risk. We are experiencing high demand across industries and geographies, including the US, Europe, Asia, and Middle East,” said Ingar Bergh, Chief Financial Officer at Capsol Technologies.

About CapsolGo®

• CapsolGo® demonstration campaigns are designed to provide emitters with carbon capture and liquefaction data using Capsol’s HPC-based (Hot Potassium Carbonate) process on their specific plants, supporting accelerated decision processes towards full-scale carbon capture plants.
• A standard CapsolGo® demonstration campaign is offered on a rental basis, typically has a duration of six months, and includes transportation, installation, operation, and testing services.
• Capsol’s HPC-based process is using potassium carbonate as the CO2 solvent, a process which is well-documented and used in more than 750 plants globally in multiple industries. A patented energy re-circulation process offers low capture cost and the flexibility to monetise heat and electricity.

Kan bli et veldig spennende selskap forover. Av kjente triggere kommer forhåpentligvis inngåelse av lisens avtale med top tier kunde nå i q4. Hovedlisten første halvår 24. Break Even eller bedre i 2024. I tillegg til at de varsler løpende noen flere spennende leads og fremdrift. Har du notert noe annet?

Det er triggere på løpende bånd som du også er inne på i denne uoppdagede “likviditetsmaskinen”.

Av det jeg venter på er i tillegg til dine punkt:

  1. oppstart og innløsning av prosjektet Stockholm Exergi
  2. 134 prosjekter som ligger til avklaring, hvorab samtlige er kortsiktige relle, og ikke “lange lerret”
  3. Registrering av Capsol Corp. i USA, og ansettelser
  4. Registrering av Joint Venture i Saudi / Midt-Øst (kanskje AramCo eller lignende, ser de jobber bl.a. med Linde (sminobasert) i en pilot, men men…)
  5. Salg og leveranse av gassturbinsystemer offshore, hvem signerer først…? …og hva med Melkøya…
  6. Noteringen på OBX Hovedliste vil løfte omsetning fra dagens nivåer der små retailaktører dumper aksjer, mens de store aksjonærene sitter rolig og akkumulerer

Det er egentlig overraskende at Capsol fortsatt flyr under radaren, men fint i jakten på en stadig større post til meget lav prising holdt opp mot peers.

1 Like

Ser ut til at det gikk en blokk fra Middelborg, trolig tvangssalg, forrige uke. Plukket opp av noen eksisterende og noen nye. Det er skritt forover ifht likviditet og oppmerksomhet for aksjen :slight_smile:

OK, det var der den kom fra. Ser Middelborg satt med 3,5 mill aksjer sist registrert (før salg).

Solgte 1 mill i september, 500k i tiden etter og kvittet seg onsdag med gjenstående 2 mill aksjer.

Synd å måtte kvitte seg med postene nå rett før selskapet går inn i lønnsomhetsfase og vi kan skimte fortløpende dividender inn i evigheten … kanskje :slight_smile:

Vi får håpe hen kommer seg inn igjen før kursene bærer nordover.

Må si jeg er spent på hvor høy lønnsomheten blir i det prosjektet som skal signeres nå før jul. Snakker om denne:

• Capsol expects to sign license agreement before year end with
a large utility company with several waste-to-energy (WtE) and
biomass plants (BECCS) in Europe
• Terms are within previously indicated range of EUR 7-12
EUR/tonne installed capacity
• Agreement will be pending board decision and final negotiations
• The agreement will provide both parties with visibility on terms
and will be contingent of FID for each plant
• The agreement will strengthen the relationship between the
companies and allow Capsol to allocate dedicated resources to
the projects

Da starter vi uken på 13,-

Tror kursen står foran en reprising fremover hensyntatt OBX-notering, nyhetsslipp ang ny større kontrakt, samt den generelle brede forståelsen av pris vs. iboende verdi.

Sak om nedsalg, og kjøp av større aksjepost:

En meget god artikkel i Finansavisen sist lørdag var midtsideartikkelen “Profilen”. Den omhandlet Arve Janbu Fresvik, Partner og Daglig leder i Momentum.

For å gjøre en lang artikkel kort :slight_smile:

Spørsmålet han fikk var: Hva blir det neste enorme markedet?

Svaret var: "

  • I alle scenarioer vi kan se for oss vil karbofangst være en absolutt nødvendighet for å redusere global oppvarming.Nå etableres verdikjeden knyttet til dette, og mulighetene er kjempestore.
    Det neste store markedet er verdikjeden for karbonfangst og lagring"
1 Like

Enetalen fortsetter :), men tenker det er greit å dele dette da det er meget relevante fakta rundt CO2-støtteordningen.

Dette da opp mot bedriftenes vilje til å investere i karbonfangst. Nettopp dette likevektspunktet flyttes når regjeringen gir støtte bare til den delen av kvoteprisen som er over 375 kroner. I fjor var denne grensen på 200 kroner.

Kilde:

Det kan virke som aksjonærene begynner å forstå potensialet i aksjen, da viljen til å “dumpe” aksjen utover dagen virker å være nedadgående.

Denne uken starter på 14,50, opp fra 13,- sist uke.
Laveste kursmål er fortsatt 20,-

EDIT:
da med unntak av mikropostsalg for å presse ned ASK
EDIT 2:
Så feil kan man ta. Salgsviljen ned i ASK er fortsatt høy :slight_smile:

2 Likes
1 Like

Når vi går inn i helgen er det uendreet kurs (13,-), og henholdsvis 65% og 69% opp til de laveste kursmål på aksjen.

Over helgen inviteres det til investormøte hos Investorweb hvor Ingar fra Capsol møter analytiker i Saprebank 1 Markets, Vetle Wilhelmsen.

Klippet fra invitasjonen:

:herb: Sparebank1 Markets opprettholder sin Kjøp-anbefaling og kursmål på NOK 22 per aksje for Capsol Technologies etter selskapets Q2 23 rapportering. Analysen peker på at Capsol fortsetter å tilby en unik eksponering mot det blomstrende CCS-markedet, og er priset gunstig sammenlignet med konkurrentene.

Link til arr.:

1 Like

Denne uken starter på 13,10, men fortsatt salgspress i aksjen presser kursen ned igjen. Det er altså fortsatt press på kurs nedad, uvisst hvilken motivasjon som ligger bak salgspresset.

I gårsdagens presentasjon hos Investorweb ble det gjentatt at en større sementfangstkontrakt

New license agreement with a large European company expected to be signed
in Q4 2023

ligger til signering i Q4. Jeg skal ikke spå annet enn at jeg tror denne informasjonen vil kunne komme relativt samtidig med informasjon om en kapitalinnhenting. Dette da både rettet mot opplistingen til OBX, samt merkostnader knyttet til den raske veksten i salg=investeringsbehov / ansettelser. Vekst koster, også i Capsol.

Akkurat nå er kursen på 12,50, men jeg blir ikke overrasket om den skulle bevege seg ytterligere ned.

Om noen har tilgangn til aksjonærlister / oversikt på hvem som fortløpende selger ned så hadde det vært interessant informasjon. Del gjerne.

Knapt nok kjøp eller salg å hente ut av listene siste 5 dager. Snakk om noen fåtalls tusen aksjer på det meste.

Klarer ikke å finne så mye interessant i aksjonærendringer siste tiden, lite volum…

…det er altså mange ulike mindre som står for salgene, og ikke noen større?