Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Carasent (tidligere Apptix)

Tidligere kjent som Apptix. Selskapet kjøpte i 2018 det svenske Gøteborgbaserte softwareselskapet Evimeria. I 2016 solgte Apptix sin virksomhet i USA, og selskapet består nå bare av dette svenske softwareselskapet.

Evimeria er et softwareselskap som tilbyr journalføringssystem til legeklinikker. I tillegg til journalføring kan man kjøpe mange tilleggstjenester som videokonsultasjonplattform, resepthåndteringsverktøy, faktureringsverktøy mm. Her ser dere en liste over hva de tilbyr:

Forretningsmodellen er såkalt ‘‘software as a service’’ eller SAAS. Dvs. at kunder betaler en månedlig abonnementavgift for tilgang til programvaren. Dette gir god visibilitet for framtidige inntekter.

SAAS-modeller som denne har fordelen at det skaper en kraftig ‘‘lock-in’’ effekt hos kunden. Dess mer data, resepter, regninger/faktureringer kunden sparer i systemet, dess mer smertefullt blir det å kvitte seg med systemet. Dette medfører at selskapet i mine øyne har en sterk ‘‘moat’’.

Selskapet er i kraftig vekst og ser god etterspørsel for sine løsninger hos sluttkunden. Jeg har sammenstilt et søylediagram over veksten i kundebasen (Jeg har ikke tilgang til data fra før Evimeria ble kjøpt av Apptix (nå Carasent)):

Selskapet har som mål å selge ytterligere et abonnement pr. uke i 2019, jeg har selv estimert framtidig vekst i kundebasen basert på disse mål.

Vi har også begrenset historikk på inntjening og driftresultater. Fra og med Q3 2018 har man ingen kostnader relatert til kjøpet av den svenske virksomheten. Jeg har sammenstilt inntjening og EBIT fra og med dette kvartal, med estimeringer for 2019:

I Q1 2019 annonserte Carasent at de har fått en avtale med doktor.se verdt 2 mill, den hittils største enkeltkunde for selskapet.

På dagens kursnivå har selskapet en market cap på 261 mill NOK, hvilket gir følgende prising av selskapet basert på mine estimater:

Enterprise value = (Market cap) - (netto cashbeholdning) = 261 mill - 7,2 mill = 253,8 mill

EV/EBIT(19) = 253,8/12,8 = 19,8

Det finnes ingen analysedekning av selskapet, og mine estimater er beheftet med usikkerhet. Så dagens prising av selskapet basert på inntjening 2019 bør vurderes med usikkerhetsmarginal 15-25 EV/EBIT (2019).

Dette synes jeg er en attraktiv prising av et selskap som forventer øke inntjeningen med 50% y-on-y og 3-siffret prosentuell vekst i EBIT y-on-y. Selskapet har utsikter til langvarig vekst i norden, med en sterk forretningsmodell, veldig lav ‘‘churn’’ og høy andel repetative inntekter.

Jeg tror at vi de neste år vil se sterk vekst i inntjening y-o-y og q-o-q, samt en ekspandering av EBIT-marginalen fra idag omkring 17% til 30-35% (på linje med peers) etter som kundebasen øker.
Dette er en velkjent og deilig cocktail mtp. kursutvikling.

Kanskje det er andre på forumet som også er interessert i caset?

Disclaimer: Jeg eier aksjer i selskapet. Teksten over er delvis basert på mine egne estimat og beheftet med usikkerhet. Dette er ikke rådgivning, men bare informasjon om et interessant selskap. Alle må gjøre sine egne vurderinger.

9 Likes

Hvis man deler den kvartalsvise inntjeningen på antall aktive kunder får man den gjennomsnitlige inntjening/kunde/kvartal. Hvis man deler dette med 3 får man den gjennomsnitlige inntjeningen/kunde/måned:

Man ser en tydelig positiv trend. Dette kan forklares ved at selskapet har skrevet kontrakter med større kunder, eller at de har sett en jevn strøm av mersalg av tjenester (videokonsultasjon, faktureringsstøtte mm.) som har øket verdien pr. kunde. Eller en blanding av de to ovennevnte.

Uansett en veldig positiv trend som jeg håper fortsetter!

1 Like

De rapporterer ikke en del vanlige SAAS KPI’er.

Jeg har ringt styrelederen og hadde en veldig hyggelig samtale. Han bekreftet følgende:

  • Mer enn 90% av inntektene er repetative abonnementsinntekter
  • Churn i 2018 var 0% (ikke en eneste kunde tapt)
  • Mersalget av tjenester til inneværende aktive kunder går strålende
  • De har begynt å ta inn kunder innenfor arbeidsmedisin (nylig tilpasset plattformen for dette)
  • De arbeider med å tilpasse plattformen for det norske markedet, men uten at dato kan fastslås for utrullingen i Norge.
3 Likes

86% av aksjene er konsentrert blant top20 aksjonærene.
Selskapets aksjonærliste (dette er tall fra årsrapporten 2018, før 4:1 spleis og navnbytte til Carasent):

aksjon%C3%A6rer

Ketil Skorstad fra Tigerstaden er storaksjonær. Etter denne listen har han ytterligere kjøpt 8 % av selskapet fra blant annet Blystad: https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/02/Arne-Blystad-dumper-alt-i-Apptix

En annen dyktig investor er mannen bak Middelborg Invest, Kristian G. Lundkvist fra Tønsberg: https://www.dn.no/marked/kristian-lundkvist/middelborg-invest/lundkvist/tjente-over-330-mill-i-fjor/2-1-377270

Avanza er største aksjonær med over 20% av aksjene, og 3. største er svenske handelsbanken. Disse postene består antageligvis i stor grad av svenske innsidere:

Som dere kan se er både CEO og styreleder storaksjonærer i selskapet, hvilket er et kjempepluss i min bok!

1 Like

Takk for at du deler. Sa styreleder noe om konkurransen i det svenske markedet for skyløsninger? Evt om hvor vanskelig det er å få fastleger over på skyløsninger? Eller hvor lang vekstkurve de har fremfor seg?

Har forøvrig noen kommentarer.

  1. Netto cash beholdning er cash minus rentebærende gjeld. Selskapet oppgir rentebærende gjeld til NOK 2,9mill. Dermed blir netto cash på NOK 4,3mill.
  2. Inntekts- og EBIT-tallene du oppgir er reelt i SEK, og ikke NOK. Altså må man enten justere disse til NOK for utregningen av multiplene, eller så må man justere MCAP/EV til SEK. EV/EBIT må ha samme valuta for begge faktorer.

Samlet gjør dette at selskapet er dyrere på dagens multipler enn dine estimater.
Jeg har selv aksjer i selskapet

2 Likes

Takk for kommentarer !

Det er sikkert rett alt du sier :smile: jeg skal se på det når jeg kommer hjem i kveld og skrive et svar! Hyggelig med en medaksjonær på forumet :slight_smile:

1 Like

Dine kommentarer er selvfølgelig helt korrekte, og det skinner tydelig igjennom at jeg ikke er finansmann. Jeg prøver igjen:

På dagens sluttkurs: 6,2 NOK er market cap: 252 mill NOK.
Cashbeholdning - rentebærende gjeld = 7,2 mill NOK - 2,9 mill NOK = 4,3 mill NOK
EV = 252 mill NOK - 4,3 mill NOK = 247,7 mill NOK
Vekslingskurs NOK/SEK = 1,1004
EV: 247,7 NOK* 1,1004 = 272,5 mill SEK

EV/EBIT = 272,5/12,8 = 21,3

Således ca. 21 mot tidligere beregnet 20. Den største usikkerheten ligger dog i EBIT estimatene for 2019 som er litt ekstrapoleringarbeide. Derfor holder jeg fast ved at man antagelig aktuelt handler aksjen et sted mellom EV/EBIT 15-25 for 2019.

Tusen takk for kommentarene @eplesaft

Han sa i generelle vendinger at de opplever stor interesse for deres tjeneste i markedet. Vi pratet ikke om evt. skepsis mot skyløsninger og heller ikke om vekstkurver. Jeg vil dog påstå at selskapet vil ha mange år med vekst foran seg. I Sverige er det omkring 1200 ‘‘vårdcentraler’’, i tillegg kommer privatpraktiserende øyeleger, øre-nese-halsleger, gynekologer, BVC (barneleger) mm. Dette skal settes opp mot at selskapet pr. 19Q1 har 336 aktive kunder.

I tillegg kommer Norge og Danmark, og da i første omgang Norge. Han pratet om at det tar tid å tilpasse plattformen mot nye markeder, fordi den skal være kompatibel med diverse andre IT-løsninger og systemer i de ulike land. Så som reseptsystem, sykesikringsystem, innrapporteringssystem osv. Det er også derfor de presis har blitt klare med arbeidsmedisintilpasningen, da disse kunder krevde at systemet var kompatibelt med andre spesifikke system de brukte i Sverige.

Markedet er et oligopol med en håndfull ulike spillere, men vi pratet ikke spesifikt om dette (det var ingen lang samtale).

Hvis du har tid en dag så kan du jo ringe ham og snakke litt om konkurransesituasjonen og vekstutsikter, kanskje også om evt. nye forverv av selskaper (og i så fall om de skal kjøpe selskaper som komplitterer dagens plattform eller om de ser etter andre IT-bedrifter og gjør carasent mer til et holdingselskap for ulike typer IT-virksomheter). Han er virkelig imøtekommende :slight_smile:

1 Like

Takk selv for svar og utdypninger. Skal ikke se bort fra at jeg ringer han en dag, så kommer tilbake evt da!

1 Like

Dette er typen nye tråder/emner jeg liker! Håper dere fortsetter å skrive om selskapet her inne :slight_smile:

1 Like

Trivelig utvikling den siste tiden. Hvis vi ikke får en ny (post acquisition) høy nå de neste dagene eller uken, så er min overbevisning at vi får en ny (post acquisition) ATH i forbindelse med Q2 (gitt at momentum fortsatt er godt med kundetilstrømning og inntjening).

Ble antydet noe tidsperspektiv for når de skulle inn i andre markeder enn det svenske?

Nei, dessverre. Han sa bare at det var et pågående arbeide og av høy prioritet. Markedet i Sverige er i seg selv veldig stort sett til selskapets markedsandelen, så Norge er ikke på den måten nødvendig for å få riktig fin vekst framover. Men det er klart at Norge blir en ekstra vekstmotor, så det blir gøy når det er klart. :slight_smile:

Jeg håper på at det kommer til høsten/vinteren.

Har du selv aksjer i dette lille selskapet Zappa?

Har tatt en posisjon her for å motivere meg til å finne ut litt om selskapet, samtidig kan det virke som tiden for selskapets produkter er riktig.
At det i tillegg har en forholdsvis lav freefloat i aksjen og en ledelse som eier mye aksjer er ingen bakdel.

Edit:
Kjenner du noe til Ortivus?

Hvor har du dette tallet fra?

Jeg snakket med styreleder for noen uker siden. Han sa at det var en del konkurranse i markedet, men var trygg på at deres løsning ville kunne fortsette å ta markedsandeler. Mange av de nye kundene de får i Sverige stjeler de allerede fra konkurrenter. Han sa også at de fleste legekontorer de signerer kommer fra word of mouth, og at de i dag bare har to selgere.

Han nevnte også at de ikke var så opptatt av total addressable market i forhold til antall legekontorer, men at de heller fokuserer mest på omsetningen per legekontor.
I tillegg sa han at Norge og Danmark passet mye bedre med målgruppen enn Sverige, og at fastlegeordningen er helt perfekt. Hadde de startet opp i dag ville de derfor gått inn i Norge/Danmark før Sverige.

Det var ikke mange tilsvarende løsninger til Vårdrummet i Sverige i dag, og de har derfor veldig tro på dette produktet.

Låter veldig bra det han sier om fastlegeordningen, og at det passer carasent sin løsning. Også fint å høre at veksten på det svenske markedet nesten er ‘‘organisk’’ med mest word of mouth.

Sa han noe om vekstutsikter/prognoser? Noe mer spesifikt om utrulling i Norge? Noe annet spennende?
Jeg er nysgjerrig hvis du har noe mer informasjon :slight_smile:

Tallet har jeg hentet fra konkurranserapporten 2018 i Sverige:

rapport_2018-1_kap20-vardmarknaden(1).pdf (869,1 KB)

Mer spesifikt var det 1144 vårdcentraler 2016.

Nei, dessverre. Søkte de opp nå og ser de driver IT-service for akuttpersonal utenfor sykehus. Er det noe du er investert i?

Interessant at 58 % av vårdcentralene er offentlige. Jeg vet at kjernemarkedet til Carasent er de private legekontorene, men er ukjent med om de offentlige også er potensielle kunder i det hele tatt. Noe du kjenner til?

Han var veldig trygg på at de skulle nå guidingen på 50 % inntektsvekst + 100 % vekst på EBITDA for 2019. Vårdrummet vil gi mindre inntekter per kunde enn Webdoc, og de diskuterte nå om de ville frikoble Vårdrummet fra Webdoc og også selge det som en separat løsning. I forhold til Norge fokuserte jeg mest på Pasientsky, der de per dags dato før lansering av Vårdrummet tilbyr en mer helhetsløsning. Han virket veldig trygg på sitt produkt, og var trygg på at de ville få sin del i det norske markedet.

Jeg har ikke tenkt på det, men hvorfor skulle de ikke være potensielle kunder? Det finnes ikke noe nasjonalt system som brukes på offentlige vårdcentraler i hvert fall, og de offentlige vårdcentraler har like stor bruk for journalføring mm.

I tillegg kommer potensialet innenfor privat spesialistvård. Barnemottagninger (Forkortet BVC i sverige), gynekologer, opthalmologer, øre-nese-hals, private ortopeder mm.

Etter min vurdering må de være mye å hente på det svenske markedet.

Fint å høre at han føler seg trygg på guidingen. De ligger godt an med en god Q1 + avtalen med doktor.se. Vi får se, jeg tror de overtreffer målene flott i år :slight_smile:

Takk for at du deler :smiley:

Blir litt offtopic det her men siden du spør så har jeg en liten posisjon her
Ser på det som ett tournaround case som kan gi stor prosenter om de klarer å levere i de nærmeste kvartalene. Vil forhåpentlig profittere på tidlig diagnostisering av pasienter. Lav market cap

Jeg tenker det er en grunn til at Evimeria presenterer seg som en løsning for det private markedet. Innkjøpsrutiner/anbudsprosesser i det offentlige kompliserer jo alt. I tillegg spekulerer jeg i at det offentlige ønsker universelle fellessystemer på tvers av legekontorene, da dette bl.a. gir rabatter.

1 Like