Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

ClearPoint neuro (CLPT)

Clearpoint er et amerikansk Medtech selskap som har tagit frem plattformen ClearPoint. Systemet brukes for å hjelpe neurokirurger med minimal invasiv kirurgi i diverse nevrologiske sykdomstilstander.

Selskapet har etablert en bred kundbas og partnerskap med flera store aktører, bl.a PTCT, Siemens, CLS m.m.

Idag har man solgt plattformen til et 60 tall sykehus, og er involvert i 20 ulike trials i Fas 1 - Fas 3 som generere revenue. De har one-time-use disposals som generer revenue med 80% bruttomarginal.

Skärmavbild 2020-10-16 kl. 10.30.01

Det finnes a 15.7 milioner akser ute på markedet, og deres partner PTCT er majoritetseier. Man har ett strategisk samarbeid med PTC hvor de bruker Clearpoint som plattform og verktøy i samtlige av deres trials innenfor genterapi. Selskaper erhåller $6000-12000 per operasjon.

Plattform kan sees her:

Man handles per idag til 10x sales, og man kan således eie aksjer kun basert på disposals og biologics revenue. Legger vi til generapi får vi en helt ny vurdering. Bør scale pent med consumables.

I 2017 hadde man ca 5 trials, idag har man 20 og selskapet har 3-5 nye på gang ifølge siste conference call. Hver trial er avhengig av FDA approval for en markant revenue increase, men regner vi med $6-12k per pasient dersom en trial lykkes og nå markeder, får vi en massiv TAM. Jeg estimerer minimum 1 Millard i TAM per indikasjon. Oddsen at flertallet av studier faller ut positivt i Fas 2/3 og når markedet er lav, men for CLPT er det ikke spesifikt relevant da man ikke er avhengig av det, deras kunder tar risken. Men dersom et positivt utfall skulle skje, betyr det markant omsetning for Clearpoint.

Det er umulig å estimere sales innfor 2021 og fremover. Selskapet har idag et flertal trials på gang, hvorav 6-8 Fas 2 / Fas 3 som kommer til å presentere resultat de nærmeste kvartalen. Om en av disse lyktes, vil de gå videre med 10x høyere populasjon grupp, hvor selskapet erholder minimum $6000-8000 per px i revenue. Man kan nesten se på selskapet som “A semiconductor in the Medtech world”. De tilbyr hårdvaran som Biotech selskapet utnytter, men tar ingen risiko selve.

Det er et litet selskapet med få antall aksjer. Rent tekniskt har aksjen nylig brudd opp av en 3 år trend på bra volum. Ser dette som en potensiell 10 bagger på 5 år, og eier for 2% av portfølgen.

11 Likes

Vil tillegge att måneds grafen ser helt latterlig ut. Topp 3 jeg sett i år.

2 Likes

4 Likes

@fish1430 look at ze teknisk.

1 Like

Så innlegget ditt her om dagen, og helt enig, dette er en fin bunnformasjon :smiley:

Overvejer indgang mandag; interessant på det fundamentale og tekniske. Glimrende arbejde af @babyrage her.

1 Like

Wyckoff

3 Likes

Helgen har gått på å utdype meg i selskapet mere. De hadde 3.3 milioner opex i Q2. Med 75% bruttomarginal kreves 4.4 milioner per kvartal for å nå breakeven, eller 17.6 millioner på årsbasis. Si at de gjør 12 milioner 2020, og 16 millioner 2021, da gjør de break-even 2022 forutsatt de kan skale opex.

Den nærmeste potensielle “store triggeren” er ADCC med PTCT. Selskapet har sendt in submission for approval til EMA, og venter beskjed i H2 i år. I tillegg skal man ansøke til FDA nå i Q4. AADC er en sjelden sykdom med idag ca 3000 kjente cases, med en insidens på 500 per år og det finnes per idag ingen godkjent behandling. Får man approval kommer man på sikt derfor å få 100% Market share. Regnestykket gir en TAM på ca $30 musd for clearpoint. Dette kan selvfølgelig skynde på prosessen å nå break-even, men det ska tillegges att det å nå ut til markedet tar tid, till tross for at man er single-solution.

1 Like

AADC approval ventes i H1. TAM $30 musd. Basert på PTCs estimat ca 300 pasienter som kan behandles ved godkjennende direkte. Estimert ca 3000-5000 globalt. Kan gi $3 musd i 2021.

I November ventes man starte opp sin Fas 2/3 for FA på 126 pasienten. Resultat ventes i 2023. Holder en TAM på ca $250 musd, ca 25.000 kjente case idag.

2 Likes

LOA på denne >95%, ei diskontert i kursen imo. Pediatric ultraorphan indikasjon der partneren (PTC therapeutics) til synes har møtt alle endemål. Barn som mottar behandlingen sitter, prater og kan til og med i visse fall gå, med vedvarende effekt 5 år etter engangsbehandlingen. Utklipp fra PTCT studiens resultat-PM nedenunder.

Jeg holder med deg! Dette selskapet har all oppsiden til et vaskeekte biotek, uten tilhørende nedside og med mange skudd på mål. Attpåtil har selskapet flere forretningsområder basert på en unik teknikk (eneste leverandør av realtid MR-navigasjonutstyr) der samtlige oppviser bra vekst. Gode bruttomarginaler på forbrukningsvarene. Sticky business.

Eier aksjer.

3 Likes

De guidet $14-15 musd for FY20 pre-covid, med +30% tilvekst, hvorav $5 musd for biologics. Regner vi med warrants og opsjoner, samt full dilution (+10m aksjer til PTC/Pet) så handles de per idag til 13.2x sales '20, 9.7x sales '21 og 8x sales '22, kun på befintlig virksomhet.

Husk at vi da teller med full dilusjon, som ennå ikke har skjedd (og kanskje ikke skjer de nærmeste 2-3 åren). Mao guidar de på ca $19-20 musd neste år som også vill ta dem til break-even.

Utover AADC indikasjonen som kan bringe inn ca $5 musd neste år om de får approval tidlig på de estimerte 300 pasienten, så har de 19 andre trials på gang i utvikling. Bl.a fikk Medicenna nylig FDA godkjennende å gå videre i Fas 3 inom recurrent glioblastoma.

Biologics segmentet økte 183% siste kvartal, og lær kontinuere å stige.

Spør du meg kan dette selskapet pent handles til 25-30x sales i 2022 om de fortsetter vokse +30% og annonserer en del nya trials. Functional surgery økte med +20% FY19, det på tross for økt konkurrens innenfor segmentet Robotics. Genterapi markedet generellt vokser med 33% CAGR og er estimert til $37 busd i 2027.

Morsommeste caset jeg hatt siden jeg presenterte Surgical Science.

#LONG

Stjålen fra Twitter. Sammenligning med et par andre medtech.

3 Likes

Jeg syntes Clearpoint neuro virker meget spennende, spesielt for indikasjonene som nærmer seg godkjenning samt dagens lave mcap.

Jeg får dog en litt meh følelse for de store nevrodegenerative sykdommer da andre metoder (ikke intracranial) trolig vil være mere tilgjengelig og mer attraktive alternativer de kommende årene.

Ingen lett sak å omgå blodhjernebarrieren.

Når det gjelder Parkinson, hvilket er en av de største indikasjonen hvor Clearpoint har partnere med kliniske forsøk, så leverer Clearpoint til 4 ulike studier fra ulike biotekselskaper.
I nåtid representerer det inntekter fra studiepasientene, men hvis bare en av disse blir godkjent blir et enormt marked tilgjengelig i 2025-ish. Det finnes ingen nedside relatert til dette, da ingenting er diskontert i kursen.

Kraftig assymmetrisk risk/reward ratio imo, der gevinsten er usedvanlig høy og risken usedvanlig lav.

1 Like

Helt enig mtp risk/reward på nåværende tidspunkt. Disse studiene som pågår idag har vel ikke all verdens N inkludert, men selvsagt er det massiv gevinst dersom det faktisk blir markedsgodkjennelse, men hvor mange konkurrenter og alternatvier som finnes der ute for disse massive 2024/5 indikasjone og hvor stor del av kaken CPN tar er en annen sak.

Innen den dit har de sikkert mange x dagens mcap…

1 Like

Det er sant, de riktigt store indikasjonene er et par år unna. Men ta AADC feks. Selskapet har guidet for ca 300 identifiserte pasienter tilgjenlig ved market approval. Per pasienten får CLPT $10.000. Mao, allerede i 2021 kan vi se $3 musd, eller 60% av totale biologics revenue kun basert på 1 trial. For et selskap som guidat $14-15 på helåret så er det relevant. Medicenna studien på recurrent gliablastom er 126 pasienter. I tillegg er det minimum 5-6 andre studier som presenterar resultat de nærmeste 6 måneder som kan avansert fra Fas 1 til Fas 2, eller Fas 2 til Fas 3.

På toppen av kaken kommer functional surgery, og consumables som har en stabil revenue stream idag. Du har helt rett forøvrig, flere store indikasjoner som er 2-3 år unna, men det finnes en konstant revenue stream å hente under veis. En større indikasjon, fex Friedrichs ataxia, så er det game changing. Potensiell TAM på FA er ca $250 musd.

3 Likes

Større sannsynlighet for at man får en del av kaken når man leverer til 4 studier enn hvis man som biotek har 1 studie i hvert fall. Med det sagt har du så klart rett, ingen kan garantere at denne muligheten materaliseres for Clearpoint.

1 Like

Hatt litt mail konversasjoner med VD frem og tilbake. Utover disse svar, så har jeg også sendt inn litt spørsmål vedrørende ramp up tid for genterapi og ROIC mtp R&D.

2 Likes

Kjenner dere noe til historikken, sett kursmessig siste 8 årene og hvorfor mcap er så lav idag kontra tidligere?

De har hatt splittet virksomhet i mange år, og time-to-market med Clearpoint har vært skikkelig tregt. Først når Joseph Burnett, nåværende CEO kom i 2017 skapte han synergier mellom produktene, og det var også han som jeg skjønt det, som pushet på at selskapet skulle delta mer aktivt i clinical trials. Han pushet også kirurger til å finne på nye måter for å forkorte operasjons tid. Tidligere tok det 7-8 timer, idag opererer de på 2-4 timer.

1 Like

2 Likes