Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

ClearPoint neuro

Clearpoint er et amerikansk Medtech selskap som har tagit frem plattformen ClearPoint. Systemet brukes for å hjelpe neurokirurger med minimal invasiv kirurgi i diverse nevrologiske sykdomstilstander.

Selskapet har etablert en bred kundbas og partnerskap med flera store aktører, bl.a PTCT, Siemens, CLS m.m.

Idag har man solgt plattformen til et 60 tall sykehus, og er involvert i 20 ulike trials i Fas 1 - Fas 3 som generere revenue. De har one-time-use disposals som generer revenue med 80% bruttomarginal.

Skärmavbild 2020-10-16 kl. 10.30.01

Det finnes a 15.7 milioner akser ute på markedet, og deres partner PTCT er majoritetseier. Man har ett strategisk samarbeid med PTC hvor de bruker Clearpoint som plattform og verktøy i samtlige av deres trials innenfor genterapi. Selskaper erhåller $6000-12000 per operasjon.

Plattform kan sees her:

Man handles per idag til 10x sales, og man kan således eie aksjer kun basert på disposals og biologics revenue. Legger vi til generapi får vi en helt ny vurdering. Bør scale pent med consumables.

I 2017 hadde man ca 5 trials, idag har man 20 og selskapet har 3-5 nye på gang ifølge siste conference call. Hver trial er avhengig av FDA approval for en markant revenue increase, men regner vi med $6-12k per pasient dersom en trial lykkes og nå markeder, får vi en massiv TAM. Jeg estimerer minimum 1 Millard i TAM per indikasjon. Oddsen at flertallet av studier faller ut positivt i Fas 2/3 og når markedet er lav, men for CLPT er det ikke spesifikt relevant da man ikke er avhengig av det, deras kunder tar risken. Men dersom et positivt utfall skulle skje, betyr det markant omsetning for Clearpoint.

Det er umulig å estimere sales innfor 2021 og fremover. Selskapet har idag et flertal trials på gang, hvorav 6-8 Fas 2 / Fas 3 som kommer til å presentere resultat de nærmeste kvartalen. Om en av disse lyktes, vil de gå videre med 10x høyere populasjon grupp, hvor selskapet erholder minimum $6000-8000 per px i revenue. Man kan nesten se på selskapet som “A semiconductor in the Medtech world”. De tilbyr hårdvaran som Biotech selskapet utnytter, men tar ingen risiko selve.

Det er et litet selskapet med få antall aksjer. Rent tekniskt har aksjen nylig brudd opp av en 3 år trend på bra volum. Ser dette som en potensiell 10 bagger på 5 år, og eier for 2% av portfølgen.

6 Likes

Vil tillegge att måneds grafen ser helt latterlig ut. Topp 3 jeg sett i år.

1 Like

3 Likes

@fish1430 look at ze teknisk.

1 Like

Så innlegget ditt her om dagen, og helt enig, dette er en fin bunnformasjon :smiley:

Overvejer indgang mandag; interessant på det fundamentale og tekniske. Glimrende arbejde af @babyrage her.

1 Like

Wyckoff

3 Likes

Helgen har gått på å utdype meg i selskapet mere. De hadde 3.3 milioner opex i Q2. Med 75% bruttomarginal kreves 4.4 milioner per kvartal for å nå breakeven, eller 17.6 millioner på årsbasis. Si at de gjør 12 milioner 2020, og 16 millioner 2021, da gjør de break-even 2022 forutsatt de kan skale opex.

Den nærmeste potensielle “store triggeren” er ADCC med PTCT. Selskapet har sendt in submission for approval til EMA, og venter beskjed i H2 i år. I tillegg skal man ansøke til FDA nå i Q4. AADC er en sjelden sykdom med idag ca 3000 kjente cases, med en insidens på 500 per år og det finnes per idag ingen godkjent behandling. Får man approval kommer man på sikt derfor å få 100% Market share. Regnestykket gir en TAM på ca $30 musd for clearpoint. Dette kan selvfølgelig skynde på prosessen å nå break-even, men det ska tillegges att det å nå ut til markedet tar tid, till tross for at man er single-solution.