Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

CombiGene AB (COMBI)🇸🇪

Kjøpte meg en lyttepost i CombiGene i dag for å tvinge meg til å studere selskapet nærmere. Legger til mer info her etterhvert som jeg finner ut mer. Jeg vil ikke anbefale kjøp i denne med mindre dere selv har satt dere godt inn i selskapet.

I hovedsak utivkler de en “säker och effektiv terapeutisk metod för behandling av epilepsi”.

Såvidt jeg har skjønt hadde de en emisjon tidligere i år men det spekuleres allerede i om når neste emisjon kommer av enkelte på Avanza forumet.

https://www.avanza.se/placera/forum/forum/combigene.html

Intervju med CEO publisert 1. september:

1 Like

Har brukt litt tid på å sette meg inn i dette selskapet for å vurdere litt om dette kunne være et spennende selskap. Nedenfor har jeg gjort et forsøk på å gjenformidle informasjon jeg har funnet om firmaet. Det er rimelig komplisert så her garanteres det ikke 100% perfekt fremstilling :smile:. Har derimot forsøkt å gjøre det etter beste evne. Jeg har lagt ved et youtube videoklipp fra selskapet som inneholder i hovedsak alt jeg skriver om nedenfor. Klippet varer litt i overkant av 26 minutter. Jeg gjør likevel et lite forsøk på forklaring.

CombiGene utvikler medisin basert på genterapi. De lager en sammensetning av gener som de injiserer i kroppen som skal deretter bruke kroppen til å behandle sykdommer.

Hoved genterapi behandlingen de utvikler på nåværende tidspunkt er for å behandle Epilepsi.

Blant verdens befolkning så er det mellom 0,7-1% som har Epilepsi. Blant disse igjen så er det omkring 30% som er behandlingsresistente. Det vil si at de har vært igjennom minimum to behandlinger/medisineringer og ingen av dem har hatt effekt. De blir da regnet som behandlingsresistente. Dette er første målgruppen for CombiGene sin genterapi behandling for Epilepsi.

Hvordan oppstår epileptiske anfall:

Kort forklart, når hjernecellene kommuniserer så produseres det forskjellige stoffer. Et av stoffene er glutamate. I pasienter som får epileptiske anfall, så skjer det en massiv overproduksjon av dette stoffet. CombiGene sin løsning på dette er at har laget hva de kaller et “virus vector” som hjelper hjernen å dempe overproduksjonen av glutamate. Denne injiseres direkte i hjerneregionen hvor overproduksjonen skjer. Denne type teknikk og metode benyttes av andre behandlinger av sykdommer og har vist seg å være trygg. Denne type virus de bruker kan ikke replikere seg og blir defor kun værende i den hjerneregionen hvor den er plassert.

En av fordelene med denne behandlingen er bivirkinger. I motsetning til andre eksisterende behandlinger, så vil denne kun bli værende i nøyaktig hjerneregion hvor problemet oppstår. I andre medikamenter som hvor de finnes f.eks. i tablettform så går medikamentene gjennom hele kroppen, noe som gjør at større deler av kroppen er utsatt for medikamentet og derfor større og flere plasser hvor en blir utsatt for bivirkninger.
En annen fordel er at når injeksjonen er utført, så er det fullt mulig at personen er helbredet for sykdommen for resten av livet. Ingen flere behandlinger trengs.

Blant genterapi behandlinger CEO Jan Nilsson fra combigene kjente, så nevnte han prislapp på 2 av disse. Dette var for svært sjeldne sykdommer. Disse kostet henholdsvis 1 million euro og 600k USD. Ettersom markedet de går mot er svært mye større så vil de kunne levere behandling til lavere pris, men det indikerer likevel litt hvor store summer det er mulig å få for denne type behandling.

Nåværende status er at studiet er i pre-klinisk fase. Det er testet og fungerer for å hindre epileptiske anfall på rotter. Neste del av prosessen i klinisk fase blir å optimalisere hvilken dose som skal brukes.

Selskapsverdien på nåværende tidspunkt er på 40MSEK. Selskapet har en medikament kandidat, men ettersom dette er i pre-klinisk fase så må en fort regne at denne behandlingen ikke er på markedet før på veldig lang tid. Ren spekulasjon basert på dette kan være at produktet er på markedet omkring 2027. Altså, lang vei frem før eventuelt produktet er på markedet. Likevel, her er det mulig å være tidlig ute, og dersom de lykkes så er det liten tvil i at oppsiden kan være svært lukrativ.

I tillegg til at produktet de jobber med kan gi svært bra avkastning, så jobber de også med andre medikamenter basert på samme teknologi, da rettet mot andre sykdommer. Dette gjør at det også kan komme frem en del nye spennde produkter fra selskapet underveis.

Det som kanskje kan veie litt imot er at genterapi er helt i startfasen og det finnes på nåværende tidspunkt svært få behandlinger av denne typen. Derimot er det stor økning i antall medikamenter/behandlinger som nå går inn i tidlige faser. Mulig dette kan være en spennende invesetering for de som liker litt risiko hvor oppside potensialet er svært stort.

Slik jeg tenker så er lyttepost veldig aktuelt her. Underveis i prosessen selv om de ikke har noe behov for penger akkurat nå, så kommer det nok en del emisjoner. Dersom ting ser lovende ut så tenker jeg at det kan være anledning til å eventuelt fylle på. Da kan en følge selskapet å ta vurderinger underveis. Personlig synes jeg selskapet virket veldig spennende og kommer derfor også til å følge med disse fremover for å se hvordan dette utarter seg.

3 Likes

Dette ser jo rimelig bull ut :slight_smile: Studie bekrefter at menneskelige hjerneceller responderer på CG01.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/12/14/combigene-human-expression-study-bekraftar-att-manskliga-hjarnceller-tar-upp-combigenes-lakemedelskandidat-cg01.html

2 Likes

Interessant hvordan det at de nå har fått bekreftet at responsen de har sett i dyr også fungerer på menneske har tilnærmet hatt 0 betydning på kursen i dag. Svensk og Norsk biotech har tydeligvis noe til felles. Dagens oppgang ble på 1.92%.

3 Likes

Kommet analyse av selskapet nå. Det er pågående emisjon hvor emisjonskurs er satt til 3.40. Kursen på aksjen på nåværende tidspunkt er 3.00, men rimelig volatil. Denne kan gå begge veier. Analysens konklusjon i forhold til kurs er at selskapsverdien bør være på kurs 3.70 etter emisjon, og har anbefaling på kjøp. I tillegg påpekes det at dersom langtidsresultene de venter på vil vise sterk effekt så ville dette kurs målet økes videre.

2 Likes

Godsaker i dette selskapet :slight_smile: Tilskudd fra EU på EUR 3,6 millioner.Oppgangen sålangt i dag ligger på rundt 50-60%. Nåværende selskapsverdi etter oppgangen ligger på rundt SEK 55 mill. Dette er veldig gode nyheter for selskapet som trenger penger til videre finansiering. Skal bli moro å følge videre.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/05/15/combigene-eu-finansierar-utveckling-av-combigenes-spjutspetsteknologi-inom-genterapi-med-36-miljoner-euro.html

2 Likes

Jeg fikk mildt sagt sjokk når jeg først så url’en til pressemeldingen, 36 mill euro :rofl: uansett fantastiske nyheter.

2 Likes

Slettes ikke dumt med artikkel i Nature:

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07644-y

2 Likes

Økende internasjonal oppmerksomhet rundt Combigene.

Selskapet er knapt verd mer enn de har i cash akkurat nå.

2 Likes

Ny oppdatering fra aktiedagen publisert 29 januar. Interessant å høre litt om utfordringer rundt dette å kunne masseprodusere legemdiler av denne typen. Uansett fortsatt veldig spennende selskap med svært lav mcap.

2 Likes

Kikker litt på selskapet, men finner ikke oversikt over største aksjonærer - 20/50. Noen som vet hvor info kan finnes eller har anledning til å dele?

Ikke klart å finne noe enda, men poster om det skulle dukke opp. Hadde vært veldig interessant å vite.

2 Likes

Har sendt en e-post til IR så får vi se, melder tilbake på evt respons.

2 Likes

Side 43 - mange små ser det ut til.

http://combigene.com/2/wp-content/uploads/2018/12/CombiGene-AB_Bolagsbeskrivning_20181217.pdf

1 Like

Analyseguiden med oppdatert analyse av selskapet. Basescenario på kurs 2.3. Ligger omkring 1.22 nå etter ca. 7% oppgang i dag. Godt med noe positivt å få med seg her ihvertfall :slight_smile:

Nyhetslarm: “COMBIGENE”

Med stärkt kassa kan CombiGene ta avgörande steg i den prekliniska
utvecklingen av epilepsibehandlingen CG01. Ett antal större affärer
har lyft humöret för noterade genterapibolag efter ett mediokert
2018. Vi höjer motiverat värde något.

Genterapibolaget CombiGene har stärkt kassan efter en framgångsrik
nyemission under hösten 2019 som gav en nettolikvid på 25 MSEK.
Tillsammans med ett beviljat omfattande forskningsstöd från
EU-kommissionen (3,36 MEUR) ger det möjlighet att finansiera den
återstående prekliniska utvecklingen av epilepsi-behandlingen CG01.
Närmast på agendan ligger att tillsammans med det brittiska
forskningscentret Cell and Gene Therapy Catapult färdigutveckla en
tillverkningsprocess som kan användas för att framställa prekliniskt
och kliniskt material. Parallellt pågår identifiering av tillverkare
och kontraktsforskningsföretag inför kommande prekliniska
biodistributions- och säkerhetsstudier.

Under slutet av 2017 slutförde CombiGene framgångsrikt en preklinisk
långtids-studie där CG01 undersökts i en djurmodell för kronisk
epilepsi. Toplineresultaten var lovande och mer detaljerade data
väntas publiceras i en forskningsartikel. Det kan ge ytterligare
validering åt projektet. Temperaturen i genterapibranschen har stigit
på sistone efter större läkemedelsbolag som Roche, Biogen och Abbvie
förvärvat bolag eller licensierat in projekt. Med sitt fokus på
läkemedelsresistent epilepsi är CombiGene unikt i branschen. Den
adresserbara marknaden är stor med genterapimått mätt. Bolagets
läkemedelskandidat CG01 bygger på en kliniskt validerad
leveransmekanism, så kallade AAV-vektorer.

Vi höjer det riskjusterade motiverade värdet i basscenariot något till
2,3 kronor (2,1) till följd av förändrade antaganden om möjliga
licensvillkor och en högre dollarkurs. Risker är framför allt att den
prekliniska utvecklingen blir mer utmanande och kostsam än vad
bolaget har planerat för.

Läs hela analysen på Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-combigene-starkta-finanser).
Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden).

3 Likes

Stream presentasjon i dag fra selskapet. Var opp godt over 50% tidligere i dag, så mulig noe spennende som er kommet frem. Har vært veldig overrasket over hvor lavt priset dette selskapet har vært i forhold til kontant beholdning og ikke minst potensialet. Moro at det ser ut til å bli en veldig bra dag selv om det har vært litt korrigering akkurat nå.

4 Likes

Ny presentasjon fra Combigene. Denne gang på ATMP Sweden. Blir spennende.

http://combigene.com/nyheter/karin-agerman-presenterar-pa-camp-den-4-april/

3 Likes

Ser ut til at CombiGene kjøper opp Panion Animal Heath. Veldig spennende. Selskapene skilte lag en del år tilbake for å fokusere på hver sitt område. Pga synergier i forhold til produksjon osv. så har de nå lagt frem plan for å overta selskapet igjen.

Den største fordelen slik jeg ser det er at dette betyr at Combigene kan begynne å tjene penger lenge før de ville kunne tidligere. Forrige presentasjon på ATMP Sweden så indikerte Jan Nilsson at han trodde de kunne være på markedet omkring 2027. Det er mange år med finansiering selv om han også har guidet på å finne partner når en skal begynne å gå over i kliniske studier.
Derimot med Panion Health Care stiller det seg litt annerledes. Deres guiding er på å få midlertidig markedsgodkjenning 2020. Med “Biotech skatt” så legger jeg gjerne på 1 år, men uansett så betyr det at det kan komme sårt tiltrengte midler som kan brukes underveis i de kliniske studiene. Dette tror jeg på sikt kan være utrolig bra for slelskapet, og også gjøre at de har bedre forhandlingskort om noen skulle ønske å bli samarbeidspartner eller et eventuelt oppkjøp. Ingen ting hadde vært bedre om de kunne fått inntekter til å finansiere løpet videre ut selv.

UIempen naturligvis er at kortsiktig vil dette øke selskapets burnrate, og naturligvis også gi utvanning. Utvanning vil det uansett være en del av fremover med tanke på fasen selskapet er i, og om kursen holder seg omkring der den er så vil uansett selskapverdien være høyere enn den tidligere var, så i teorien skulle de kunne hente inn mer penger på samme kurs ettersom det er flere aksjer og aksjonærer.

Nedenfor er estimater fra Febraur 2019 rapport fra Panion:

image

Forhåpentligvis kan dette vise seg å bli en svært god deal for Combigene. Krysser fingrene. Så håper jeg også at de får i stand noe partneravtale som kan bistå med å finansiere selskapene fremover :slight_smile:

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Combigene lägger bud på det Spotlight-listade djurhälsobolaget Panion Animal Health.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Combigene erbjuder 0,5426 aktier för varje Panionaktie och 0,0559 aktier för varje warrant i Panion.

Det motsvarar ett budvärde på omkring 0:67 kronor per aktie och 0:07 kronor per warrant eller ett totalt budvärde på cirka 16,7 miljoner kronor, uppger Combigene i pressmeddelandet.

Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt

Hele beskrivelsen av hvordan dette fungerer er på nedenfor link:

4 Likes

https://www.biostock.se/2019/07/genterapibolaget-combigene-gar-framat-inom-ett-snabbt-vaxande-omrade/?fbclid=IwAR0Toj-pkhRA_CHVhZOC11dWIP1b-tUwiByr9K1UBM2BxqMVskkWsPVcCGI

Nytt intervju med Jan Nilson i Biostock. Det meste interessante synes jeg er at de har videre mer data på forskjellige safety pre-klinisk som er relevant for å videreføre til klinisk, samt at det nå er selskaper som har tatt kontakt direkte om å få mer informasjon om cg01 teknologien og produkter uten at de selv har oppsøkt dette. Er veldig bra at det er selskaper som viser stor interesse uten at det er Combigene selv som tar kontakt. Tyder på at de begynner å bli lagt merke til.

2 Likes

Moro!

https://combigene.com/arsredovisningar-och-prospekt/combigene-expanderar-till-metabola-sjukdomar-genom-ett-inlicensieringsavtal-med-lipigon-pharmaceuticals-och-starker-darmed-sin-position-som-sveriges-ledande-genterapibolag/

4 Likes