Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Datainnsamling av historisk intraday kurser

Hei,

Hvordan ville dere gått frem med å samle inn historisk granulær prisdata (helst på minuttbasis) for enkeltaksjer? På Oslo Børs sine nettsider får man daglig historsik data, men bare siste observerte pris den dagen, i tillegg til høy og lav. Jeg har noe erfaring med å scrape data, men har ikke funnet en god side som kan scrapes.

Det trenger bare å være en aksje (f.eks DNB eller Equinor), og jeg ønsker helst at det er en norsk aksje som handles på Oslo Børs. Om det er lettere å få tak i data på aksjer som handles i utlandet kan det også være av interesse :smiley: