Diskusjon Triggere Porteføljer

Eget AS

Jag har eget AS som jag bedriver konsulentvirksomhet genom. Nu har jag ett tilbud om att jobba i Norge, men faktureras av ett bolag som är registrerat i Storbritannien. Mitt AS kommer alltså skicka faktura till (och få betalt från) utlandet. Löneutbetalningen sker i Norge från mitt AS. Någon som varit med om detta tidigare? Är det något mer än MVA som påverkas och vilka fallgropar bör man se upp för etc? Jag kommer få betalt i GBP så valutaexponering blir ju en faktor, men vad gäller mot de norska myndigheterna?

Är ny terräng för mig det här och TI har ju kunskap inom det mesta :).

Tack på förhand!

1 Like

Anbefaler å ta kontakt med skatteetaten. De skal kunne svare deg.
I utgangspunktet tror jeg ikke det er noe spesielt å tenke på hvis ditt AS er registrert i Norge og du fakturerer til utlandet, men ville tatt kontakt likevel pga ting spesifikt knyttet til din bransje etc

1 Like

Tar en telefon direkt -tack för inspel! :slight_smile:

2 Likes

Regner med du har en regnskapsfører? De kan også svare deg på det praktiske.

Ja, jag har det. De har en tendens att byta ut min rådgivare till den mest juniora de har med jämna mellanrum :smile:. Men jag skickar iväg en mail och hör, räknar med att de har folk som kan svara :+1:t2:

2 Likes

Du skal mest sannsynlig sende faktura uten mva. Mva skal betales i landet tjenestene «konsumeres».

1 Like

Legg forresten gjerne ut hva du kommer frem til ! Kanskje denne tråden kan bli lærerik for flere

2 Likes

Det ska jag göra! :+1:t2:

Skriv til skatteetaten og be om en bindende forhåndsuttalelse. En ordinær uttalelse, muntlig eller skriftlig, er intet verdt om skatteetaten senere kommer frem til at regelverket må tolkes på annen måte enn de har opplyst om tidligere.

Dersom du søker råd av regnskapsføreren din om skatte- eller selskapsrettslige problemstillinger, og hvilke konsekvenser de vil få for deg om du innretter deg slik han råder deg til, må du også alltid gjøre dette skriftlig (epost), slik at du i ettertid kan dokumentere hvilket råd du har fått om det skulle vise seg å være dårlig i betydningen at skatteetaten har en annen oppfatning. Mange regnskapsførere i norge overpriser tjenestene sine kraftig og gir dårlige råd (dvs gale) vedrørende problemstillinger som er litt utenfor det de til vanlig beskjeftiger seg med, som ditt tilfelle. Sett deg også inn i i hvor langt din regnskapsfører er ansvarlig for mangelfulle eller gale råd og de konsekvenser de kan få for deg, hva står det om dette i avtalen du har inngått med ham, og om han har forsikring som isåfall vil dekke ansvaret.

Dersom du er mva-pliktig må du registrere deg i mva-registeret når omsetningen din overstiger 50 000 NOK og sørge for at regnskapsføreren din er pinlig nøyaktig med all rapportering av mva og at avgiften inmbetales i tide i henhold til gjeldende frister. Brudd på disse bestemmelsene medfører automatisk ubetinget fengsel i Norge.

Når du ber om råd om skatt, hvilke forpliktelser du har i forhold til myndighetene, og hvordan du skal innrette både selskapet og deg selv for få utnyttet fradragsregler og ellers innrette deg juridisk for å komme best mulig ut kostnads-og fradragsmessig, må du ikke nøye deg med å få forklart hvordan du skal innrette deg, men alltid be om hjemmelsgrunnlag (hvilke bestemmelser som gjelder) og på hvilket grunnlag, lov, forskrift, praksis m.m rådet eller tolkningen av den aktuelle bestemmelsen bygger på.

Ikke alle konsulenttjenester er mva-pliktige i Norge. Det kommer an på hva slags tjenester det er snakk om. Husk også at absolutt alt må dokumenteres. Uten dokumentasjon vil du alltid bli beskattet på minst mulig gunstig vis. Unnlater du å gi korrekte opplysninger, vil du normalt bli tillagt 60% tilleggskatt, selv om det ikke er tilsiktet eller skyldes en bagatellmessig misforståelse…

Sitter du som styreformann i selskapet ditt, er du personlig ansvarlig for at regnskapet innleveres og godkjennes i Brønnøysund innen fristen, som er 31. Juli og absolutt. Deretter får du 2 uker på å rette feil. Er du forsinket, påløper et dagsgebyr som etterhvert blir svindyrt. I norge inndrives alle skattekrav nådeløst før de er rettskraftige. Dvs at myndighetene tvangsselger anything du har og slår deg konkurs om nødvendign Du må betale alle krav innen fristen selv om du, og skatteetaten, vet at kravet ikke er berettiget, sogar om det skulle dreie seg om åpenbare feil, for eks en elementær regnefeil. Hvis ikke blir det dyrt og svært arbeidskrevende. Du er forpliktet til å følge alle bestemnelser og frister til punkt og prikke og bærer selv all prosessrisiko, også for skattetatens feil, mens myndighetene kan innrette seg akkurat som det passer dem og bryte hvilke frister de vil.

Skaff deg en regnskapsfører som vet hva han driver med. Det er alfa omega. Slike tjenester er utsatt for press grunnet automatisering, og du bør derfor ikke uten videre godta den prisingen han ber om. Du bør også vurdere om du skal opprette enkeltpersonforetak. Det innebærer at ditt personlige ansvar ikke er begrenset som i as, og at kreative disposisjoner i forhold til skattemyndighetene i praksis ikke i samme grad tillates ( selv om dette ikke kan begrunnes i lov). Dersom ansvarsbegrensningen du har i as i prakisis ikke er viktig i ditt tilfelle, unngår du en del problemer og kostnader fordi ENK ikke er regnskapspliktig.

I forbindelse med nav-skandalen har mange hevdet at mer ressursterke individer aldri ville blitt behandlet på tilsvarende måte som de trygdede i denne saken. Det er korrekt når det gjelder lengden på fengselstraffer relatert til beløpsstørrelser myndighetene vil hevde er unndratt, men for øvrig risikerer og opplever svært mange som driver virksomhet i norge tilsvarende behandling av skatteetaten hvert eneste år.

Fordi alle skattekrav inndrives før de er rettskraftige, har du i praksis ingen rettssikkerhet. Dersom du har rett, må du la deg fakturere med gaffel av en skatteadvokat og vinne frem i retten før myndighetene bøyer av. Slike saker tar normalt flere år, mens taksameteret går.

5 Likes

Tack för utfyllande svar! :+1:

Jag har bedrivit AS i Norge mot norska företag i flera år och har bytt regnskapsfirma två ggr -nu tycker jag att jag har hittat en som fungerar fint. Jag är civilekonom så det händer att jag lägger mig i en del av deras arbete, men jag kan ändå koppla någorlunda av ;).

Viktigt när man vill lägga den lilla fritid man har på familjen! :slight_smile:

Tillbaka till ursprungsfrågan i den här tråden; det blev inget avtal med den engelska firman eftersom vi stod för långt ifrån varandra helt enkelt och fick inte landat något avtal. Men “no hard feelings” från någon och ett samarbete kan snart ligga på trappan igen.

Tack för all input så långt!

1 Like