Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Elkem ASA (ELK)

Investeringer: #<Tag:0x00007f71ae15bc48>

Denne har jeg stor tro på, her er opplyst også utbytte på kr. 2,6, utbetales antakelig i løpet av 2 kvartal. :flirer:

Ser ut som et bullflagg ja. Jeg hadde forresten målt “stanga” fra forrige close, ikke åpningen. :slight_smile:

1 Like

@christian man skal alltid måle stanga så den ser lengst mulig ut… Trodde alle lærte det på ungdomsskolen?

1 Like

Ja, det bare så ut som om du hadde glemt barnelærdommen!

2 Likes

Da missforstå jeg deg :stuck_out_tongue: Trodde den var kortere, men da er vi enige. Jo lengre jo bedre!

Trodde vi diskuterte TA her… :roll_eyes:

1 Like

21/02-2019 13:31:22: (ELK) Elkem - Key information relating to the proposed cash dividend by Elkem ASA

01/03-2019 17:31:09: (ELK) Financial calendar

Elkem er min største aksjepost og jeg fatter ikke at den ikke er på fleres radar. Eller portefølje for den slags skyld :slight_smile:
Hva er ditt syn på selskapet NoBrain? Mtp at du overvåker selskapet

3 Likes

11/03-2019 08:00:28: (ELK) Elkem ASA - Annual report for 2018

15/03-2019 15:03:43: (ELK) Oslo Børs - ELK01 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 18.03.2019

Bryter den 31 kr i dag ? Fint utbytte på denne !!

1 Like

Noen som har investert nok i Elkem til at de har sett på riskfaktorene? Finansene ser ut til å være i orden og med P/E på 5,5, så kan 2019 bli ganske dårlig og fortsatt gi bra direkteavkastning. :stuck_out_tongue:

Husk utbytte på 2.6kr i Mai.

Bare noen tanker.
Jeg tenker om handelskrigen fortsetter, men usikker på hva som er priset inn.
Elektronikken blir mindre, derav mindre bruk for råvarer ? Den kommende generasjonen er ikke like konsum tung som oss ,mer opptatt av miljø / minimalisme/ 1 mobil per 4-5 år vs 2 år som tidligere osv
Kan man stole på tall fra den Kinesiske delen av firmaet?

1 Like

Men hva med batteri til El-bil, vindmøller og solkraft? Behovet vil jo øke betraktelig i fremtiden? Her er Elkem meget godt posisjonert.

Videre er det en stor del av verden som enda ikke har fått tatt full del i velstandsutviklingen. Det vil skje, og forbruket der vil øke.

“Elektronikken blir mindre”. Jeg vil tørre å påstå at vi i “fremtiden” vil omgi oss med enda mer elektronikk enn i dag. Mer av det manuelle arbeidet vil bli utført av maskiner, f.eks.

1 Like

@Christian spurte om risk, ikke muligheter :wink:

1 Like

Ok, det ble litt komisk, tenkte, hey, her har @Aksjefokus funnet en skikkelig bra aksje, men ser jo at fra du skrev dette til nå, så er aksjen ned 25%. Jeg tenker du ikke er verst på å velge bra selskaper, men burde kanskje jobbe med timingen?

Hva synes du om Elkem nå?

Det er jo interessant å se en diskusjon rundt det man ser på som riskelementer. Jeg tenker at stål-biten av selskapet nok er mer utsatt. Jeg tror også at det blir mer elektronikk jo billigere og mindre den blir. :stuck_out_tongue:

1 Like

Risiko kan bare vurderes om man holder muligheter opp i mot bakdeler.