Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Elmera (ELMRA)

Solid selskap som leverer bra utbytte. Video fra kapitalmarkedsdag:http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97603182

Pr 29.03.2019 har to meglerhus KJØP og snitt kursmål 44. Utbytte Mai 2019 2,2 kr.

Ved utsikter til mulig resesjon i verden må denne typen aksjer være et bra valg.

De ser en fremtidig konsolidering av strømmarkedet i Norge. Mange små aktører vil antakeligvis slite med lønnsomhet når det etterhvert stilles økte krav om tekniske løsninger. I tillegg vil det komme krav om at alle aktører skal viderefakturere nettleie. Jeg antar at det ikke kan kreves noe påslag her, samtidig som disse aktørene sitter med mer kredittrisiko. Dette vil antakeligvis føre til at enkelte mer eller mindre useriøse aktører kaster kortene.

5 Likes

I forbindelse med nedsalget fra Skagerak Energi er det selvfølgelig store endringer i Topp 50. En rekke store fond har enten dukket opp eller økt beholdning. Mange av leverandørene har flere fond. Av leverandører kan følgende nevnes:

DNB
Nordea
Alfred Berg
Delphi
Handelsbanken
Landkreditt
Forte
Eika
SEB

Listene er hentet fra stocktalk.no, og jeg kan etter reglene ikke publisere full liste før senere i uken.

Når man ser tallene til fjordkraft kan jeg bare si jeg skjønner at strømregningene deres var et helvete.

Jeg byttet til tibber. :stuck_out_tongue:

4 Likes

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/08/Fjordkraft-oekte-baade-overskuddet-og-inntektene

Jeg sjekket ut Tibber i dag etter å ha lest her, men dersom man ikke trenger appen så er jo ikke Tibber rimeligst så langt jeg kan se.

Jeg har selv denne avtalen: https://coop.no/medlem/medlemsfordeler/los/

Har avtale med fjordkraft. 0 kr i måneds abonnement og kun 2 øre i påslag pr kWh.

fra bladet “Magasinet for fagorginaserte”
“…Rundt 1000 kraftmagasiner over hele landet gjør det mulig å tilpasse kraftproduksjonen til forbruket i Norge og Europa.Blåsjø er det største kraftmagasinet i Norge”.

sett i perspektiv,så kan Fjordkraft vokse ytterligere,med å starte oppkjøp av Blåsjø :blush:

…sitter og prøver å forstå hvorfor Fjordkraft har 2 regneark på inntekter og oversikt på bunnlinje/EPS.

de opererer med “PROFIT AND LOSS ACCOUNT” og “ADJUSTED EBIT reconciliation”,-ser fra finansavisen at de kommenterer fra “ADJUSTED EBIT reconciliation”-delen i kvartalsrapporten,-en dog de oppgir fortjeneste pr. aksje under “PROFIT AND LOSS ACCOUNT”.
:thinking:

Det er over mitt hode :slight_smile: Er foreløpig ute av aksjen da jeg synes den steg for mye for raskt, men vurderer inngang igjen hvis den faller mer.

…meh,bryr meg ikke så mye egentligt,jeg har posisjonert meg tungt inn i Scatec Solar aksjen,som jeg mener kommer til å knuse Fjordkraft i “EPS”-delen i tiden fremover :wink:

Synes fortsatt Fjordkraft er spennende. De vokser også voldsomt på mobil. Landets største uten eget nett. De kjøper alle tjenester relatert til dette av tredjepart (billing osv), så de mottar stort sett bare pengene.
Når de når en viss størrelse blir dette en meget attraktiv portefølje for “de store”.

Resultatene til Fjordkraft handler vel nå mer om å ikke gå på smeller ved innkjøp av kraft. Folk må ha strøm uansett. Har derimot reagert litt på egenkapital per aksje, men det er kanskje bare et resultat av at i praksis alt overskudd betales ut til eierne.

1 Like

Hva er årsaken til dagen fall? Gevinstsikring?

FKRAFT - Contemplated secondary placing

FKRAFT - Disclosure of shareholding

Fjordkraft Holding ASA

Flagging Fjordkraft Holding ASA

Fjordkraft Holding ASA: Exercise of employee share options

Disclosure of large shareholding

Fjordkraft Holding ASA - share capital increase registered

Shareholding Disclosure - Fjordkraft Holding ASA (FKRAFT)