Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Emisjonskampanje for Bill Kill AS - En Norsk fintech

God kveld til alle på Tekinvestor!
Vi i BillKill ønsker å dele emisjonskampanjen vår med dere. BillKill er en privatøkonomi-app som gjør det enkelt og morsomt før unge voksne å ta kontroll over egen økonomi. I dagens versjon av appen har brukerne tilgang til opplæringsvideoer og enkel betaling av e-faktura.

Vi lanserte appen vår, som planlagt, i begynnelsen av mars 2020, uvitende om kommende utbrudd av korona.
Store deler av verden fikk kjenne på det økte behovet og viktigheten av sømløse digitale verktøy til rett tid, i alle bransjer. I motsetning til mange andre har vi opplevd en enorm økning i inn- og utbetalingstrafikken, parallelt med aktivitetsøkning i Bill Kill-appen. Økningen har inntruffet organisk - helt uten markedsføring fra vår side. En av mange nyttige funksjoner i appen er at den med to tastetrykk lar deg søke om betalingsutsettelse direkte til fakturautsteder. Det enkle brukergrensesnittet har under koronaperioden ført til stor omsetningsvekst de siste månedene, og veksten fortsetter.

Pr. 04.06.2020 har vi registrert kr. 10 400 000,- i fakturabetaling siden mars. Analysen viser at de aller fleste som laster ned appen tar den aktivt i bruk hver eneste måned, og antall brukere og bruk er økende.


Om selskapet:
• Etablert i 2016 som mInvoice AS
• Tidligere mottatt støtte fra Innovasjon Norge, etableringstilskudd fase 1 og kommersialiseringstilskudd fase 1 og fase 2.
• Innvilget Skattefunn
• Finalist i The Factory’s accelerator-program høsten 2016
• Registrert som et Finansforetak hos Finanstilsynet
• Innvilget konsesjon til å gjennomføre betalingstjenester jf. finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav D
• Medlem av Finansklagenemnda
• Utviklet en verktøyapp som ble lansert mars 2020. Finnes både i AppStore og Google play. Snittalderen for appbruker: 35 år.
• Samarbeidsavtale med Bits som er eier av eFaktura-løsningen (Finans Norge)
• Har utarbeidet en hel serie med enkle og morsomme kunnskapsvideoer som lett tilgjengelig og gratis både i appen og på nettsiden.
• Utviklet tekniskinfrastruktur er stabil og solid.
• Etablert merkevare


Alle bedrifter har et regnskapssystem som forenkler regnskapsarbeidet og bidrar til at bedriftseiere får den oversikten de trenger. Men, det eksisterer ingenting lignende for privatpersoner som har en travel hverdag, tidsbegrensninger og har mange privatøkonomiske utfordringer som skal håndteres.

Enkelt forklart:
Bill Kill verktøy-app er privatpersoners “regnskapssystem”. Et digitalt verktøy for privatøkonomi som samler alt på ett sted, hvor brukerne kan administrere og utføre privatøkonomiske gjøremål rett fra appen.
Alle brukere identifiseres med BankId ved registrering. Verktøy-appen er for alle som har en BankId.
Bill Kill er opptatt av å skape gode verdier i alle ledd. Vi har derfor valgt å ha sterkt fokus på følgende tre verdier i appen:

 1. Være et praktisk verktøy
 2. Bidra til at våre brukere får økt kunnskap (mer kunnskap = bedre beslutninger)
 3. Bidra til positiv atferdsendring

Praktisk verktøy:
Dagens versjon gir brukere tilgang til egne eFakturaer på lik linje som i deres nettbank. Her kan brukere foreta flere valg som f.eks.:

 1. Betale regninger
 2. Be om en avdragsavtale rett fra appen til fakturautsteder
 3. Be om en betalingsutsettelse rett fra appen til fakturautsteder
 4. Sende en innsigelse rett fra appen til fakturautsteder

Øke kunnskap:
Brukere har, i appen og på nettsiden, gratis tilgang til kunnskapsvideoer om privatøkonomi som er gir et lystbetont brukergrensesnitt.
Positiv atferdsendring:
Verktøy-appen er nivåbasert. Alle brukere starter med “hvitt belte”, og opparbeider poeng for hver aktiv handling som bidrar til et sunt privatøkonomisk forhold. Når du har nok poeng, blir du oppgradert til “gult belte”. Hver oppgradering belønnes. Målet er oppnå “svart belte”.

Hva skjer videre?
Det jobbes allerede nå med neste versjon. I neste versjon vil brukere få tilgang til enda flere nyttige verktøy for privatøkonomi som vil skape verdier. Av konkurransehensyn, er de nye verktøyene ikke omtalt i dette investeringstilbudet. Selskapet har utarbeidet en utviklingsstrategi for de neste to årene.
Neste versjon lanseres august 2020.


Emisjonen
Vi har frem til nå sørget for å etablere et solid teknisk grunnlag og rigget selskapet klart for vekst. På bakgrunn av tidligere emisjon gjennomført med verdsettelse 42 MNOK, ønsker selskapet å videreføre denne verdsettelsen.

For å få med mange som mulig og gi et spesielt attraktivt investeringtilbud, har vi vedtatt å tilby investorene gjennom Folkeinvest en rabatt på ca. 28% i denne runden. Dette gir en selskapspris på 30 MNOK. På denne måten håper vi alle nye aksjonærer bidrar aktivt til selskapsvekst.

Emisjonsinfo

Startdato: 2020.06.10 12:00
Sluttdato: 2020.06.17 18:00
Antall aksjer: 1 484 783 aksjer
Pris per aksje: 20.20 kr
Minsteinvestering: 1 010 kr
Maksinvestering: 1 010 000 kr
Verdi før emisjon: 29 992 616.60 kr*
*Se dokumenter for eventuelle uutløste opsjoner og konvertible lån

Etter Emisjon

Minimumgrense
Innhentet kapital: 600 000.60 kr
Andel av selskapet solgt: 1.96%
Nye aksjer: 29703
Ny selskapsverdi: 30 592 617.20 kr

Maksimumgrense
Innhentet kapital: 1 800 001.80 kr
Andel av selskapet solgt: 5.66%
Nye aksjer: 89109
Ny selskapsverdi: 31 792 618.40 kr

Pengene vil bl.a gå til:
• Markedsføring
• Videreutvikling av appen (vi har flere spennende løsninger som ligger på vent)
• Salg (aktivt salg mot bedrifter)
• Flere ressurser (Vi trenger flere dyktige medarbeidere i takt med veksten)
• Skape et møtepunkt, og forebygge økende gjeldsgrad under kontroll for unge voksne


Hvordan tjener vi penger?
(Selskapet har utarbeidet en inntektstrategi. Grunnet konkurransehensyn ber vi interessenter ta direkte kontakt for ytterligere informasjon.)

• Hybrid (B2C, bruker betaler en fastpris i mnd for konkrete verktøy som er kun tilegnet for Master-Bill Kill’ere)
• Inntekter fra eFaktura behandling (B2B)
• Sponsor og partnerskapsinntekter (B2B)
• Provisjon av finansielle produkter (B2B)
• “Hvitt belte” til “Svart belte” kredittscoring. (B2B2C)
• Merchandise (B2C)


Selskapets nåværende økonomi:
Selskapet har i dag nok likviditet til å drifte selskapet ut året med de antall ansatte vi har i dag. Vi er innvilget 1 MNOK fra Innovasjon Norge dette året og forventer i tillegg ca. kr. 800 000 i refusjon fra Skattefunn i oktober 2020. For å øke veksten i bruken av appen og for å ansette flere ressurser trenger vi mer penger. Denne emisjonen vil bidra til at vi vil oppnå milepælene for i år og kan rigge klart for ytterligere vekst neste år. Med gjennomførte milepæler for 2020, vil det gi oss større grunnlag for økt selskapsverdi i neste emisjon. Langsiktig er vi åpne for både exit og utbytte til aksjonærene.

Vi er ikke i tvil om at behovet for oss er der. I flere år har tilbud om forbrukslån har vært fritt tilgjengelig for alle, uten kunnskap om hverken bruken eller konsekvensene. Mange unge voksne sliter økonomisk og psykisk i dag nettopp på grunn av dårlige beslutninger de tok for noen år tilbake.

Vi i Bill Kill har mange års jobberfaring fra finans- og inkassobransjen, samt utdanning innen organisasjonspsykologi og finans. Vi har i de siste årene jobbet aktivt for Financial Zen for unge voksne.

Når utfordringene oppstår henviser aktørene i bransjen målgruppen til bankenes egne rådgivere, og NAV har kun kapasitet til å ta imot de som allerede er tungt belastet med gjeld. De aller fleste har ikke foreldre som kan redde de ut av en økonomisk knipe, og har heller ikke hatt en oppvekst med kunnskap om hvordan man skal håndtere økonomiske utfordringer. I tillegg er hverdagen er hektisk og det forventes gode digitale løsninger som er tidsbesparende og som kan forenkle hverdagen vår.

Med Bill Kill appen hjelper vi brukerene til å få oversikt over sin egen økonomisk situasjon. I appen legger vi til rette for at handlinger som normalt sett må foretas manuelt, kan gjøres digitalt bare ved et par tastetrykk. Dette gjør at vi tilbyr en verdifull tjeneste som for mange er tidsbesparende, samtidig som vi også kan få inntekter.

Vi har nå gjennom denne presentasjon vist dere problemstillingene vi står ovenfor, hvorfor vi gjør det vi gjør, og hva vi gjør for å løse utfordringene. Det finnes per i dag ingen tilsvarende løsninger; et “regnskapssystem” for privatøkonomi som inneholder digitalisert og nyttig verktøy for privatøkonomien på én og samme plattform.

Selskapet har utviklet et ryddig og solid teknisk grunnlag for vekst, som er testet godt, men som samtidig oppfyller alle compliance-kravene fra Finanstilsynet. I tiden fremover vil det handle om å tillegge flere funksjoner i verktøy-appen, samt jobbe hardere med å markedsføre slik at så mange som mulig tar den aktivt i bruk.

Ved å investere i oss, investerer du ikke bare i innovasjon og teknologi, men du bidrar til at alle mennesker uavhengig utdanning, inntekt, kultur, livssituasjon og sivilstatus får en mulighet til å oppnå en sunn privatøkonomi. Investeringen vil være med på å minske dagens klasseskiller, bedre kunnskap og bedre beslutninger innen finansielle tjenester for unge voksne.


Dette var et utdrag fra emisjonskampanjen vår på Folkeinvest. Om dere ønsker å lese hele investeringstilbudet vårt finner dere det her: https://folkeinvest.no/kampanje/bill-kill-as/

Dere må gjerne stille spørsmål her dersom det er noe dere lurer på :slight_smile:

Dere kan finne oss på:
Billkill.no
Facebook
Instagram
Snapchat

8 Likes

Privatøkonomisk analfabetisme er jo et gigantisk samfunnsproblem og noe som engasjerer (Luksusfellen på TV), så terningkast 6 for hvilken sektor dere har siktet dere inn mot ihvertfall!

Om dere ikke allerede har tenkt på det, legg inn foreldreverving som en feature. :smiley:

Foreldre setter inn et beløp fra vipps, som bare blir overført hvis poden løser noen oppgaver i appen.

7 Likes

Målgruppen for en slik app vil ikke det være personer med begrenset betalingsevne og vilje?

2 Likes

Absolutt ikke. Den er for alle som ønsker en total oversikt på alle betalingsforpliktelser og er opptatt av sunn privatøkonomi :slight_smile: De aller fleste Billkill’ere betaler sine efaktura innen forfallsdato og unngår purregebyr/forsinkelsesrenter/inkasso omkostninger.

Målgruppen er 18-35 år og alderen på vår gjennomsnitt bruker er faktisk 35 år.

Mangel på basiskunnskap innen privatøkonomi er ikke aldersbetinget har vi erfart.

Vi har frem til nå sørget for å etablere et solid teknisk grunnlag og rigget selskapet klart for vekst. På bakgrunn av tidligere emisjon gjennomført med verdsettelse 42 MNOK, ønsker selskapet å videreføre denne verdsettelsen.

Er det mulig å få tilgang til denne verdsettelsen?
Vil årsregnskapet for 2019 bli offentliggjort innen tegningsvinduet starter 10. juni?

1 Like

Ja, verdsettelsen er tilgjengelig på kampanjesiden allerede. Tentativt regnskap for 2019 er der også. Vel og merke, vi balanseførte immaterielle verdier i 2018, og avskrev det hele i 2019. Derfor ser ikke regnskap for 2019 like “pent ut”.

Vanskelig å se hvorfor dere skal ha et produkt som er bedre enn hva DNB / Nordea / etc selv har / enkelt kan utvikle.

Regner med at “endgame” er å selge til en av dem, hva får dere til å tro at deres produkt vil være godt nok til det?

1 Like

Det er flere ting, men jeg skal trekke frem hovedpunktene som er relevant her.

 1. Vi er nøytrale i bransjen, mao.ikke eid av en bank eller finansinstitusjon. Det skaper allerede større tillit hos forbrukere, og mulighetene for eskalering er stor.
 2. Det er ingen tvil om at de store kan og vil kopiere. Det har vi allerede erfart på godt og vondt. Men, det er fortsatt store differanser på det vi gjør og hva de gjør i dag. Vi bygger en verkøy app for privatøkonomi og digitaliserer gjøremål som foretas manuelt i dag av forbrukere som f.eks å sende en innsigelse eller eller be om en betalingsutsettelse direkte til fakturautsteder rett fra appen (kun 2 tastetrykk :wink:) og er allerede i gang med flere funksjoner som omhandler privatøkonomi som bankene ikke har i dag.
 3. Vi skal ikke bli en bank og heller ikke tilby utlån/usikrede lån som et finansforetak.
 4. Vi er allerede godt i gang med merkevarebygging og omdømme. Er det en ting de “store” ikke kan kopiere, så er det det.

Til syvende og sist, så må vi som en startup ha et stort fokus på visjon vår hele veien, så får bankene gjøre det de vil med kopieringen. Hva de gjør, kan vi ikke styre uansett og det skal vi heller ikke bruke tiden vår på.

Når det gjelder EXIT, så får tiden vise hvem og hva. Trenden viser at det er ikke nødvendigvis den bransjen (bank/finans) man er i som kjøper opp. Vi ser at interessene kommer fra bransjer som ikke har direkte tilknytting til vår egen. Det blir spennende å se.

Ok, lykke til :slight_smile:

Tror Vipps fort blir vriene for dere her

Takk for det.

Det er vi hele tiden obs på. Om det er Vipps eller andre betalingsapper. Men, det Vipps (da du nevner de eksplisitt) er og bør være forsiktig med er å kopiere fra Fintech. Det er ufint/lite akseptert ting å gjøre i miljøet vs. samarbeide eller leie/kjøpe tjenestene fra fintech. Dessuten, så tror jeg de har nok med å passe på konkurrentene fra utlandet innen betaling og gjør alt de kan for å holde Vipps størst i Norge. Etter PSD2, så ser vi at pengetransaksjoner er uavhengig landegrensene der gjennomføring er sømløst og raskt.

Emisjonskampanjen er nå åpnet for alle :grinning:

2 Likes

Jeg tror det er enorme vindu i bankmarkedet i norge for aktører som er banknøytrale på alle mulige tjenester.

Akkuarat nå føler jeg en enorm lockineffekt hos DNB fordi de har en temmelig god “min økonomi” funksjon som gir meg full oversikt over hva jeg bruker pengene på fra måned til måned.

Hadde det kommet en ny leverandør til som ga meg samme funksjonaliteten hos enhver bank, så hadde jeg nok vært interessert.

Så bra, at du har viljen til å bytte dersom en ny leverandør dukker opp.
Vi skal ikke være en bank. Og appen er mer som et verktøy der du slipper å bruke tid på handlinger som du gjør manuelt i dag. F.eks som å be om en betalingsutsettelse til fakturautsteder eller skrive en innsigelse dersom du mener du ikke skal betale efakturaen. Det gjør du rett fra appen, to tastetrykk unna.
Det kommer nå gjeldsregister der også som viser en oversikt over alle dine usikrede gjeld. Og her kommer flere tilhørende verktøy. Du slipper å logge deg inn i nettbanken spesielt dersom du er i utlandet, fortsatt ha full oversikt over din privatøkonomi og foreta deg handlinger som du normalt ha måtte vente til du kom hjem for å gjøre.

Test den ut, og neste uke releaser vi en ny versjon i “Dark peace
mood” :slight_smile:

Første gang jeg hører gjeldsregister nevnt i forbindelse med app’en. Er dette nyheten som kommer i neste release?

Hei,

Gjeldsregisteret er tilgjengelig allerede. Leveres av både Evry og Finans Norge. Sjekk https://www.gjeldsregisteret.com/ og https://www.norskgjeld.no/

Vi gjør det tilgjengelig i app ja, med verktøy til foreta aktive handlinger. Ikke denne releasen til uken, men den etter :slight_smile: