Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Episurf Medical (EPIS-B)

Episurf Medical er et spennende selskap som jeg nylig har kjøpt aksjer i på OMX Small Cap.

“Episurf Medical AB är ett svenskt medicintekniskt företag som syftar till att hjälpa människor med ledvärk att leva ett mer aktivt liv genom att förse dem med effektiva och individualiserade behandlingar. Den patientspecifika tekniken utvecklas i samarbete med universitet och kliniska centra i Sverige.”

Jeg liker konseptet med MRI røntgen, 3D modellering og unike implantat.

http://www.netfonds.no/quotes/ppaper.php?paper=EPIS-B.ST

http://episurf.com

Dersom du har tenkt å handle aksjen så vær oppmerksom på lav omsetning / stor spread og at vi kan forvente oss en emisjon snart.

4 Likes
1 Like

Ser ut som om det blir nytt kjempetreff @holmes
Hva er hemmeligheten?
Du kan nå begynne med dine ukentlige tips for aksjer i Sverige…

4 Likes

Følger med på en del og så prøver jeg å tipse her når jeg synes timingen ser bra ut. En del av disse høyrisiko-aksjene handler mye om timing synes jeg, selv om jeg ikke kjøper noe jeg ikke tror på. Mye flaks tror jeg det også har vært nå i det siste (og et litt sykt marked) :slight_smile:

Jeg liker produktet/tjenesten til Episurf og dersom det slår an kommersielt er det stort potensial. Jeg liker fortsatt Seamless (SEQR) også som jeg tipset om, men venter med den til det roer seg ned litt og det er mulig å få noen indikasjoner på hvordan det går og om de kan begynne å tjene penger.

2 Likes

Annual report

http://episurf.com/wordpress_new/wp-content/uploads/Episurf-Medical-årsredovisning-2014.pdf

Jeg sitter med mine aksjer, det kan sikkert være volatilt nå med forventet emisjon osv, men tror kursen fort kan stige en del senere i år.

3 Likes

Nytt patent godkjent i USA:

2 Likes

Positivt fra UK

Melding:

“Episurf Medicals första säljare i Tyskland har påbörjat sin anställning och två säljare har anställts i Storbritannien. Bolagets satsning på direktförsäljning i de två länderna är därmed inledd.”

Rapport imorgen.

2 Likes

Ingen store overraskelser her som jeg kan se:

http://episurf.com/wordpress_new/wp-content/uploads/Episurf-Medical_Delårsrapport-Q1-2015.pdf

1 Like

Lovende resultater, selv om det ikke er statistisk signifikant enda pga for få pasienter:

“Enligt mätmetoden VAS (Visual Analogue Scale), som är ett visuellt mått på upplevd smärta enligt en skala från 0 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara smärta), har patienterna gått från i genomsnitt 6,8 innan operation till 0,5 vid 1 års-kontrollen. Vid 3-månaderskontrollen var VAS i genomsnitt 3,9.”

“KOOS är ett frågebatteri som omfattar symptom, smärta, vardagsfunktionalitet, sport och fysiska aktiveter samt livskvalitet enligt en skala där 0 innebär extrema knäproblem och 100 inga knäproblem alls. För patienterna i Episurf Medicals CPL har värden på smärta exempelvis gått från 47 innan operation, till 68 tre månader efter operation, till slutligen 88 ett år efter operation. Övriga KOOS-värden visar liknande förbättringar.”

1 Like

Et lite innsidekjøp her i går på 2 108 aksjer.

http://www.fi.se/upload/50_Marknadsinfo/Insynslistan/insynslistan__150512.pdf

1 Like

Stadig hyggelige meldinger her

Episealer® Condyle Solo inkluderas i Belgiens ekonomiska ersättningssystem

”Genom att Episealer® Condyle Solo fått så kallad reimbursement i Belgien, det vill säga att operationen bekostas via statliga medel, kan patienter med smärtsamma ledskador kostnadsfritt behandlas med vårt patientunika implantat. Det är mycket viktigt att omfattas av det ekonomiska ersättningssystemet för att kunna bygga upp försäljningen i landet. Vår andra kommersiella produkt, Episealer® Trochlea Solo, räknar vi med att få inkluderad i ersättningssystemet i början av sommaren”, kommenterar Nina Bake, vd på Episurf Medical.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=661180&messageId=822874

1 Like

Kan bli action her snart… i positiv retning håper ihvertfall jeg:

2 Likes

Markedet liker ikke at ny CEO er utnevnt uten noen forklaring. Tidligere CEO Nina Bake er ung, men veldig godt likt og hadde stor tillit fra aksjonærene.

Edit:

Litt mer forklaring her

Episurf Medical: Expansionsplaner för bolaget bakom vd-byte

1 Like

Emisjon 15 kroner

1 Like

15 kroner?
Det er jo omtrent 50% rabatt og er det vi kaller en dumpings-emisjon… Har ingen aksjer her lenger (solgte en liten post med gevinst), men følger litt med fra sidelinjen.

1 Like

Tror hovedeier vil øke mest mulig, har fått dispensasjon fra budplikt. Jeg følger også med, synes kursen holder seg bra med tanke på den lave emisjonskursen, det er jo veldig lav omsetning så det blir spennende å se hva som skjer dersom markedet svømmer over av billige tegningsretter.

Lav emisjonskurs er en reell risiko i lite likvide biotek-aksjer. Fryktet det i EPIS-B og fikk rett. Så det samme i PCIB (50% rabatt der også), men SER en annen biotek-aksje klarte seg bedre(, men SER hentet inn et mye lavere beløp enn planlagt).

Når det er sagt holder den seg bemerkelsesverdig bra, foreløpig…

http://www.netfonds.no/quotes/ppaper.php?paper=SER.OAX

1 Like

Liker selskapet, men har på følelsen at markedet ikke kan ta imot alle tegningsrettene på en god måte. Venter litt her.

1 Like

Rapport

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=527357

Tror kursen handles uten tegningsretter nå, så denne stiger faktisk litt i dag selv om det ser veldig rødt ut.

Mitt hovedscenario er fortsatt at kursen skal ned når tegningsrettene kommer ut på markedet.

1 Like