Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Etisk oppdrett

Jeg har alltid holdt meg langt unna aksjer innen oppdrett, da jeg ser på hele bransjen som svineri av en næring i dagens form.
Er der noen aktører som satser på nye løsninger i form av lukka flytende anlegg, landbasert anlegg eller på en eller annen måte satser på teknologi som motvirker lakselus, rømninger, enorme kloakkutslipp og tvilsomme kjemikalier i fjordene?
Jeg kunne godt tenkt meg å investere innen denne matforsyningen hvis noe sånt firma fantes, hvis det samtidig på sikt ville kunne utkonkurrere tradisjonell oppdrettsvirksomhet, så ville det være en enorm bonus.

6 Likes

Atlantic Sapphire driver med landbasert i USA med store vekstambisjoner. Skal vel overføres til hovedindeksen snart også.

2 Likes

Da håper jeg du holder deg langt unna landbruk/kjøttproduksjon som også bruker kjemikalier og slipper ut det du kaller kloakk. Du skal være glad vi leder an i produksjon av sunn mat til verdens voksende befolkning som i større og større grad krever at vi bruker havene til matproduksjon.

Edit:

6 Likes

Du må ikke lese rapportene til oddekalven & co. Mesteparten av det er bare vas, og vinklet på den mest negative måten de klarer.

Norwegian aquaculture companies hold 4 out of the top 10 spots in the 2019 Coller FAIRR Protein Index, ranking 60 of the world’s largest publicly-listed protein producers on how they perform on sustainability.

4 Likes

500 millioner kilo og verre skal det bli
rett og slett kloakk, rett i fjorden.

120 000 tonn gift, rett i fjorden.

Det verste er allikavel den totale veggen av lakselus i fjordene med anlegg som utvandrede laksesmolt møter på sin vei mot havet, for ikke å snakke om sjøørreten som tilbringer mesteparten av tiden i selve fjorden men som flykter opp i elvene året rundt for å komme unna.

For ikke å snakke om rømninger av en størrelsesorden tilsvarende det totale innsiget av villaks hvert eneste år, det er snart ikke en stiv kuling uten at et eller annet oppdrettsanlegg melder om rømning.

Næringen har fått vokse seg for stor og mektig, det er på høy tid de blir tvunget til å rydde opp i griseriet sitt.

4 Likes

For dere som tror at det bare er å flytte all laksen på land har ikke peiling på hva dette krever, og hvordan oppdrett fungerer. Har selv jobbet i bransjen i over 10 år, og har sett mye av den positive utviklingen over flere år. Det er fortsatt store problem som må løses, og jeg har stor tro på at dette blir mye mer bærekraftig i årene fremover, men å flytte alt på land er ikke mulig.

Skal også sies at vist regjeringen hadde fått viljen sin så hadde det vært enda mer volum enn det vi har i dag. Noe Mowi satte en stopper for da de selv sa at de ville prøve å gjøre noe med luseproblemene og rømmingene før de ekspanderer. Så hjelper det da ikke at Mowi ikke får utviklingstillatesle på f.eks “egget”

5 Likes

Helt sant, mange innser ikke hvor store arealer det er snakk opp, og kan ikke engang forestille seg hvor store landområder som vil okkuperes om man skal dra bare en brøkdel av anleggene på land.

3 Likes

Du vet at jobben til journalister er å skaffe klikk på artiklene sine sant? Hvordan gjør man det da? Jo, ved å lage f.eks provoserende eller sjokkerende overskrifter, som regel laget ut fra det verste man klarte å finne om temaet.

Hydrogenperoksid er bare et vannmolekyl med en fri radikal. Det gjør at det løser seg relativt fort opp når det slippes i vannmassene. Når man bruker hydrogenperoksid så legger man en pose rundt merden slik at man skal få lite utslipp til områdene rundt. Du kan lese i Havforskningsinstituttet sine rapporter hvordan utviklingen i bruk av blant annet hydrogenperoksid er. Fra toppen i 14-15 er det blitt kraftig redusert.

Lakselus finnes naturlig i vannmassene, du kjenner kanskje historiene om at fiskere som fikk villaks før i tiden var meget fornøyd da det indikerte at fisken hadde vært i havet.

I takt med at næringen har utviklet seg, har kravene som blir stilt til infrastrukturen stadig strengere. Det som er forskjellen nå er at det er mye større båter som opererer ved anleggene, som utgjør en ekstra belastning på anlegget. Dette kan gi skader på strukturen som ikke viser seg umiddelbart, men som etter hvert fører til strukturell svikt og dermed rømming. Det er ROV’er som driver arbeid med nøter, nøter blir vasket med svære vaskere. I takt med utviklingen og industrialiseringen av næringen har man søkt seg mot mer eksponerte områder med tøffere miljø. Anleggene har en mye større påkjenning enn før.

På samme tid er det blitt færre rømninger enn tidligere, se figur under.

romming

Ingen i næringen ønsker rømming fordi det gir et tap, og det jobbes stadig med regelverk og prosedyrer for å unngå det.

Når det kommer til fekalier, så er det klart at mye fisk på et lite område utgjør en belastning. Men det foregår rapportering på dette området og på bunnforholdene rundt anleggene, såkalt MOM-undersøkelse. Over 70% av anleggene i Norge har veldig gode bunnforhold, se figur under. Blå er veldig god, grønn er god, gul er dårlig, rød er veldig dårlig.

5 Likes

Grafen som viser antall rømninger må da være feil? 2019 var et rekordår med antall rømninger. På Fdir står det at antall laks som rømte i fjor var 270k ( der 112k ble gjenfanget). Til sammenligning ligger innsiget av villaks på 500k…

Er siste jeg har (fra interne dokumenter). Finnes sikkert oppdatert utgave.

Mens du helt sikkert er opptatt med å grave etter negative ting om næringen @Sageman, tenker jeg å informere deg om at jeg ikke har tenkt å diskutere mer. Etter flere år, er jeg lei av å prøve å trykke fornuft i gjengen til Oddekalv.

3 Likes

Nå har ikke jeg særlig tro på landbasert, ikke i Norge iallfall, da tror jeg det er bedre med flytende, lukkede anlegg hvor man pumper vann fra 20 meters dyp hvor lakselus ikke holder til, samtidig som at alt avfallet samles opp og deponeres på skikkelig vis.
Problemet med avfall, giftstoffer og rømninger er at alt øker jamt og trutt, næringen er mest opptatt i å mase om å få øke kvantum, feks merking for å kunne spore hvor rømningene kom fra var helt uaktuelt.
Lakselus er naturlig ja, det er mengden av den i fjorder med oppdrett som er problemet, anlegget fungere som et klekkeri.

Hocki, du må gjerne gjøre hva du kan for å pynte på inntrykket av denne bransjen, dette var egentlig ikke ment som en diskusjon for eller imot oppdrett, mer heller et ønske om å finne bedrifter som ser problemene og utvikler noe for å bringe næringen videre.

2 Likes

Ok, et siste svar.

“Alt avfallet”. 70% av anleggene i Norge har veldig gode bunnforhold. Tar man med de anleggene som har gode bunnforhold kommer man til at rundt 90% av anleggene i Norge har gode eller veldig gode bunnforhold.

Hvorfor ønsker du som er opptatt av bærekraft at energiforbruket til anlegget skal øke, og at man skal ha et større fotavtrykk enn i dag? Det er det som skjer ved å sette inn pumper i stedet for å benytte seg av de naturlige vannstrømningene.

Næringen har gått over til mer og mer mekaniske avlusningsmetoder, noe som har gitt en nedgang i bruk av lusemidler.

Hvordan kan du si at rømninger øker jevnt og trutt når statistikken sier det motsatte?

Det virker ikke som du er verken oppdatert, eller interessert i å oppdatere deg på all informasjonen som finnes.

Jeg pynter ikke, jeg presenterer fakta. Næringen sliter med enkelte ting, men ser man på det store bildet er de norske sjømatselskapene kåret som noen av de mest bærekraftige proteinprodusentene i verden. Hvis dette ikke er godt nok ihht ditt syn på bærekraft, så tror jeg ikke du finner noe selskap å investere i.

7 Likes

Når du først er inne på rømninger: https://www.nrk.no/vestland/voldsom-okning-i-antall-lakseromninger-1.14845969

Svineri av en næring? Utdyp gjerne. Ikke ment som en diskusjon? Selvfølgelig vil folk reagere på slike usaklige utsagn.

Kvikksølv grenseverdier økt - fordi næringen trenger det for å være innenfor reglene:

https://www.europalov.no/rettsakt/tungmetaller-i-mat/id-1348

Grenseverdien i Europa er 2,5x høyere enn den er i Usa(!) - og den har blitt økt flere ganger, i tråd med økt kvikksølvinnhold i oppdrettsfisk.

«WHO har ikke ønsket å gå lenger ned for ikke å skremme folk fra å spise fisk, siden fisk også er kilde til mange livsnødvendige næringsstoffer»

«Det finnes ikke noen nedre grenseverdi for giftigheten av bly. Mye tyder på at det samme gjelder for kvikksølv».

For min del er det forresten 100% viktigere å kunne spise sunne næringsstoffer enn at laksenæringen bruker lite strøm.

Jeg sluttet stort sett å spise normal oppdrettslaks/ørret da jeg selv jobbet i fiskedisk x antall år siden og så hvor deformert og jævlig fisken så ut. Rett og slett monstre vil jeg si.

Det har blitt bedre, men forskjellen på en villfisk og oppdrettsfisk er fortsatt stor. Hadde næringen klart å bevise at de produserer skikkelig sunn mat, uten at jeg måtte lure på innhold av miljøgifter, ville jeg spist fisk mye oftere.

Forresten: jeg vet ikke om det fortsatt er slik, men det var en stund oppdrettsfisk ble foret med mat basert på kassert kjøtt fra ordinær kjøttproduksjon (mye antibiotika og annet faenskap). Det inseg selv er god nok grunn til å ikke spise så mye oppdrettsfisk.

Jeg synes det er skikkelig synd at det har blitt sånn, og håper ansatte i næringen ikke stoler blindt på informasjon fra egne rekker men graver litt og sørger for en langsiktig endring til å bli ekte bærekraftig mat. Jeg tror en del av disse finnes, og at det er på gang, men pengene styrer selvsagt fortsatt.

1 Like

For de som ikke er så glad i å lese rapporter kan jeg anbefale denne serien:

Kan nevnes at utav de 300.000 var 217.000 yngel fra et settefiskanlegg som ikke kom seg langt før de ble gjenfanget/døde pga. de var alt for små til å overleve i saltvann og er sånn sett ikke en fare for villaksen.

1 Like

NB: Litt self promo da jeg har en “stake” i firmaet selv.

Firmaet er pdd. ikke børsnotert men definitivt en aktør jeg ville anbefalt å følge i fremover. Eventuelt se på kunder av firmaet for å finne oppdrettere som kan være utvikling-/bærekraftorienterte.

1 Like

Det der er veldig flinke folk :slight_smile:

1 Like