Diskusjon Triggere Porteføljer

Fjordkraft (FKRAFT)

fkraft_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3f889ccb78>
#1

Solid selskap som leverer bra utbytte. Video fra kapitalmarkedsdag:http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97603182

Pr 29.03.2019 har to meglerhus KJØP og snitt kursmål 44. Utbytte Mai 2019 2,2 kr.

Ved utsikter til mulig resesjon i verden må denne typen aksjer være et bra valg.

De ser en fremtidig konsolidering av strømmarkedet i Norge. Mange små aktører vil antakeligvis slite med lønnsomhet når det etterhvert stilles økte krav om tekniske løsninger. I tillegg vil det komme krav om at alle aktører skal viderefakturere nettleie. Jeg antar at det ikke kan kreves noe påslag her, samtidig som disse aktørene sitter med mer kredittrisiko. Dette vil antakeligvis føre til at enkelte mer eller mindre useriøse aktører kaster kortene.

5 Likes

#2

I forbindelse med nedsalget fra Skagerak Energi er det selvfølgelig store endringer i Topp 50. En rekke store fond har enten dukket opp eller økt beholdning. Mange av leverandørene har flere fond. Av leverandører kan følgende nevnes:

DNB
Nordea
Alfred Berg
Delphi
Handelsbanken
Landkreditt
Forte
Eika
SEB

Listene er hentet fra stocktalk.no, og jeg kan etter reglene ikke publisere full liste før senere i uken.

0 Likes

#3

Når man ser tallene til fjordkraft kan jeg bare si jeg skjønner at strømregningene deres var et helvete.

Jeg byttet til tibber. :stuck_out_tongue:

2 Likes