Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Fordeler og ulemper med investeringsselskap?

Nå investerer jeg i aksjer som privatperson. Hva er fordelene og ulempene med å investere som privatperson? Hva er fordelene og ulempene med å lage et investeringsselskap?

Ulempen er kostnad, med ASK og Zero konto er behoved for AS langt mindre for de fleste.

Eneste fordelen jeg kommer på i farten med aksjer i AS er at du slipper unna formue skatten, men da skal du ha ganske mye at det lønner seg. Normalt ikke noe for den vanlige mannen i gata.

Som privatperson har du aksjesparekonto. Enorm fordel der som privat.

God artikkel

2 Likes

Bra artikkel. Belyser fordeler/ulemper men ikke så veldig mye om “knekkpunktet” når det er fornuftig gå over til AS. Har man levd en stund , ikke har så veldig mye eiendom/eiendeler og er på børs skal det ikke så veldig mye til for å komme i posisjon hvor man betaler formueskatt.

Vil tro en tommelfinger regel vil være ikke AS så lenge formueskatt er under kostnader med AS?
Eller?

Hvordan slipper du unna formue skatten ?

Kan være greit med AS dersom du har aksjehandel som eneste inntekt. Om du over tid bare har intekt fra aksjehandel som person risikerer du at gevinst blir beskattet som lønnsinntekt

@zappa66 Dette må du utdype!

Mener du at gevinst på ASK blir beskattet før du tar det ut hvis du ikke har annen inntekt ?

Nei, men om du lever av aksjer så gjør du uttak fra konto med jevne mellomrom

Jeg skjønner ikke forskjellen, inntekt fra aksjehandel må jo skattes uansett hvis du tar det ut for å leve av det.

Slik jeg har forstått det betaler man mer skatt med as, forde man betaler litt skatt av utbytte på aksjer, i tillegg til vanlig skatt når man skal ha pengene til privat forbruk.

Med ASK ble det vel endret til at betaler ikke skatt på utbytte. Kun når man tar ut av konto.

Hvis du har utgifter i ASet så er det ikke sikkert at ASet trenger å skatte av utbytte ( eller renteinntekter hvis du har det ).

1 Like

Med kostnadsførte utgifter så mener du bedriftsbesøk hos Ubisoft Paris, med påfølgende styremiddag på Alain Ducaisse, og overnatting på Shangri-La? :stuck_out_tongue: (Disclaimer til skattemyndighetene ; Jeg har bare googlet fancy plasser i Paris, ikke gjort dette selv!)

Men nå er du @yrune mer inne på generelle oppsett av selskapsstruktur, og ikke bare handel av aksjer gjennom AS. Sånn i farten synes jeg å huske at boken Rich Dad, Poor Dad har en veldig enkel innføring i hvordan/hvorfor bruke selskaper i forvaltning av penger som kan være fin å bla igjennom. Men det beste tipset jeg har, om du skal gjøre dette, skaff deg en flink regnskapsfører med god kjennskap til alt slikt, det sparer deg for så mye arbeid!

Og som en ulempe så er det vel ugunstige skatteregler for handel utenfor EØS/Norden gjennom firma.

2 Likes

Tur til USA, 1 uke i LA, E3 er jo selvsagt innenfor :wink:

4 Likes