Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Fornybars investerings og tweetetråd

I denne tråden kommer jeg til å publisere mine investeringer, samt rasjonalet bak disse. Jeg er en amatørinvestor som i hovedsak investerer i bioteknologisektoren på Oslo Børs, og jeg konsentrerer meg mest om selskapene som utvikler legemidler til bekjempelse av kreft.

I denne tråden vil jeg beskrive mitt rasjonale for posisjoner jeg tar ut i fra hva jeg mener er triggere som kan føre til økt aksjeverdi. Jeg vil ta posisjoner i forkant av triggeren, og vil i hovedsak gjøre det basert på en veldig basic teknisk analyse.

Grunnen til at jeg lager denne tråden er for å tvinge meg selv til å tenke mer igjennom investeringene mine, samt å følge strategien jeg har lagt i forkant igjennom tiden jeg er investert. Samtidig kan det tenkes at mange har meninger om rasjonalet bak investeringen, noe som kan bidra til å skape gode diskusjoner. Målet er å forbedre strategien gjennom å bli bevisst på feil og mangler i min tenkemåte rundt investeringene mine.

Ingenting du finner på denne tråden er investeringsråd eller oppfordring til å investere.

Strategien min er å gjøre entry i en aksje etter den oppfyller følgende kriterier:

 • Kjent value infliction point i nær framtid
 • Finansiering i orden
 • Positiv MA5/MA20 eller converging ved breakout
 • Breakout gjennom definert entry point ved hjelp av TA

Jeg går inn i få trades med forholdsvis større andeler av porteføljen for å maksimere return. Ved å benytte stop loss og øvrige kriterier håper jeg også å minimere tap.

Strategien min for exits skal være:

 • Forhåndsdefinert stop loss
 • En viss andel gevinstsikres før trigger inntreffer

Jeg vil benytte denne tråden til å publisere egne analyser for feedback og jeg tar forbehold om at jeg justerer posisjonen underveis i traden.

24 Likes

Benytter denne posten til å vurdere caser jeg følger med på.

SSO
Dette er ikke en biotekaksje, men:


Tok en posisjon her på brudd opp gjennom ATH.

ESG-aksjer er hotte om dagen og flere og flere fond skal ha det inn i porteføljen sin. Forventer test av 186 igjen. Ser på kjøp om den tar ut 190 på volum.

PHO


Ser etter at kursen skal ta ut den røde linjen med volum og vurderer en inngang på 94. Det er masse ukjente triggere i aksjen - som nye partnerskap, avtaler, etc - samt stor interesse fra større aktører.

ULTIMO


Kommende triggere i H2 er

 • Ny studie som må regnes inn i kursmål skal lanseres i september
 • Data på UV1 + Keytruda i melanom i H2
 • TET i prostata cancer fase 1-studie skal startes opp i H2.
 • 5 års OS på lungekreft kommer også i H2.

Tok en inngang igjen tidligere i sommer i ULTIMO.

Godt mulig med et stort hopp her på grunn av lav likviditet, som tidligere. Har stor tro på forventninger inn mot data readout i H2, og de nye studiene og eventuelle overraskelser kan gjøre at de starter fra et høyere nivå. På grunn av volatiliteten den lave likviditeten gir benytter jeg ikke autostop loss i denne. Reduserer muligens litt hvis børsen krakker eller hvis ingenting har skjedd før valget i US.

Her ser jeg på å øke når den tar ut 53 med litt mer interesse fra tradere og småsparere/større investorer.

I følge seneste Shareville-index så er aksjen enda særdeles underrepresentert blant traderne/småsparere, noe jeg mener det bare er tidsspørsmål før endrer seg. (359 as we speak)
Screenshot_3

2 Likes

SSO

Ble lurt inn her i sluttauksjonen, da det så ut som den skulle lukke over mitt entry target på >190,5. Den lukket under og åpnet litt ned i dag. Jeg har stop enda lenger ned og velger å bli sittende for en retest av 190-området og videre oppgang.

Target: Til makro går til helvete eller stop ryker. Setter trailing stop ved behov.

Resultat: tap

Stoppet ut etter jeg flyttet stop loss oppover på forsøk nr 2 på å gå mot 190.

Gikk inn i denne ved en teknisk feil, siden jeg ikke var smart nok i en sluttauksjon. Lærte av det og gjør det ikke igjen. I teorien skulle jeg ikke vært inne i denne i det hele tatt siden min entry ikke ble nådd.

Edit: i ettertid ble jo dette en hard rejection. Uken endte på 171.80 og SSO var vel en av de aksjene som ble straffet hardest av fallet i US. Det vitner om svakhet i mine øyne og jeg skipper nok denne framover.

BGBIO

Tok et lite innhugg her siden CEO fortalte at de får regulatorisk godkjennelse for å starte en egen covidstudie i løpet av denne uken. Jeg har vært på gjerdet siden shut downen i England angående Bergenbio, siden jeg ønsker å investere i definerte cases, og ikke der hvor ting er helt i det blå.

Rasjonale

 • CEO forteller at de får regulatory godkjennelse denne uken for covid-studien, og at de vil informere om studie/land da. Tenker det er en oppside her i å få dette definert. Timeline må defineres.
 • CEO forteller at de ser spennende ting angående å prøve bemcentinib i 1L ikke småcellet lungekreft. Dette er en gigantisk indikasjon hvor Keytruda selger på 12 mrd NOK i året. “Watch this space”

Forventer at traderne kommer tilbake til aksjen nå, og jeg vil være med på moroa.

Edit: Denne lot virkelig vente på seg. Jeg har tatt ned ørlite risiko pga US-børsene var så gærne og jeg ønsker å ha noe ekstra skyts i tilfelle det drar ut enda mer. Stresser lite med denne ellers da jeg er sikker på at den spretter opp snart.

Edit2:
Tok god gevinst her i dag på en større del etter at den første av flere triggere kom. Sent, men godt.

Ser etter ny inngang til uken, og har planen klar for de neste månedene. Dette kan gå høyt.

#nofomotradevesting

10 Likes

BGBIO


Vurderer denne til å være på vent i 2-4 uker nå på grunn av REK. Regulatorisk godkjenning i India kan komme før, så klart. Bakgrunnen for at jeg vurderer det dithen er at saksgangen hos REK er vanligvis sånn at prosjektleder får beskjed om behandlingsstatus 2-4 uker etter REK har hatt møte. Sist aktuelle møte for REK Vest var 19.08, 4 uker siden i dag. Jeg forventer derfor at BergenBios studie blir behandlet i REK-møtet som er i dag, og at BergenBio får beskjed om 2-4 uker. Ellers er dog triggerlisten i BergenBio den samme, med

 • FPD i investigatorstudie
 • nytt om biomarkørstudien
 • Ny strategi for 1L NSCLC

ULTIMO


Volumet er som vanlig non existant, men nå begynner det for alvor å nærme seg to ting jeg venter på.

 • Top line data 1 års OS i 1L malignant melanom med UV1 + Keytruda(pembrolizumab)
  Som jeg vurderer det er det veldig viktig at denne kombinasjonen viser seg trygg, og det er kanskje mulighet for en overraskelse på oppsiden allerede etter ett år?
  Forventer top line data (avlesning av OS og 6mnd PFS rett etter månedsskiftet fordi det da er 1 år siden siste pasient ble innrullert i kohort 1)
 • Melding om avtalen med CRO og big pharma
  Denne må regnes inn i kursmål når det blir kjent hva det er. rNPV burde sitte å dra i kursen hvis
  det er en solid indikasjon og hvor fremtidsutsiktene til god inntjening er tilstede.

Egne beregninger av risikojustert nåverdi gir en fair nåpris på ~90kr, FØR den nye studien er lagt til. Ser vi på front line NSCLC med Keytruda, så vil kursmål minimum dobles.
Legger ut grunnlaget senere.

Note:

Jeg har diskutert litt med boykie på denne tråden om hvordan man valuerer bioetk som har tenkt å lisensiere ut medisinen. Jeg har landet på at compoundet burde valueres fullt ut der det enda er i eierskap til biotekselskapet siden ingen rettigheter er solgt.

1 Like

TRVX

 • Trendskifte på kortsiktige MA’s
 • Energisk og positiv ledelse som virker å vite at gode ting kommer snart
 • late stage RAS-deal i Europa. (cash-genererende?)
 • Emisjonsbehov etter melanomdata i november-ish, slik jeg ser det
3 Likes

Ukens liste (selv om børsen ser ut til åpne rødt)

PHO


Watchlist:

 • Nytt forsøk på brudd opp gjennom 94-området som jeg anser som interessant å følge med på
 • Positiv kortsiktig trend
 • Finansiert
 • Masse value infliction triggere som kan inntreffe når som helst
 • Short reduserer på disse nivåene

PCIB

 • Kortsiktig positiv trend
 • Mye tradere som fort kan pile på et brudd opp her
  Negativt
 • Ingen kjente value infliction points av kortsiktig interesse og høy conviction
 • Ser et pengebehov for å ta Vacc i klinikk, kan komme når som helst
 • Mulighet for negativt utfall av avtale med AstraZeneca kontra hva som er forventet av tradere i aksjen

ULTIMO


Pros

 • Value infliction point innen noen uker
 • Slipp av big pharma partner og ny randomisert fase 2-studie innen Q3 er over
 • Kortsiktig trend på vei til å reversere opp?
 • Lite fri aksjer gjør at den beveger seg raskt når den beveger seg
 • Egen beregnet risikojustert nåverdi til over dobbelt av nåværende kurs.
 • Finansiert

Nedsider

 • Lite fri aksjer gjør at volatiliteten er høy
 • Ting kan bli utsatt pga corona

Jeg eier denne aksjen, og øker ved tegn til videre brudd opp

TRVX

 • Fint brudd opp i fra nedtrend
 • En god smørbrødliste med VIPs (jeg fant nettopp på den forkortelsen) fra nå og ut Q4
 • Veldig lav market cap, og uforståelig at de skal være priset til 1/3 av de andre selskapene.
 • Pengebehov burde ikke stå i veien for kursøkning denne gang, si den melanoma er den desidert viktigste VIPen i Targovax i år

Negative momenter for kortsiktig inngang

 • Makro
 • Falsk brudd opp??

Negative momenter for langsiktig inngang

 • Pengebehov som burde løses innen året er over, men dagens kurs vurderer jeg til å være fin for en langsiktig inngang.

Jeg eier aksjen.

SSO

 • Nært ATH, klar for en ny oppgang?
5 Likes

SSO


Tok en posisjon her etter nye kursmål på 250 fra meglerhus og brudd opp gjennom ATH.

Ellers har jeg økt på en rød dag i Ultimovacs og kvittet meg med lytteposten i Targovax, men den, med mer, ser det ut som jeg henter inn igjen. Melanomadata i oktober allerede? Oppdatert info: Det kommer ikke melanomadata i oktober, så Targovax følges bare med på inntil videre.

ULTIMO
RT 52


Tar litt til i Ultimovacs fordi jeg ser resultater av CEO’s strategi om å synliggjøre selskapet for nye investorer. Denne artikkelen i svensk media kan bidra til at svenske investorer kommer inn og finner caset interessant. I tillegg er det enkelte ting som peker mot at det kommer analyse av selskapet fra Edison, med tilhørende kursmål.

Med økt antall øyne på selskapet, slipp av ny studie og melanomadata fra kohort 1 (UV1+pembrolizumab) kan kursen eksplodere, slik jeg ser det.

Ser jo foreløpig greit ut. Jeg øker over 53 og forventer ganske sterke forventninger i markedet fram mot melanoma-data. Etter det kommer fase 1-studien i prostata og 5 års OS i NSCLC.

Update 26.09
Solgte SSO etter jeg så litt svakhet i forsøket på 200. Flyttet de over i Ultimovacs rett før den stakk. Ser på det som ren flaks.

Posisjon før uke 40:
ULTIMO - rasjonale som før.

TRVX

 • Eier ikke TRVX nå , men gjør det nok i starten av oktober igjen. Ser veldig bra ut i mine øyne.
6 Likes

ULTIMO

 • Selskapet leverer som f*
 • Forventer reprising basert på høyere LOA i alle indikasjonene de er initiert i.
 • ATH er et naturlig prisområde, selv om rNPV for min del tilsier et kursmål på 97kr aksjen med LOA økt til 25%.

PHO

 • Tok en liten posisjon etter at Spettet gav en boost gjennom entrypoint, men tar nok denne ut i løpet av dagen og øker i Ultimovacs som jeg mistenker kan være on to noe stort.

Lol, Pho.

3 Likes

ULTIMO

 • Har reagert opp og ned siste uken. Først var det forventninger til den nye studien som drev kursen opp, før de overrasket med 1 års-data i melanom. Tolker kursnedgangen etter top line-dataene som udramatisk siden Q4 er full av spennende ting. Ikke minst de ukjente triggerne som kan bygge langsiktige verdier. Forventer meget fin kursutvikling utover vinteren ettersom børsen blir vant til høy prising på de mest attraktive selskapene.

Bygger posisjon på de røde dagene.

TRVX


Pen setup. Kan bli sell on news i morgen hvis det ikke kommer noen nyheter i kveld angående melanom eller mesoteliom. Tar exit og avventer inngang igjen med forventet sell on news i morgen.

PHO


Interessant. Ligger og vaker men får ikke til å bryte gjennom til ATH market cap. Det forteller meg at markedet er skeptisk til at de skal nå vekstmålene sine. Kanskje må de se bedring på Q3?
Følger med men tar ingen posisjon på nedsiden.

AZT
Jeg la inn feil chart først. Dette chartet viser at bruddet faktisk skjedde. Tok ikke posisjon.

Brudd opp gjennom ATH signaliserer videre oppgang??
Har ikke er faring med dette selskapet men prøver meg kanskje på en ren vurdering av hype/tekniske signaler. Ser noen store poster på 70 så avventer litt.

SSO


What can I say. Umulig å holde for meg. Har solgt og omplassert pengene. Men den ser deilig ut. ESG.

2 Likes

Har lyst på SSO, Vestas og Ørsted. Men de er svindyre alle sammen. Hvor lenge kan slike fantastiske selskaper prises på slike multipler?

2 Likes

PHO

 • Ny Market cap high
 • Patenter/Milepælsoppnåelser/partnerskap/Fase 4-resultater - det er MANGE triggere
 • God opptrend, nært brudd opp.
  Har kjøpt og setter stop loss godt på nedsiden.

BGBIO


Ser på chartet at aksjen kanskje har bunnet og at sentimentet er på vei til å snu. Observerer med tanke på 32.x som mulig inngang.

TRVX

 • Følger med
3 Likes

VIPs i Q4

Under følger de VIPene i kreftselskapene som har definerte datoer å forholde seg til. De fleste selskaper har også fra litt til MYE annet som vil og kan skje i Q4, så dette er på ingen måte en uttømmende liste.

image
10-15 Nov SITC: NSCLC - bemcentinib + keytruda i Andre linje-setting med Chemi/CPI-refraktære pasienter.
17. Nov Q3 - Forventer Covid-hype, og en definert tidslinje her kan være et VIP.
5-8 Des AML - bemcentinib + LDAC (Andre linje AML, N=20)
.
.
.
image
10-15 Nov SITC: De har ikke meldt dette selv, men vi fant abstraktet deres, så de skal i hvert fall presentere mesoteliomstudien på SITC.
.
.
.
image
19. Nov Q3 - en mulig forventning i markedet for at selskapet skal vise bedring av innrulleringstakt.
.
.
.
.
image
12. Nov Q3 - Tredjekvartalspresentasjon
.
.
.

12 Likes

BGBIO


Plukket opp BGBIO fram til Q3-rapporten 17.november. Justerer nok beholdning litt underveis. Kortsiktig rasjonale:

 • Oral presentasjon på SITC i kohort B og C i chemo og CPI-refraktære pasienter. Muntlig presentasjon tilsier sterke data.
 • Mulig oppside fra covid-relaterte nyheter. De er på overtid for å få første pasient inn.
 • Fullfinansiert, dvs ingen emisjonsrisk
 • Trend kan gjøre ett forsøk på å snu opp i mer positivt terreng.

Helseaksjene har virkelig blitt påvirket av riskoff den siste uken, slik jeg leser bildet. I tillegg har PCIB sin no deal påvirket enormt, enten på grunn av belåninger eller at man har flyttet investeringer for å forsøke å fange kniven. Kjedelig for porteføljen, men er ikke videre bekymret enda. Både ULTIMO og BGBIO kan bli repriset på kort tid, og jeg anser enda det tekniske som spennende.

5 Likes

ULTIMO


Fin reaksjon oppover på en dag hvor muligheten for et kortsiktig trendskifte var tilstede.
Aksjen burde reprises stort med tre randomiserte fase 2-studier i porteføljen. Jeg forblir langsiktig i caset, selv med røffe børser nå. Når denne dritten er over parkerer jeg størsteparten av bussen her.

Synes ukeschartet ser rimelig pent ut. Nesten så jeg forventer at kursen lukker rundt 64.6 uken som kommer nå. Rimer med at flere oppdager hvor sterkt langsiktig case Ultimovacs er.

Ellers finner jeg det meste veldig svakt av de jeg har vurdert.
BGBIO
Har redusert ørelite på grunn av kursutviklingen. Synes den har feilet forsøket på å etablere en opptrend, og volum og nedgang vitner om mange selgere i aksjen. Tar inn mer når dette bedrer seg.

SOFTOX


Virker som en skikkelig traderaksje hvor det er gode muligheter for å gjøre raske penger om man husker å legge inn salg. Ser etter en inngang men er kritisk og forventer ikke napp.

5 Likes

ULTIMO
Jeg følger ikke egne regler om dagen fordi conviction er så sterk på at Ultimo vil reprises av både svensker og norsker i tiden som kommer når de slenger ut flere fase 2-studier samt starter opp i fase 1 med TET.
Kursen har beveget seg mye nedover og det har vært store intradags svingninger. Det forteller meg at kjøpere er fraværende mens makrobildet er så usikkert som det er nå, samtidig som en del aksjonærer blir nervøse og vil redusere sine posisjoner.

Min konklusjon er at jeg sitter langsiktig i denne aksjen, og forventer at kursen vil være tilbake på området >55 i løpet av kort tid.

SOFTOX


Startet scale-in i SOFTOX på fredag og vil benytte kommende uke til å gå inn med en liten post siden makro kan bli helt bånn og gi noen bevegelser nedover på kort sikt.

 • Vist seg å være motstandsdyktig mot makro så langt - Tyder på high conviction blant aksjonærene
 • Positiv kortsiktig MA5/MA20
 • Kortsiktig triggerliste
 • Traderaksje

Planen er å realisere gevinst fortløpende og kjøpe ULTIMO, BGBIO eller VACC når den finner sin prising (og å beholde en liten del)

BGBIO
Røk ut på gjentatte stop loss i Bergen Bio, noe som viste seg å være helt greit da kursen krasjet ned til 25.05… Har den på watch list pga kortsiktig potensiale, men selv ikke innsidekjøpene til Trond Mohn greier å overbevise meg helt.

VACC

 • Hvis det drøyer å få eg den vil fortsette å sige nedover til market cap nærmer seg avtaleverdien med Genentech + ~2 mrd for VB10.16 , framskyndet av turbulent makrobilde. NOK 31/aksje.
 • Presentasjon av utviklingsløp innen infeksisøse sykdommer / andre pipelineløp representerer en høyere fair pris.
  Oppdatering
 • Ser mulighet for at venteprioden ifm avtalen med Genentech er over i veldig nær framtid. Vil gi en fin boost. Vurderer inngang for en ren trade på det, men da vil jeg ha en rød dag på mandag først.

Avventer til i vinneren av valget i USA er avklart, og hva som eventuelt er kurs da.

PHO

 • Det er vanskelig for selskapet å være et vekstselskap når markedet er hardt rammet av en pandemi. Budsjettposter flyttes på og selgere slipper antakelig ikke til på sykehusene i de hardt rammede satsingsområdene. Jeg ser for meg at PHO er en aksje hvor man kan få gode rabatter hvis flere land/områder går til lock down. Ser mot tidligere market cap på 1.8mrd og kurs 65-67 i første omgang.
9 Likes

Ikkje meg heller skal eg være ærlig, men det er jo utrolig bra at Meteva er på å kjøper tenker eg.

Har du noen tanker vedrørende shortsa i bgbio å hvordan det vil utspille seg? Du må bare fjerne innlegget om det ikkje passer seg her :+1: evt gi lyd så kan eg slette det.

Du har en fin pf og du kjører gjennomtenkt taktikk, veldig kjekt å følge med på :+1::blush:

2 Likes

Litt skryt hører med, trives med portefølje oppdateringen din :ok_hand::+1::blush:

1 Like

Jeg liker det ikke, for biotekaksjene på Oslo Børs er såpass lite likvide at det er null problemer for en stor aktør å presse kursen ned over tid samt legge lokk på hver eneste oppgang. Hvis ikke shorterne forsvinner fra Bergenbio så er risikoen at storavtale/oppkjøp/markedsadgang blir eneste milepæler som gir varig kursoppgang.

Følger med på det bildet kontinuerlig.

Takk for innspill. Det er bare bra. Har sklidd litt ut av strategien min nå på grunn av valg og corona, planen er å bli strengere etter valget.

Med tiden er målet å lage et system for å vise vektingen mellom aksjer/cash og, men dit har jeg ikke kommet meg enda.

5 Likes