Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Generell Shipping Prat 🚢

(Oppdatert artikkel, første gang sendt klokken 11:29)

Oslo (TDN Direkt): Bahri har midlertidig suspendert gjennomreiser gjennom Hormuzstredet etter Irans missilangrep mot to baser i Irak, ifølge The Wall Street Journal onsdag.

Ifølge et notat fra Bahri til meglere og kunder sett av Wall Street Journal står det at de “har gitt råd om å avstå fra å reise igjennom Hormuzstredet til 8.januar klokken 16.00 saudiarabisk tid”.

Bahri har mer enn 30 VLCCer, og hvis suspensjonen vil tankratene stige ytterligere, sier en direktør i et europeisk shippingselskap til Dow Jones.

Videre skriver nyhetstjenesten at skipsmeglere også sagt at Petrobras har “kuttet ned eller suspendert krysninger”, heter det.

LK [email protected] Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Dette kommer til å føre til helt sinnsyke rater.
Det anslås at 20 prosent av av verdens olje går gjennom stredet.

1 Like

Hvordan står det i originalartikkel? Det er jo i praksis nå.

Er nyhetsmelding via infront

1 Like

Spetalen hoster opp 300M og kjøper en VLCC sammen med 2 andre for en knapp milliard.

Dette er jo rimelig ulikt ham, han er vel som oftest investert i likvide investeringer, en båt til en milliard er jo ikke særlig likvid dersom markedet skulle snu. 3. største i OET og doblet i Hunter i forrige uke og nå dette. Sier litt om hvor hardt han satser på denne syklusen.

1 Like

Han har vel fremdeles milliarder i kontanter? Syntes å huske han har mesteparten egentlig av formuen i cash. Så da kan han vel ta høyere risiko med de aksjene han faktisk satser på.

Ja men det er uvanlig av ham å ikke kjøpe aksjer, men isteden illikvide verdier. Det neste blir vel at han begynner å kjøpe eiendom…

Denne VLCCen er 100% identisk med Hunter sine.

1 Like
1 Like
1 Like

Riktignok eldre båter, men ser både Hawk (2003) og New Diamond (2000) ligger på subs til WS 70 og WS 88.5

Midlertidig festbrems i tank nå?

Hva med lng aksjer ?

World Scale - er det da 70 og 88.5k tusen dollar vi snakker om?

Nei, det er det ikke. Er litt mer komplisert enn det

“Worldscale rate” (WS)
Den såkalte Worldwide Tanker Normal Freight Scale angis ofte som Worldscale (WS), og drives i fellesskap av Worldscale Associations i hhv London og New York. Worldscale baseres på en “baseline” pris for frakt av et metrisk tonn mellom to havner. I slike WS-forhandlinger vil operatør og chartrer avtale en pris som er basert på en prosent av Worldscale rate (WS). Baseline-raten angis som WS 100.
Hvis et gitt charter parti fastsettes til 85% av Worldscale rate, blir det dermed uttrykt som WS 85.
Tilvarende vil et charter parti satt til 125% av Worldscale raten bli uttrykt som WS 125.

1 Like