Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Genterapi

Wow. Dennis Lynch fra Morgan Stanley er et lite geni

Han var ekstremt tidlig ute med Facebook og Amazon. Nå sier han Genterapi er det neste store på 3 til 5 års sikt.

Hvem er de beste aktørene her? Crispr er det Genterapi?

Litt om dette i denne tråden, bl.a.:

Crispr er en metode for å endre den genetiske koden, og er sentralt innenfor den megatrenden du viser til. Megatrenden er imidlertid ikke begrenset til Crispr/Cas9.

Et veldig spennende selskap som du kan lese deg opp på er norske AZT. Bl.a. på gamle Hegnar forum/nå Fa-forum, finner du gode ressurser med selskapets tidligere F&U-sjef, Jan Raa inne med verdifulle betraktninger og perspektiver, og verdifull deling av sin fagkunnskap. JosefK er også inne med nyttig kunnskap. (Se selvfølgelig også selskapets egne presentasjoner)

Kort er AZT et selskap som selger high-end enzymer til selskapene du etterspør. Enzymene trengs til ulike deler av prosessene rundt genterapi. Bl.a. rensing av cellekulturer (som er aktuelt i forbindelse med Rei Theras covidvaksine) m.m.m.

AZT har en helt annerledes risikoprofil enn selskapene som gjennomfører de kliniske studiene (er leverandør til denne industrien). Går en studie godt, vil kjøpsvolumene øke betraktelig, og AZT får en livslang kunde (lik produksjonsprosess for produktet hele dets tid).
Om studien feiler, vil det ikke ha så mye å si, da volumene er små før kommersielt produkt, og AZT derfor ikke mister særlig salg.

AZT har p.t. over 300 kunder, og mister få/ingen. De introduserer nye enzymer løpende, nå sist SAN 2.0. som er et enzym med høyere salttoleranse (som gir forenklede, og mer effektive produksjonsprosesser) enn det konkurrentene klarer å levere.

Selskapet har steget fra 3-4 kroner for under 1,5 år siden, til rundt 100 i dag, men er altså bare i startgropen i forhold til megatrenden genteknologi.

Lykke til med research!

-Wannatri

3 Likes