Diskusjon Triggere Porteføljer AksjonærlisterNy!

Growth Micro/Small/Midcap

Jeg forsøker å screene aksjer med small/mid cap, som har hatt en formidabel inntektsvekst de siste 12 måneder, som kan være heite kandidater når markedet snur til en rally. Innspill? Jeg har lagt forskjellige filtre, denne er f.eks. small/mid i sverige, hvor antall utestående shares er limitert til 15millioner.

sweden 15mill.xlsx (23,4 KB)

1 Like