Diskusjon TriggereNy! Porteføljer

Havila Shipping (HAVI)

havi_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007ff26ae5a1f0>

#41

Hva sier dere ?

kan aksjekursen etter spleis etterhvert stige litt ?

ser det er mange tradere som er med på og presse kursen ned… Innkludert meg selv :zipper_mouth_face:

Bør jeg ta sjansen på og sitte på aksjene ?


#42

Hvis du tror på det fundamentale så? Det kan vel du svare best på selv. :slight_smile:
Ingen anelse om en spleis har noe å si på kursen, ser ikke helt hvorfor da? .


#43

Tror på selskapet, og at det blir bedre tider.

Har fulgt med på kursen en stund, og noe sier meg at aksjene blir tradet ihjel. jeg selv har klart og trade noen tusenlappen på bare 1 øre prisoppgang. Og merker at det er flere som har hengt seg på siden mai-juni i år. Og kanskje med en emisjon at enkelte går vekk fra aksjen og aksjen blir mindre “manipulert”…

Sitter selv med ett snitt på 15 øre , og har 300 k aksjer jeg beholder i det lange løp…
Og trader med betydelig mindre beløp…


#44

Har en tendens til og falle, hvorfor vet eg ikke, for verdien i selskapet vil det jo ikke ha noe og si.

Edit : kjapp titt på nyhetsfronten i havilla, bører preg av røde tall og ship i opplag, hva ser du sol interesant i Havila ?


#45

Jeg vet egentlig ikke helt, kanskje det er fordi jeg er godt kjent med selskapet fra tidligere…

At det er røde tall og skip i opplag er det jo en naturlig forklaring for.
Jeg tror på oppgang til neste år og at Havila vil kapre flere kontrakter, få skip ut av opplag og mindre røde tall.

Men det er hva jeg håper på, hva som skjer får vi vente med og se.


#46

Tror øretrillingen som du beskriver er mye av grunnen til aksjen har oppført seg som den har gjort siden i vår. Ytterligere presset ned av opplag konvertering iht redningspakken osv. Tror ikke man kan komme så veldig mye lavere enn nå, dog tror jeg det tar en stund før gode nyheter kommer. Har derfor stappet mine aksjer i skuffen. Snitt på 0.125…


#47

Hva har skjedd her? Split?


#48

Spleis 100:1.


#49

var en genrallforsamling den 3.januar om 100:1 spleis som ble vedtatt


#50

Havila Shipping ASA: Charter contract with Axxis for the PSV Havila Fortune

Havila Shipping ASA has entered into charter contract with Axxis Geo Solution AS for the PSV vessel Havila Fortune.
The contract is for a firm period of 6 months with options thereafter.
Commencement will be in June 2018.
Havila Fortune will be taken out of layup to serve the contract.

Contacts:
CEO Njål Sævik, +47 909 35 722
CFO Arne Johan Dale, +47 909 87 706

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180523.GlobeNewswire.HUG2194649


#51

Havila Shipping ASA: Kontrakt med Axxis for PSV fartøyet Havila Fortune

Havila Shipping ASA har inngått kontrakt med Axxis Geo Solution AS for PSV fartøyet Havila Fortune
Kontrakten er for en periode på 6 måneder med opsjoner etter den faste perioden.
Oppstart er i juni 2018. 
Havila Fortune vil bli tatt ut av opplag for å betjene kontrakten.

Kontakt:
Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180523.GlobeNewswire.HUG2194650


#52

Havila Shipping ASA: Sale of none core vessel

Havila Shipping ASA has entered into an agreement for sale of the PSV vessel Havila Fortress.  The vessel is expected to be delivered to new owner within short time.
Following the sale it is expected that the lenders and Havila Holding AS will exercise warrants through debt conversions into new shares corresponding to agreements decided by the General Meeting on 4(th) January 2017. 
It is expected that number of shares will increase by approximately 1,674,000 up to approximately 23,778,000 shares following the sale.
The sale will have low impact on result and liquidity.  The equity effect of the planned debt conversion was booked in the group accounts through the restructuring on the 28(th) February 2017 and the sale will cause minor equity adjustments.
Detailed message will be sent as soon as the sale processes are finalized and warrant exercise notices have been received.

Contacts:
CEO Njål Sævik + 47 909 35 722
CFO Arne Johan Dale + 47 909 87 706

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180809.GlobeNewswire.HUG2210108


#53

Havila Shipping ASA: : Capital Increase following debt conversion

Reference is made to the Stock Exchange release on 09.08.18 regarding sale of vessel.  The vessel is delivered to new owner.

The company has received exercise notices for 820,180 subscription rights related to remaining debt after sale of the vessel.

At the same time the company received exercise notice from Havila Holding AS for subscription of 852,320 shares by conversion of part of convertible loan (Anti Dilution Protection Loan).

The calculated equity effect of the debt conversion was booked in the group accounts at the time of implementing the restructuring 28.02.2017 and the sale will cause minor equity adjustments. 

The sale will have immaterial effect on company result and no immediate liquidity effect. The Board of Directors has resolved capital increase as follows:

The share capital of Havila Shipping ASA increases with NOK 1,672,500 from NOK 22,103,800 by issuing of 1,672,500 new shares each with a par value of NOK 1,00 settled through conversion of debt. Total number of shares will when the capital increase is registered in Register of Business Enterprises be 23,776,300. The new shares will rank equal with existing shares from being registered and issued.

The capital increase and related changes to the articles of association will be registered with the Register of Business Enterprises as soon as possible.

Contacts:

CEO Njål Sævik, +47 909 35 722
CFO Arne Johan Dale, +47 909 87 706

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180820.GlobeNewswire.HUG2211981


#54

Havila Shipping ASA: Kapitalutvidelse som følge av gjeldskonvertering

Det vises til børsmelding 09.08.18 angående salg av fartøy. Fartøyet er levert ny eier. Selskapet har mottatt erklæring om utøvelse av 820.180 tegningsretter knyttet til konvertering av udekket gjeld ved salg fartøyet. Samtidig har selskapet mottatt erklæring fra Havila Holding AS om utøvelse av 852.320 tegningsretter som følger av avtale om konvertibelt lån (Anti Dilution Protection Loan).
Egenkapitalverdien av gjeldskonverteringen ble innregnet i egenkapitalen på restruktureringstidspunktet 28.02.2017.  Salget som nå er gjennomført vil medføre en ubetydelig justering av egenkapitalverdien og vil ha uvesentlig resultatmessig virkning og ingen likviditetseffekt. Styret har på denne bakgrunn besluttet kapitalutvidelse som følger:

Aksjekapitalen i Havila Shipping ASA utvides med totalt NOK 1.672.500 fra NOK 22.103.800  til NOK 23.776.300 ved utstedelse av 1.672.500 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00 med endelig oppgjør gjennom motregning av gjeld. Antall aksjer vil når kapitalutvidelsen er registrert være 23.776.300.

De nye aksjene likestilles med eksisterende aksjer fra og med registrering og utstedelse. Kapitalforhøyelsen og tilhørende vedtektsendring blir å melde til Foretaksregisteret snarest mulig.

Kontakter:
Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale +47 909 87 706

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180820.GlobeNewswire.HUG2211982


#55

Havila Shipping ASA: Listing of new shares

Reference is made to Stock Exchange releases on 09.08.18 and 20.08.18 regarding capital increase after debt conversion.

As per today, 27.08.2018, a total number of 1,672,500 new shares will be listed at Oslo Stock Exchange as a result of completion of the transactions.

The number of listed shares increases from 22,103,800 to 23,776,300, each at par value of NOK 1.00.

Contacts:

CEO Njål Sævik, +47 909 35 722

CFO Arne Johan Dale, +47 909 87 706

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180827.GlobeNewswire.HUG2212659


#56

Havila Shipping ASA: Financial report for 2nd quarter 2018

 

Summary

Havila Shipping ASA achieved an operating income before depreciation of NOK 43.9 million in Q2 2018, compared with NOK 10.6 million in Q2 2017.

Total operating income was NOK 155.2 million in Q2 2018, compared with NOK 139.3 million in Q2 2017.

The group had as of 30/06/18 23 vessels operated from Fosnavåg, three for external owners.

The group had four vessels laid up at the end of Q2 2018, of these three AHTS and one PSV vessels. During Q2 two PSVs were taken out of lay up in Q2 18. One subsea had short term contracts during the quarter. . Of the three PSVs defined as none core vessels two were sold in March 2018, and one in August 2018.

The fleet utilization Q 2 2018 was 83 % exclusive vessels in lay-up.

 

Result for 2 quarter 2018

· Total operating income amounted to NOK 155.2 million (NOK 139.3 million).

· Total operating expenses were NOK 111.3 million (NOK 128.7 million).

· The operating profit before depreciation was NOK 43.9 million (NOK 10.6 million).

· Depreciation was NOK 91.7 million (NOK 83.2 million)

· Net financial items were NOK - 83.7 million (NOK -36,3 million), whereof unrealized agio loss was NOK- 36.7 million (unrealized agio gain NOK 33.1 million).

· The profit before tax was NOK -133.1 million (NOK -105.2 million).

 

Result for 1st half of 2018

· Total operating income amounted to NOK 279.9 million (NOK 279.2 million).

· Total operating expenses were NOK 217.9 million (NOK 247.4 million).

· The operating profit before depreciation was NOK 61.9 million (NOK 31.7 million).

· Depreciation was NOK 181.6 million (NOK 166.5 million).

· Net financial items were NOK - 89.3 million (NOK 1.094.8 million), whereof unrealized agio gain was NOK 2.7 million (unrealized agio gain NOK 41.4 million).

· The profit before tax was NOK -213.4million (NOK 964.1 million).

 

Balance and liquidity per 30/06/18

The book value of the fleet is NOK 4,074.3 million.

Total current assets amounted to NOK 388.4 million on 30/06/18, whereof bank deposits were NOK 141.7 million (of this NOK 8.7 million restricted). On 30/06/17, total current assets amounted to NOK 679.9 million, whereof bank deposits amounted to NOK 364.6 million (of this NOK 9.5 million restricted).

Net cash flow from operations was year to dateNOK -35.9 million (NOK -135.3 million). Cash flow from investing activities was NOK -31.3 million (NOK -6.3 million). Conversion of convertible shareholder loans, net issues, repayment of loan and payment of instalments constitute a net change from financing activities of NOK -42.9 million (NOK -59.1 million).

Total interest-bearing debt per 30/06/18 is NOK 4,073.9 million. Of interestbearing debt, 18.2 % is loan in USD, while the remainder is in NOK. Secured debts are classified as long term debt, except from first year instalment is classified as short term debt. 

Fleet

Per today, Havila Shipping ASA operates 23 vessels,

· 14 PSV

  • Four owned externally

  • One owned 50% and not consolidated

· 5 AHTS

· 3 Subsea

· 1 RRV (bareboat)

Employees

 Havila Shipping ASA had per 30/06/18 447 employees on the company’s vessels and 32 employees in the administration.

 

 

Contacts: 

CEO Njål Sævik +47 909 35 722

CFO Arne Johan Dale +47 909 87 706

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Q218


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180830.GlobeNewswire.HUG2213422


#57

Havila Shipping ASA: Regnskap for andre kvartal 2018

 

Sammendrag

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 43,9 million i 2. kvartal 2018, mot NOK 10,6 million i 2. kvartal 2017.

Totale inntekter var NOK 155,2 million i 2. kvartal 2018, mot NOK 139,3 million i 2. kvartal 2017. Rederiet hadde pr 30.06.18 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav tre for eksterne eiere. Konsernet hadde fire fartøy i opplag ved utgangen av 2.kvartal, herav tre AHTS og en PSV. I løpet av 2 kvartal ble to PSV-er tatt ut av opplag. Ett subsea fartøy har hatt korte kontrakter i løpet av kvartalet. Av de tre PSV-ene som var definert utenfor kjernevirksomhet ble to solgt i mars 2018, og en i august 2018. Flåteutnyttelsen i 2. kvartal 2018 var på 83 % eksklusive fartøy i opplag.

Resultat for 2. kvartal 2018 

· Totale inntekter var NOK 155,2 million (NOK 139,3 million).

· Totale driftskostnader var på NOK 111,3 million (NOK 128,7 million).

· Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 43,9 million (NOK 10,6 million).

· Avskrivninger var NOK 91,7 million (NOK 83,2 million).

· Netto finansposter var NOK -83,7 million (NOK -36,3 million), hvorav urealisert agio tap var NOK -36,7 million (urealisert agio gevinst NOK 33,1 million).

· Resultat før skatt ble NOK -133,1 million (NOK -105,2 million).

 

Resultat for 1. halvår 2018

· Totale inntekter var NOK 279,9 million (NOK 279,2 million). 

· Totale driftskostnader var på NOK 217,9 million (NOK 247,4 million).

· Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 61,9 million (NOK 31,7 million).

· Avskrivninger var NOK 181,6 million (NOK 166,5 million).

· Netto finansposter var NOK -89,3 million (NOK NOK 1 094,8 million) og urealisert agio gevinst var NOK 2,7 million (NOK 41,4 million).

· Resultat før skatt ble NOK -213,4 million (NOK 964,1 million).

 

Balanse og likviditet pr 30.06.18

Bokført verdi på flåten er NOK 4 074,3 million.

Sum omløpsmidler var NOK 388,4 million pr. 30.06.18, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 141,7 million (herav NOK 8,7 million bundne).

Pr. 30.06.17 var sum omløpsmidler NOK 679,9 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 364,6 million (hvorav NOK 9,5 million bundne).

Netto kontantstrøm fra drift var hittil i år NOK -35,9 million (NOK -135,3 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -31,3 million (NOK -6,3 million). Opptak av konvertible aksjonærlån, netto emisjon, tilbakebetaling av lån og betaling av avdrag utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -42,9 million (NOK -59,1 million).

Total rentebærende gjeld pr. 30.06.18 er NOK 4 073,9 million. Av rentebærende gjeld er 18,2 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra første års avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

 

Flåte 

Havila Shipping ASA driver pr i dag 23 fartøyer,

· 14 PSV

-Fire eiet eksternt

-En eiet 50 % og ikke konsolidert

· 5 AHTS

· 3 Subsea

· 1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 30.06.18 447 ansatte på selskapets fartøyer og 32 ansatte i administrasjonen.

  

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87706

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q218


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180830.GlobeNewswire.HUG2213423


#58

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010605033.
Ny rentesats i perioden 28.09.2018 - 31.12.2018 er 5,61.
Ticker:HAVI07

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug Guldberg )

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460219

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180926.OBI.20180926S78


#59

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181106.OBI.20181106S62


#60

Havila Shipping ASA: Kontrakt med Equinor UK for PSV fartøyet Havila Borg

Havila Shipping har inngått kontrakt på omtrent 4 måneder med Equinor UK for PSV fartøyet Havila Borg.

For ytterligere informasjon kontakt:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

Nyheten er levert av GlobeNewswire.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181112.GlobeNewswire.HUG2225152