Diskusjon Triggere Porteføljer

Kongsberg Gruppen (KOG)

kog_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f36629a6da8>

#62

Uansett gøy å se at Norge mildt sagt ikke er noen sløkkis på missiler vi heller. Ganske så imponerende track record. Og en mye bedre nisje å satse på enn Sverige som tukler med egne jagerfly.

Btw: Et batteri S400 dekker Syria easy peasy.


#63

Når man ser skadene USA og Israel har gjort i Syria. ( også mot installasjoner som skal være dekket av S400). Lurer jeg egentlig på hvor effektive de er.

Enig i at Norge rocker med raketter. Og det virkelig STORE eventyret. JSM. Er jo ikke startet enda.


#64

Det tror jeg har med innblanding å gjøre, som i storpolitikk. At russerne unnlater å beskyte innkommende, samtidig som usa & co unnlater å beskyte russere direkte.
Den siste bygen på 103 raketter(?) mot den “kjemiske fabrikken” tror jeg ble varslet rett før.
Syrernes litt eldre S300 klarte ikke å ta alle.

Takk for googlinga. 5 faktisk ja.
Sorry for avsporing her også. Go KOG :+1:


#65

Det er nok meget mulig. Skal jo sies USa har beskutt russerene direkte. Det gikk dårlig for ze ruskies

https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-mercenaries-syria.html verdt å lese om du ikke har hørt om hendelsen.


#66

Ja, wagner gruppen. Ze ruskies sitt svar på blackwater (Academi)

De tjener penger for tiden andre plasser, yemen og omegn :face_vomiting:


#67

Informasjon om enkeltelementer i forkant av KONGSBERGs rapportering av 1. halvår 2018

Informasjon om to større forhold som påvirker konsernets resultater for 2.
kvartal

Kostnader knyttet til oppkjøp

KONGSBERG annonserte 6. juli 2018 at konsernet hadde signert en avtale om kjøp
av Rolls-Royce Commercial Marine. Knyttet til dette oppkjøpet samt andre
M&A-aktiviteter har det i andre kvartal påløpt kostnader på totalt NOK 79
millioner i segmentet «others».

Kostnader knyttet til ett enkeltprosjekt i Kongsberg Maritime

I andre kvartal har det påløpt NOK 50 millioner, utover hva som har vært
forventet, knyttet til en større løsningsleveranse. Kostnadene relaterer seg
blant annet til forsinkelser i prosjektet samt høyere
tilpasnings-/utviklingskostnader enn prognostisert.

KONGSBERG vil rapportere resultater for 1. halvår 2018 fredag 24. august.
Rapport og presentasjon vil være tilgjengelig på www.newsweb.no kl 07:00 og det
vil bli avholdt en presentasjon i Vika Atrium konferansesenter kl 08:15.
Presentasjonen vil også bli sendt som webcast.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President, Investor Relations, 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456909

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180810.OBI.20180810S67


#68

Norske VARD valgt til å bygge utslippsfritt skip Yara Birkeland

KONGSBERG, Yara og Vard har i dag publisert denne felles pressemeldingen:

YARA velger norske VARD til å bygge utslippsfritt skip

Brevik, 15. august 2018: Verdens første elektriske og selvkjørende
containerskip, Yara Birkeland, er et skritt nærmere sjøsetting. Med
Statsminister Erna Solberg tilstede, signerte YARA i dag en avtale med VARD på
cirka 250 millioner kroner for å bygge skipet. Vard Brevik vil levere skipet
tidlig i 2020, og det vil være selvgående innen 2022.

I mai 2017 annonserte gjødselselskapet YARA og teknologiselskapet KONGSBERG et
samarbeid for å bygge verdens første selvgående elektriske containerskip. Når
skipet er i drift vil det årlig erstatte 40.000 turer med dieseldrevne
lastebiler. Ved å flytte transport fra vei til sjø reduseres utslipp av CO2 og
NOx og trafikksituasjonen bedres i tett befolkede strøk.

Det er knyttet stor interesse til utviklingen av skipet, både nasjonalt og
internationalt.

«Det er første gang noen bygger et skip som Yara Birkeland. Vi har satset på
samarbeidspartnere med sterk entreprenør-ånd og med ekspertise i verdensklasse.
VARD har lang erfaring med å bygge spesialtilpassede skip, og vil levere et
fartøy som kommer til å skape endring. Skipet vil føre til reduserte utslipp, og
vil bidra til å skaffe nok mat til verden samtidig som vi tar vare på klima og
miljø», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i YARA.

VARD er et ledende selskap innen design og bygging av spesialfartøy. Yara
Birkeland er planlagt levert fra Vard Brevik i Telemark første kvartal 2020.
Fartøyets skrog skal bygges ved Vard Braila i Romania.

Roy Reite, konsernsjef i VARD sier: "Vi er svært glade for at YARA valgte oss
som partner i dette innovative og spennende prosjektet. Med vår lange erfaring i
å bygge skreddersydde avanserte spesialfartøy, er vi begeistret over å få
muligheten til å bygge verdens første selvkjørende og elektriske containerskip.
Det er en stor glede for meg å ønske YARA og KONGSBERG velkommen til VARD, og vi
ser frem til et godt samarbeid med alle partnerne i prosjektet».

Prosjektet har mottatt 133,6 millioner kroner i støtte fra ENOVA som er Statens
virkemiddelapparat i utviklingen av lavutslippssamfunnet og framtidens
energisystem.

Statsminister Erna Solberg var tilstede i Brevik under signering av avtalen
mellom YARA og VARD.

«Dette er et godt eksempel på hvordan norsk industri kan samarbeide for å finne
opp nye løsninger og å skape grønne arbeidsplasser. YARA, KONGSBERG og VARD har
bygget videre på kunnskap om teknologi, logistikk og skipsbygging. De har hatt
en ambisjon om å skape bærekraftig innovasjon sammen. Da får vi spennende
pionerprosjekter som dette. Jeg er stolt over at Regjeringen har støttet
utviklingen gjennom ENOVA og ønsker lykke til med byggingen», sa statsminister
Solberg.

Teknologiselskapet KONGSBERG er en viktig partner i prosjektet. KONGSBERG har
ansvar for teknologi, inkludert sensorer og integrasjon som er nødvendig for
fjernstyrt og autonom operasjon. KONGSBERG leder an i en endring av maritim
industri som først vil påvirke korte distanser til sjøs, og som har potensial
for flere segmenter.

«Yara Birkeland er et viktig steg framover for hele den maritime næringen og
innebærer betydelige fremskritt innen bærekraft og teknologi. Den norske
maritime klyngen har tatt en lederrolle når det gjelder teknologi, design,
lovgiving, testing og alle andre sider av utviklingen", sier Geir Håøy,
konsernsjef i KONGSBERG.

Prosjektet startet som et tiltak for å bedre logistikk ved Yara Porsgrunns
gjødselfabrikk.
Hver dag trengs mer enn 100 dieseldrevne turer med lastebil for å transportere
produkter fra Yaras Porsgrunn-anlegg til havner i Brevik og Larvik. Derfra
sender YARA produkter til kunder over hele verden. Med det nye autonome
batteridrevne containerskipet flytter YARA transporten fra vei til sjø og
reduserer dermed støynivå og støvutslipp, forbedrer sikkerheten til lokale veier
og reduserer NOx og CO2-utslipp.

For mer informasjon:
Kristin Nordal, Head of External Communications, YARA
Mobil: 900 15 550
Epost: [email protected]

Hege Anita Akselvoll, SVP Corporate Communications and Head of CEO Office, VARD
Mobil: 916 90 051
Epost: [email protected]

Gunvor Hatling Midtbø, VP Communication, Kongsberg Maritime AS
Mobil: 992 14 209,
Epost: [email protected]

Om YARA
I samarbeid med kunder og partnere dyrker YARA kunnskap for å brødfø verdens
befolkning og ta vare på kloden, for å oppfylle vår visjon om et samfunn bygget
på samarbeid, en verden uten sult og respekt for kloden vår. Våre løsninger for
plantenæring og presisjonslandbruk øker bøndenes avlinger og produktkvalitet,
med redusert miljøavtrykk. Våre miljøløsninger og industriløsninger forbedrer
luftkvalitet, reduserer utslipp og er viktige ingredienser i utviklingen av en
rekke andre produkter. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og
inkludering, og vi fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte,
leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

YARA ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa, og er i dag
tilstede over hele verden med mer enn 17.000 ansatte og operasjon i over 60
land. I 2017 hadde YARA en omsetning på 93,8 milliarder kroner.
yara.com

Om VARD
VARD er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. VARD
består av ni verft i Norge, Brasil, Romania og Vietnam, samt spesialselskaper
innenfor design, elektro, innredning og rørinstallasjon med mer. Hovedkontoret
ligger i Ålesund, og vi har ca. 9.000 ansatte som arbeider i Norge, Romania,
Brasil, Vietnam, Singapore, Kroatia, Italia, India, Canada, USA, Polen, Estland,
Chile og Storbritannia.
vard.com

Om KONGSBERG
KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner.
Følg oss på Twitter: @kongsbergasa
kongsber

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=457260

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180815.OBI.20180815S124


#69

Norwegian shipbuilder VARD chosen for zero-emission vessel Yara Birkeland

KONGSBERG, Yara and Vard have today published this common press release:

YARA selects Norwegian shipbuilder VARD for zero-emission vessel Yara Birkeland

Brevik, August 15. 2018: The world’s first autonomous and electric container
vessel is one step closer to launch, as YARA signs a deal with VARD worth appr
NOK 250 million to build the vessel. VARD will deliver Yara Birkeland for launch
in early 2020, and the vessel will gradually move from manned operation to fully
autonomous operation by 2022.

In May 2017, YARA and technology company KONGSBERG announced a partnership to
build the world’s first autonomous, electric container vessel. Replacing 40,000
truck journeys a year, Yara Birkeland will reduce NOx and CO2 emissions and
improve road safety in a densely populated urban area. Now the shipyard has been
selected and construction will begin.

“A vessel like Yara Birkeland has never been built before, and we rely on
teaming up with partners with an entrepreneurial mindset and cutting edge
expertise. VARD combines experience in customized ship building with leading
innovation, and will deliver a game-changing vessel which will help us lower our
emissions, and contribute to feeding the world while protecting the planet,”
says Svein Tore Holsether, President and CEO of YARA.

VARD is a leading global shipbuilder of specialized vessels. Yara Birkeland is
scheduled to be delivered from Vard Brevik in Norway in Q1 2020. The hull will
be delivered from Vard Braila in Romania.

Mr. Roy Reite, CEO and Executive Director of VARD, commented: “We are honored to
be chosen as Yara’s partner in this innovative and exciting project. With a
longstanding experience in building state-of-the-art and tailor-made specialized
vessels, we are excited to be given the opportunity to build the world’s first
autonomous and electric-driven container vessel. It is a pleasure to welcome
Yara and Kongsberg to VARD, and we look forward to working closely with all
parties involved.”

The project has received NOK 133.6 million in support from the Norwegian
government enterprise ENOVA. Prime Minister Erna Solberg was present for the
signing at the ship yard in Brevik, Norway.

“This is a good example of how Norwegian industry can collaborate to create new
solutions and green jobs. YARA, KONGSBERG and VARD have built on their knowledge
about technology, logistics and ship building with an ambition to create
sustainable innovation together. The result is exciting pioneer projects like
this one. I am proud that the Government has supported the development of Yara
Birkeland through ENOVA and send my best wishes for the construction,” says
Prime Minister Solberg.

Technology company KONGSBERG is a key partner in the project, responsible for
the enabling technologies including the sensors and integration required for
remote and autonomous operations. The company is leading the way in an industry
transformation which at first will impact short sea and inland waterway
operations, and holds potential for further segments.

“Yara Birkeland represents an important next step for the entire maritime
industry, representing a major technological and sustainable advancement. The
Norwegian maritime cluster has taken a leading position within technology,
design, legislation, testing and all other aspects of the development”, says
Geir Håøy, CEO of KONGSBERG.

The project was initiated in an effort to improve the logistics at Yara’s
Porsgrunn fertilizer plant. Every day, more than 100 diesel truck journeys are
needed to transport products from Yara’s Porsgrunn plant to ports in Brevik and
Larvik where the company ships products to customers around the world. With this
new autonomous battery-driven container vessel YARA moves transport from road to
sea and thereby reduces noise and dust emissions, improves the safety of local
roads, and reduces NOx and CO2 emissions.

For further information:
Kristin Nordal, Head of External Communications, YARA
Mobile: +4790015550
Email: [email protected]

Hege Anita Akselvoll, SVP Corporate Communications and Head of CEO Office, VARD
Mobile: +4791690051
Email: [email protected]

Gunvor Hatling Midtbø, VP Communication, Kongsberg Maritime AS
Mobile: +4799214209,
Email: [email protected]

About YARA
In collaboration with customers and partners, YARA grows knowledge to
responsibly feed the world and protect the planet, to fulfill its vision of a
collaborative society, a world without hunger and a planet respected.

Our crop nutrition solutions and precision farming offerings allow farmers to
increase yields and improve product quality while reducing environmental impact.
Our environmental and industrial solutions improve air quality and reduce
emissions, and are key ingredients in the production of a wide range of
products. We foster an open culture of diversity and inclusion that promotes the
safety and integrity of our employees, contractors, business partners, and
society at large.

Founded in 1905 to solve emerging famine in Europe, YARA has a worldwide
presence with more than 17,000 employees and operations in over 60 countries. In
2017, YARA reported revenues of USD 11.4 billion.
www.yara.com

About VARD
Vard Holdings Limited (“VARD”), together with its subsidiaries (the “Group”), is
one of the major global designers and shipbuilders of specialized vessels.
Headquartered in Norway and with 9,000 employees, VARD operates nine
strategically located shipbuilding facilities, including five in Norway, two in
Romania, one in Brazil and one in Vietnam. Through its specialized subsidiaries,
VARD develops power and automation systems, deck handling equipment, and vessel
accommodation solutions, and provides design and engineering services to the
global maritime industry.

VARD’s long shipbuilding traditions, cutting-edge innovation and technology
coupled with its global operations and track record in constructing complex and
highly customized vessels have earned it recognition from industry players and
enabled it to build strong relationships with its customers.

VARD was listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 November 2010.
The majority shareholder of VARD is Fincantieri Oil & Gas S.p.A., a wholly owned
subsidiary of FINCANTIERI S.p.A. Headquartered in Trieste, Italy, FINCANTIERI is
one of the world’s largest shipbuilding groups and has, over its 200 years of
maritime history, built more than 7,000 vessels.
www.vard.com

About KONGSBERG
KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) is an international, knowledge-based group
delivering high-technology systems and solutions to clients within the oil and
gas industry, merchant marine, defence and aerospace. KONGSBERG has 7,000
employees located in more than 25 countries and total revenues of NOK 14.5
billion in 2017. Follow us on Twitter: @kongsbergasa
kongsberg.com

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=457261

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180815.OBI.20180815S125


#70

OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJONSDOKUMENT

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Det vises til den utvidede børsmeldingen publisert av Kongsberg Gruppen ASA
(“KONGSBERG”) 6. juli 2018 vedrørende kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine
(“Transaksjonen”).

I henhold til punkt 3.5 i løpende forpliktelse for børsnoterte selskaper har
KONGSBERG utarbeidet et informasjonsdokument knyttet til Transaksjonen.
Informasjonsdokumentet ble godkjent av Oslo Børs 16. august 2018.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra konkurransemyndighetene i en rekke
jurisdiksjoner. Forutsatt godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter
forventes Transaksjonen å bli gjennomført i første kvartal eller tidlig i andre
kvartal 2019. For mer informasjon, se informasjonsdokumentet.

Informasjonsdokumentet er vedlagt og er også tilgjengelig på KONGSBERGs
hjemmeside, www.kongsberg.com.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.
Jan Erik Hoff, IR-direktør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 991 11 916.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert
konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje-
og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har 7
000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

This announcement and the enclosed information memorandum may not be distributed
or sent into the United States or any other jurisdiction in which such
distribution would be unlawful or would require registration or other measures.
These materials are not an offer for sale of securities in the United States or
any other country. The securities referred to herein have not been registered
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”),
and may not be sold in the United States absent registration or pursuant to an
exemption from registration under the U.S. Securities Act. The Company does not
intend to register any portion of the offering of the securities in the United
States or to conduct a public offering of the securities in the United States.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=457323

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180816.OBI.20180816S51


#71

Baksiden av medaljen.

I en krig der FN har sluttet å telle drepte, forblir de døde oftest anonyme. Men her er navnene på guttene som ble drept da vestligstøttede Saudi-Arabia bombet en skolebuss i Jemen.

Det norske ammunisjonsselskapet Nammo har et tett samarbeid med selskapet Raytheon, som beskyldes for å ha produsert bomben brukt i bussangrepet, men produserer ikke deler til den aktuelle bomben.

(Bare så det er sagt, jeg sitter ikke her og agiterer for å fordømme alle som eier aksjer i kongsberg eller forsvarsindustrien forøvrig. Men er et tankekors.)


#72

KONGSBERG vinner kontrakt til ni hybride Ro-Ro fartøy

Kongsberg, Norge, 17th August 2018 - Kongsberg Maritime har signert kontrakt med
verftet Nanjing Jinling Shipyard Co. i Kina for leveranser av elektro og hybride
systemer til ni (9) Roll on - Roll off (Ro-Ro)-fartøy (bil ferger). Fartøyene er
bestilt av Grimaldi Group i Italia. Kontrakten har en verdi på mer enn NOK 400
millioner. Kontrakten har også en opsjon på ytterligere tre fartøy. Inkludert
opsjonen, kan kontraktsverdien totalt bli over NOK 500 millioner.

Leveranse av fartøyene vil starte i 2020. De avanserte fartøyene vil bli 238
meter lange, med en dekksbredde på 34 meter og en tonnasje på 64.000 tonn.
Fartøyene vil ha kapasitet til å transportere kjøretøy med en samlet lengde på
7.800 meter, tilsvarende om lag 500 trailere. Opsjonen er for tre fartøy med
kjøretøykapasitet tilsvarende 5.800 meter.

Leveransen til fartøyene, kjent som “Grimaldi Green 5th Generation”, inkluderer
leveranse og integrasjon av store batterisystemer, akselgeneratorer,
frekvensomformere og kontrollsystemer. Kongsberg Maritimes leveranser vil starte
i midten av 2019 og forventes ferdig levert innen 2022.

“Denne leveransen representerer introduksjon av ny teknologi til dette
markedssegmentet. Kontrakten viser at våre konsepter for hybride fartøy utvides
til nye fartøystyper og posisjonerer KONGSBERG som en ledende leverandør av
hybrid teknologi innen offshore- og maritime fartøy,” sier Stene Førsund, EVP
Global Sales & Marketing, Kongsberg Maritime. “Våre hybride løsninger leverer
betydelige besparelser for reder. Fartøyene vil ha null utslipp når de ligger i
havn, redusert drivstofforbruk under seiling ved å utnytte vårt avanserte
kontrollsystem for energi. Batteriene lades under overfart ved bruk av
akselgeneratorene.”

“Vi er veldig fornøyd med å kunne levere en så betydelig leveranse kombinert av
både egenutviklet- og innkjøpt teknologi,” sier Egil Haugsdal, President,
Kongsberg Maritime. “Konkurransen er stor og vi er glade for å ha sikret disse
kontraktene og dette styrker vår posisjon for hybride fartøy. Prosjektet vil bli
utført med ressurser både fra Norge og Kina.”

For ytterligere informasjon, kontakt:

Gunvor Hatling Midtbø, VP Communication
Kongsberg Maritime
Tel: +47 9921 4209
[email protected]

Saul Trewern
Saltwater Stone
Tel: +44 (0)1202 669244
[email protected]

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=457429

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180817.OBI.20180817S26


#73

Ikke bare robåt, men ro-ro-båt


#74

Var på en hytte på Hurum som liten, Ro-Ro-skipene lagde de største bølgene! Endelig litt action! :stuck_out_tongue:


#75

KONGSBERG skal levere systemer for MUSD 18 til en ny borerigg for Awilco

Kongsberg Maritime har vunnet en kontrakt verdt omlag USD 18 millioner, for en
betydelig integrert teknologileveranse til en halvt nedsenkbar borerigg bestilt
av Awilco Drilling PLC. Boreriggen skal bygges av Keppel Offshore & Marine og er
designet for bruk under krevende forhold. Den vil bli utstyrt og sertifisert for
boreoperasjoner på den norske kontinentalsokkelen, inkludert Barentshavet, i dyp
ned mot 1500 meter.

Leveransen fra KONGSBERG inkluderer blant annet dynamisk posisjonering,
automasjon, sikkerhetssystemer, fremdriftskontroll, navigasjonssystemer,
sanntids datastøtte basert på Kongsberg Information Management System (K-IMS),
samt en komplett elektroleveranse inkludert blant annet et hybrid energisystem
med avansert batteriteknologi.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=457887

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180823.OBI.20180823S28


#76

KONGSBERG to deliver systems valued at MUSD 18 to new Awilco drilling rig

Kongsberg Maritime has been selected by the global offshore and marine group
Keppel Offshore & Marine to provide an extensive and integrated technology
delivery for a new semi-submersible drilling unit, designed for harsh
environment use, ordered by UK-based drilling contractor Awilco Drilling PLC.
The contract is valued at around USD 18 million. The drilling rig will be
equipped and certified for drilling on the Norwegian Continental Shelf,
including the Barents Sea, in water depths up to 5000ft.

The KONGSBERG technology delivery among others includes Dynamic Positioning,
automation, safety, thruster control, navigation systems, real-time data support
provided by the Kongsberg Information Management System (K-IMS), and a complete
KONGSBERG electro package including a hybrid electric power system with advanced
battery technology.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) is an international, knowledge-based group
delivering high technology systems and solutions to clients within the oil and
gas industry, merchant marine, defence and aerospace. KONGSBERG has 7 000
employees located in more than 25 countries and total revenues of NOK 14.5
billion in 2017. Follow us on Twitter: @kongsbergasa.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=457888

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180823.OBI.20180823S29


#77

Begivenhetsrikt kvartal med viktige avtaler og sterk ordreinngang

Kongsberg Gruppen har i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 3.525 millioner og
EBITDA på NOK 241 millioner. Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 5.299
millioner, noe som gir en ordrereserve på NOK 16.419 millioner. Konsernet
signerte i kvartalet viktige avtaler for både Joint Strike Missile og Naval
Strike Missile, F-35-programmet og Johan Sverdrup-utbyggingen. 6. juli inngikk
konsernet avtale om kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine.

EBITDA-marginen er på 6,8 prosent mot 5,5 prosent i tilsvarende kvartal 2017.
EBITDA er påvirket av ekstrakostnader knyttet til ett enkeltprosjekt i Kongsberg
Maritime på NOK 50 millioner, samt fusjons- og oppkjøpskostnader på til sammen
NOK 79 millioner, blant annet knyttet til oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial
Marine. Ordreinngangen i kvartalet gir en book/bill på 1,5.

Kvartalet er preget av en rekke viktige avtalesigneringer og hendelser.
Sjømålsmissilet Naval Strike Missile (NSM) ble valgt av US Navy til «Over the
Horizon»-programmet og det ble signert kontrakt med Malaysia for leveranse av
NSM. Joint Strike Missile (JSM) passerte i mars siste test i utviklingsfasen og
påbegynner nå integrasjonsfasen til F-35. I kvartalet signerte konsernet avtale
om leveranse av JSM-testmissiler til Forsvarsmateriell til en verdi av NOK 700
millioner. Det amerikanske F-35-programmet øker produksjonstakten, og i
kvartalet ble det signert kontrakt verdt NOK 525 millioner for leveranse av
strukturdeler til det nye kampflyet. Kongsberg Maritime hadde også god
ordreinngang og det ble blant annet signert avtale med Equinor for leveranser
til fase to av feltutbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

Den 6. juli inngikk KONGSBERG en avtale om kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine
fra Rolls-Royce Plc til en verdi av GBP 500 millioner. Oppkjøpet vil ytterligere
styrke konsernets posisjon som en verdensledende leverandør til den maritime
industrien.

«Vi har vært gjennom et både hektisk og begivenhetsrikt kvartal. Kongsberg
Maritime viser underliggende forbedring i marginene og rapporterer god
ordreinngang. Kongsberg Defence & Aerospace leverer nok et kvartal med sterke
marginer og har samtidig vunnet flere viktige kontrakter. Oppkjøpet av
Rolls-Royce Commercial Marine vil styrke vår konkurransekraft i det maritime
marked som har vært svakt de senere årene, men som nå viser enkelte tegn til
bedring, spesielt innenfor ettermarkedet. Vi har noen hektiske år foran oss, nye
posisjoner skal sikres, kontrakter skal vinnes og leveres, og oppkjøp skal
sluttføres og deretter integreres. Jeg er trygg på at vi er godt rustet og klare
til å ta fatt på dette,» sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Midlertidig lavere omsetning, men god margin og sterk ordreinngang i Kongsberg
Defence & Aerospace
Kongsberg Defence & Aerospace har i 2. kvartal en omsetning på NOK 1.441
millioner. EBITDA er på NOK 200 millioner, noe som gir en EBITDA-margin på 13,9
prosent. Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 3.045 millioner, noe som gir en
ordrereserve på NOK 10.772 millioner.

«Omsetningsreduksjonen mot tilsvarende kvartal i 2017 er i stor grad drevet av
at det i fjor var meget høy aktivitet på luftvernprogrammet som ble signert med
Raytheon i 2014. Programmet er nå i avslutningsfasen og vi er i oppstartfasen i
de to prosjektene som ble signert høsten 2017. Marginforbedringen knytter seg
hovedsakelig til forbedrede marginer innen områdene missil og Protech Systems.
Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er det høyeste nivået siden 2016,» sier
Håøy.

Utvidede muligheter i Qatar
Kongsberg Gruppen annonserte i mars samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige
teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering.
Det forhandles nå om det første programmet, som omfatter leveranse av
kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer. Estimert
potensiale er, som tidligere annonsert, i størrelsesorden NOK 15 milliarder, men
det er en potensiell oppside på opp mot ytterligere NOK 5 milliarder avhengig
pågående forhandlingene på omfang og pris.

Kongsberg Defence & Aerospace har samarbeidet over flere tiår med amerikanske
Raytheon om leveranse av luftvernsystemet NASAMS til en rekke nasjoner. Raytheon
har signert en intensjonsavtale for leveranse av luftvern til Qatar med en total
potensiell verdi på USD 2 milliarder. Kongsberg Gruppen er eksklusiv partner av
utvalgte komponenter til NASAMS.

Begge programmene ventes signert 2018-2019.

Positiv underliggende utvikling i Kongsberg Maritime
Driftsinntektene i Kongsberg Maritime er på NOK 1.910 millioner. EBITDA er på
NOK 115 millioner, noe som medfører en EBITDA-margin på 6,0 prosent.
Ordreinngangen er på NOK 2.107 millioner, og ved utgangen av kvartalet er
forretningsområdets ordrereserve på NOK 4.919 millioner.

«Ordreinngangen fra tradisjonelle offshore- og handelsflåtefartøy var svak i 2.
halvår 2017, noe som har medført redusert omsetning fra disse områdene så langt
i 2018. Ordreinngangen fra disse områdene har imidlertid bedret seg igjen i
første halvår. Aktiviteten innen subsea er god og det er en positiv utvikling
innen «Global Customer Support». EBITDA er påvirket av kostnader på NOK 50
millioner i ett enkeltprosjekt, men underliggende er det en marginforbedring
sammenlignet med både foregående kvartal og tilsvarende kvartal i 2017.
Marginene vil variere mellom kvartalene, hovedsakelig som følge av
prosjektsammensetning,» sier Håøy.

Se www.kongsberg.com/ir for Kongsberg Gruppens rapport og presentasjon for Q2 og
første halvår 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA,
Tel: 991 11 916.

Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandello

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=458022

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180824.OBI.20180824S8


#78

Eventful quarter with important contracts and strong order intake

In the second quarter KONGSBERG has revenues of NOK 3,525 million and an EBITDA
of NOK 241 million. The order intake in the quarter is at NOK 5,299 million,
entailing an order backlog of NOK 16,419 million. The group signed important
contracts for both the Joint Strike Missile and the Naval Strike Missile, the
F-35 program and the Johan Sverdrup field development. On July the 6th KONGSBERG
signed an agreement for the purchase of Rolls-Royce Commercial Marine.

The EBITDA margin for the quarter is at 6.8 per cent, compared to 5.5 per cent
in the corresponding quarter 2017. The EBITDA is impacted by extraordinary costs
related to a single project in Kongsberg Maritime amounting to NOK 50 million,
and merger and acquisition costs totalling NOK 79 million related to amongst
others the purchase of Rolls-Royce Commercial Marine. The order intake in the
quarter entails a book/bill of 1.5.

The quarter is characterized by several important contract signings and events.
The Naval Strike Missile (NSM) was chosen by the US Navy for the “Over the
Horizon” program and Malaysia signed a contract for the delivery of the NSM. The
Joint Strike Missile passed its final test of the development phase in March,
and now commences the integration phase for the F-35. In the quarter KONGSBERG
signed a contract for the delivery of JSM test missiles with The Norwegian
Defence Material Agency valued at NOK 700 million. The US F-35 program increases
its production rate, and in the quarter KONGSBERG signed a contract worth NOK
525 million for delivery of structural parts to the new fighter aircraft.
Kongsberg Maritime also had a good order intake, and amongst others signed an
agreement with Equinor for deliveries to phase two of the Johan Sverdrup field
development.

On July 6th KONGSBERG signed an agreement to purchase Rolls-Royce Commercial
Marine from Rolls-Royce Plc for a value of GBP 500 million. The acquisition will
further strengthen KONGSBERG’s position as a leading supplier to the maritime
industry.

“We have been through both a hectic and eventful quarter. Kongsberg Maritime
shows underlying improvement in margins and reports a good order intake.
Kongsberg Defence & Aerospace delivers yet another quarter with strong margins
and has also won a number of key contracts. The purchase of Rolls-Royce
Commercial Marine will strengthen our competitiveness in the maritime market
which has been weak in recent years, but is now showing some signs of recovery,
particularly within the aftermarket. number of hectic years lie ahead of us, new
positions must be secured, contracts must be won and delivered, and acquisitions
must be closed and then integrated. However, I am confident that KONGSBERG is
both prepared and capable of facing up to the challenge,” says Geir Håøy,
President and CEO of KONGSBERG.

Temporary lower revenues, but good margin and strong order intake in Kongsberg
Defence & Aerospace
Kongsberg Defence & Aerospace has revenues of NOK 1,441 million in the quarter.
EBITDA is NOK 200 million, entailing an EBITDA margin of 13.9 per cent. The
order intake in the quarter is NOK 3,045 million, entailing an order backlog of
NOK 10,772 million.

“The decline in revenues compared to the equal quarter of 2017 is mainly driven
by the equal quarter of 2017 having a very high activity on the air defence
program that was signed with Raytheon in 2014. This program is now in its final
phase and we are in the start-up phase of the two programs that were signed
autumn 2017. The margin improvement is mainly related to improved margins within
the areas of missiles and Protech Systems. The order backlog at end quarter is
the highest since 2016,” says Håøy.

Extended opportunities in Qatar
In March KONGSBERG announced a cooperation agreement in Qatar for long-term
technology development programs within defence, maritime industry and
digitalization. The first program, comprising of delivery of communication,
digitalization and tower solutions for military vehicles, is currently in
negotiations. The estimated potential is as previously announced NOK 15 billion,
but with an additional potential upside of up to NOK 5 billion depending on
ongoing scope- and price negotiations.

Kongsberg Defence & Aerospace has partnered for several decades with American
company Raytheon delivering the air defence system NASAMS to several nations.
Raytheon has signed a memorandum of understanding for the delivery of air
defence to Qatar with a potential value of USD 2,0 billion. KONGSBERG is an
exclusive partner on selected components to NASAMS.

Both programs are expected to be signed 2018-2019.

Positive underlying development in Kongsberg Maritime
Revenues in Kongsberg Maritime are at NOK 1,910 million. The EBITDA is at NOK
115 million, entailing an EBITDA margin of 6.0 per cent. The order intake is at
NOK 2,107 million, and at end quarter the business area has an order back log of
NOK 4,919 million.

“The order intake from traditional offshore and merchant vessels was weak in the
second half of 2017, and this has contributed to reduced revenues from these
areas so far in 2018. However, the order intake from these areas has picked up
in the first half of 2018. The activity within subsea is good and the
development within Global Customer Support is positive. The EBITDA is impacted
by costs of NOK 50 million in a single project, but there is an underlying
margin improvement compared to both the previous quarter and the equal quarter
of 2017. The margins will vary between quarters, mainly due to the project mix,”
says Håøy.

Please visit Kongsberg.com/ir for KONGSBERG’s report and presentation for Q2 and
first half year results.

For further information, please contact:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA,
Tel: (+47) 991 11 916.

Ronny Lie, Group Vice President Communications, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.:
(+47) 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) is an international, knowledge-based group
delivering high technology systems and solutions to clients within the oil and
gas industry, merchant marine, defence and aerospace. KONGSBERG has 7 000
employees located in more than 25 countries and total revenues of NOK 14.5
billion in 2017. Follow us on Twitter: @kongsbergasa.

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=458023

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180824.OBI.20180824S9


#79

meldepliktig handel

Kongsberg Gruppens styreformann, Eivind Reiten har i dag, mandag 27. August,
gjennom sitt heleide selskap Mocca Invest AS kjøpt 1 900 aksjer i Kongsberg
Gruppen ASA til en kurs på 159,40 kroner per aksje. Reiten eier etter dette 1900
aksjer i Kongsberg Gruppen.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=458154

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180827.OBI.20180827S54


#80

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010766504.
Ny rentesats i perioden 03.09.2018 - 03.12.2018 er 2,28.
Ticker:KOG08

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Jenny Eliasson)

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=458459

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180830.OBI.20180830S108


#81

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

  1. @Evilfreud (15 likes)
  1. @thomashagen (10 likes)
  1. @Savepig (6 likes)

Resten av topp 10:

  1. @Stockwolf (6 likes)

  2. @nofun (4 likes)

  3. @Christian (2 likes)

  4. @TekBot (1 likes)

Gratulerer!