Diskusjon Triggere Porteføljer

Kongsberg Gruppen (KOG)

kog_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f365b6ce588>

#82

KONGSBERG tildelt neste fase av CROWS

KONGSBERG er tildelt en rammekontrakt (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity
contract) med den amerikanske hæren for produksjon, leveranser og teknisk støtte
for familien av CROWS fjernstyrte våpenstasjoner. Rammekontrakten har en verdi
opp mot USD 498 millioner over en fem års periode.

Dette er tredje 5-års periode for CROWS våpenstasjoner med den amerikanske
hæren, hvor M151 RWS og M153 CROWS-versjonene inngår. KONGSBERG har levert mer
enn 15.000 stasjoner til det amerikanske markedet, til både hæren, marinen,
luftforsvaret og marinekorpset. Det totale omfanget av denne avtalen vil være
avhengig av fremtidige behov og budsjettallokeringer.

“KONGSBERG er stolt over å bli valgt til neste fase av CROWS-programmet og vi
ser frem til et fortsatt samarbeide med den amerikanske hæren. At vi igjen blir
valgt understreker vår konkurransekraft og høye standard innen våpenstasjoner,”
sier Eirik Lie, Administrerende direktør Kongsberg Defence & Aerospace.

“Denne avtalen bekrefter tilliten den amerikanske hæren har til KONGSBERG etter
en snart 20-årig relasjon innen våpenstasjoner. Avtalen vil videreutvikle og
tilføre den amerikanske hæren ytterligere CROWS våpenstasjoner og legger
grunnlaget for et langsiktig tett forhold,” sier Pål Bratlie, Divisjonsdirektør
Protech Systems, Kongsberg Defence & Aerospace.

For mer informasjon:
Pål Bratlie, Divisjonsdirektør Protech Systems, Kongsberg Defence & Aerospace
AS,
Mob: 9305 7243.
Kyrre Lohne, Kommunikasjonssjef, Kongsberg Defence & Aerospace AS,
Mob: 9206 0081.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=459497

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180914.OBI.20180914S77


#83

KONGSBERG awarded next phase CROWS contract

KONGSBERG has been awarded an IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity)
frame contract with the United States Army for production, system support and
technical engineering support for the family of CROWS Remote Weapon Stations
(RWS). The frame contract has a value of up to USD 498 million and extends over
a five-year period.

This is the third 5-year contract with the U.S. Army for CROWS Remote Weapon
Stations. Between the M151 RWS and M153 CROWS variants, KONGSBERG has delivered
more than 15,000 RWS/CROWS systems to the various U.S. Government customers.
KONGSBERG has developed, qualified, and will continue serial delivery of remote
weapon station systems to the United States Army as well as the United States
Navy (USN) , the United States Marine Corps (USMC), and the United States Air
Force (USAF).

The total scope of the agreement will depend on future demand and annual
allocations, and will include development and qualification of CROWS / RWS
systems for Air-defense, CUAS, and Force Protection. Additional technology
development under this contract will include advanced control (systems),
expansion of on-going ATGM integration, Air-defense missile-integration,
non-lethal effectors (Escalation of Force), as well as new weapons, including XM
914 (30mmx113).

“KONGSBERG is proud to be selected for the next phase of CROWS. We look forward
to a continued relationship with the U.S. Army, and the opportunity to support
the program office and all the customers and users served by this contract,”
says Eirik Lie, President of Kongsberg Defence & Aerospace.

Pål Bratlie, Executive Vice President of Protech Systems, Kongsberg Defence &
Aerospace adds; “This contract award further validates the trust and confidence
that the U.S. Army has imparted on KONGBSERG in its nearly two-decade long
relationship. This investment will pay great dividends to extend and expand the
Army’s CROWS (and RWS) fleet and allow them to continue leveraging their
Technical Data Package (TDP).”

All CROWS and RWS systems are produced in the KONGSBERG Johnstown, PA facility.
Execution of this contract will secure 3,000+ jobs, both directly and through
the KONGSBERG U.S. supply chain.
With nearly 20,000 systems sold, KONGSBERG is the world-leading provider of
remote weapon stations.

For further information:
Pål Bratlie, Executive Vice President Protech Systems, Kongsberg Defence &
Aerospace AS,
Mob: +47 9305 7243.
Kyrre Lohne, Vice President Communications, Kongsberg Defence & Aerospace AS,
Mob: +47 9206 0081.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) is an international, knowledge-based group
delivering high technology systems and solutions to clients within the oil and
gas industry, merchant marine, defence and aerospace. KONGSBERG has 7 000
employees located in more than 25 countries and total revenues of NOK 14.5
billion in 2017. Follow us on Twitter: @kongsbergasa.

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=459498

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180914.OBI.20180914S78


#84

Kjøpssignal trigget av skyen i KOG, X9 > X26, F26 > kursen, er akkurat kommet inn i skyen, motstand 171, støtte 160, kurs 161


#85

Spekulasjoner om at KOG kjøper AIM.


#86

KONGSBERG skal levere integrert teknologi til nytt tungløft kranfartøy

Kongsberg Maritime har signert en kontrakt med en verdi på USD 13 millioner for
leveranser til et nytt tungløft kranfartøy bestilt av Offshore Heavy Transport
(OHT). OHT har også opsjoner på ytterligere tre fartøy. Det første fartøyet er
under bygging på China Merchant Heavy Industries (CMHI) og skal være i drift fra
2021.

KONGSBERGs leveranse inkluderer dynamisk posisjonering, navigasjon,
thrusterkontroll og automasjonssystemer. I tillegg inkluderer leveransen en
elektropakke inkludert batterier til hybriddrift og energy management systemer.

«Det at China Merchant Heavy Industries velger vår løsning for å muliggjøre OHT
sitt prosjekt er en bekreftelse på våre kapasiteter rundt integrasjon av
operasjonelle og digitale løsninger. Vi ser frem til å se dette avanserte
fartøyet i operasjon og vi skal bidra til å sikre at OHT kan få fult utbytte av
KONGSBERG-systemene som blir installert,» sier Egil Haugsdal, administrerende
direktør i Kongsberg Maritime.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460076

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180925.OBI.20180925S3


#87

KONGSBERG vinner CROWS ordre verdt USD 74 millioner

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har mottatt den første bestillingen
under den nye rammekontrakten som ble annonsert 14. september 2018. Bestillingen
beløper seg til USD 74 millioner og er relatert til leveranse av Low Profile
CROWS våpenstasjoner, reservedeler og reparasjon av tidligere leverte systemer.

Med nær 20.000 solgte enheter er KONGSBEG verdensledende innen fjernstyrte
våpenstasjoner.

For mer informasjon:
Pål Bratlie, Divisjonsdirektør Protech Systems, Kongsberg Defence & Aerospace
AS,
Mob: 9305 7243.
Kyrre Lohne, Kommunikasjonssjef, Kongsberg Defence & Aerospace AS,
Mob: 9206 0081.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460149

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20180926.OBI.20180926S8


#88

Hver måned kårer jeg det jeg kaller Teksperter™ for noen av de mest populære investeringene våre :slight_smile:

Det er de 3 medlemmene som har fått flest likes på innleggene sine de siste 90 dagene. Teksperter™ får også en unikt merke på profilen sin og et trofé-ikon ved siden av navnet sitt. Du kan bli Tekspert™ i flere aksjer/investeringer, og troféet vil bare vises i tråder der du er Tekspert™.

Her er denne månedens Teksperter™ og det mest likte innlegget deres fra de siste 90 dagene:

  1. @Evilfreud (10 likes)
  1. @thomashagen (8 likes)
  1. @Savepig (6 likes)

Resten av topp 10:

  1. @Stockwolf (6 likes)

  2. @Christian (3 likes)

Gratulerer!


#89

Konserndirektør kjøper aksjer

Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace og medlem av
Kongsberg Gruppens konsernledelse, har i dag, tirsdag 2. oktober, kjøpt 1 300
aksjer i Kongsberg Gruppen ASA til en kurs på 155,60 kroner per aksje. Lie eier
etter dette 3 824 aksjer i Kongsberg Gruppen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460525

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181002.OBI.20181002S26


#90

Styremedlem kjøper aksjer

Kongsberg Gruppens styremedlem, Morten Henriksen har i dag, tirsdag 2. oktober,
kjøpt 691 aksjer i Kongsberg Gruppen ASA til en kurs på 156,00 kroner per aksje.
Henriksen eier etter dette 2 000 aksjer i Kongsberg Gruppen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460530

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181002.OBI.20181002S31


#91

Board Member purchases shares

Kongsberg Gruppen’s board member, Morten Henriksen, has today, Tuesday 2
October, purchased 691 shares in Kongsberg Gruppen ASA. The shares were
purchased at a price of NOK 156.00/share. After the purchase, Henriksen owns 2
000 shares in Kongsberg Gruppen.

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460531

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181002.OBI.20181002S32


#92

Staten går inn for å delta i emisjonen


#93

Stortinget har godkjent statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjonen

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL.

Det vises til den utvidede børsmeldingen publisert av Kongsberg Gruppen ASA den
6. juli 2018 vedrørende kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine, og
fortrinnsrettsemisjonen som skal gjennomføres som et ledd i finansieringen av
oppkjøpet.

Fortrinnsrettsemisjonen vil bli behandlet på en ekstraordinær generalforsamling
i selskapet senere i år, og må godkjennes med tilslutning fra to-tredjedels
flertall av de avgitte stemmer og av den aksjekapitalen som er representert på
generalforsamlingen. Gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen forutsetter
således at staten, som eier 50,001 % av aksjene i selskapet, stemmer for styrets
forslag.

Regjeringen offentliggjorde den 6. juli 2018 at den er positiv til at staten
deltar med sin relative andel i fortrinnsrettsemisjonen, med enkelte forbehold,
herunder Stortingets samtykke. I Prop. 118 S (2017-2018) fremmet Nærings- og
fiskeridepartementet forslag om at departementet gis fullmakt til på visse
vilkår å delta proratarisk i fortrinnsrettsemisjonen, slik at statens eierandel
i selskapet forblir uendret etter emisjonen. Statens andel av emisjonen vil være
omtrent NOK 2,5 milliarder.

Stortinget har i dag godkjent at staten, representert ved Nærings- og
fiskeridepartementet, deltar i den varslede fortrinnsrettsemisjonen med statens
proratariske andel, forutsatt at emisjonsvilkårene er akseptable og
markedsmessige samt at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon frem mot
generalforsamlingen hvor det skal tas stilling til kapitalforhøyelsen.

«Vi er svært tilfreds med at et samlet storting ser den strategiske betydningen
kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine vil ha for Kongsberg Gruppen og for
norsk maritim industri. Kjøpet vil styrke selskapets virksomhet betydelig og vil
være verdiskapende for Kongsberg Gruppens aksjonærer over tid,» sier Eivind
Reiten, styreleder i Kongsberg Gruppen.

«Oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine er en viktig milepæl som vil gjøre
oss til en mer helhetlig og strategisk viktig leverandør i et stadig mer
konkurranseutsatt globalt marked. Det er svært gledelig at både regjering og
storting anerkjenner det forretningsmessige rasjonalet og gir sin fulle støtte
til kapitalforhøyelsen,» sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli gitt i innkallingen
til den ekstraordinære generalforsamlingen og i prospektet som vil bli publisert
før tegningsperioden starter.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.

Jan Erik Hoff, IR-direktør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 991 11 916.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United Stat

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=460892

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181009.OBI.20181009S22


#94

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - garantert fortrinnsrettsemisjon

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL.

Styret i Kongsberg Gruppen ASA (“Selskapet”) har besluttet å fremme forslag om
at Selskapet gjennomfører en kapitalforhøyelse i form av en garantert
fortrinnsrettsemisjon for å hente et bruttoproveny på omtrent NOK 5 milliarder
(“Fortrinnsrettsemisjonen”). Fortrinnsrettsemisjonen er en del av finansieringen
av Selskapets oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine og kostnadene knyttet til
integreringen av KONGSBERG og Rolls-Royce Commercial Marine, se den utvidede
børsmeldingen publisert 6. juli 2018.

Den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen må godkjennes av en ekstraordinær
generalforsamling i selskapet (“Generalforsamlingen”) som skal avholdes kl.
14:00 den 2. november 2018 på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. Hele innkallingen
med agenda er vedlagt og tilgjengelig på www.kongsberg.no.

Etter at Stortinget samtykket til dette den 9. oktober 2018, vil den norske
stat, representert ved Nærings- og fiskeridepartementet, på visse vilkår, stemme
for og delta i Fortrinnsrettsemisjonen på pro rata basis (50,001%). Den delen av
Fortrinnsrettsemisjonen som ikke relaterer seg til aksjer eid av den den norske
stat (50 %) er garantert tegnet av et syndikat bestående av DNB Markets, en del
av DNB Bank ASA (“DNB”) og Danske Bank A/S, Norwegian Branch (“Danske Bank” og
sammen med DNB, “Garantistene”) og enkelte forhåndtegnende aksjonærer
(“Forhåndtegnende Aksjonærer”) i henhold til en fulltegningsgarantiavtale datert
5. juli 2018. På de vilkår og betingelser som følger av
fulltegningsgarantiavtalen, har de Forehåndstegnende Aksjonærer forpliktet seg
til å stemme for Fortrinnsrettsemisjonen og til å tegne sin proratariske andel
av Fortrinnsrettsemisjonen på den første dagen i tegningsperioden, mens
Garantistene har forpliktet seg til å tegne de aksjene som ellers ikke ville
være tegnet ved utløpet av tegningsperioden. Arctic Securities AS, DNB og Danske
Bank er tilretteleggere for Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningskursen for de nye aksjene som skal utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen,
antallet nye aksjer og beløpet for kapitalforhøyelsen vil bli besluttet av
styret, basert på anbefalinger fra tilretteleggerne, før Generalforsamlingen.

Etter allmennaksjeloven § 10-4 har Selskapets aksjonærer på tidspunktet for den
ekstraordinære generalforsamlingen en fortrinnsrett til å tegne og få tildelt
nye aksjer i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet på denne datoen, og
slike eksisterende aksjonærer vil i tråd med styrets forslag motta
tegningsrettigheter i forhold til deres eksisterende eierandel som registrert i
Selskapets aksjeeierregister i VPS ved utløpet av 6 november 2018. Forutsatt at
kjøp av aksjer skjer med ordinært T+2 oppgjør, vil aksjer kjøpt til og med 2.
november 2018 gi rett til å motta tegningsrettigheter, mens aksjer kjøpt fra og
med 5. november 2018 ikke vil gi rett til å motta tegningsrettigheter.
Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Forutsatt at prospektet godkjennes av Finanstilsynet i tide vil tegningperioden
for Fortrinnsrettsemisjonen starte 7. november 2018 og avsluttes kl. 16:30 den
21. november 2018. Dersom prospektet ikke godkjennes i tide til å fastholde
denne tegningsperioden, vil tegningsperioden starte den tredje handelsdagen på
Oslo Børs etter godkjenning og avsluttes kl. 16:30 to uker senere.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.

Jan Erik Hoff, IR-direktør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461157

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181012.OBI.20181012S10


#95

Ex-dato

Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon for Kongsberg Gruppen ASA.

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 12. oktober 2018.

Siste dag inklusive: 2. november 2018
Ex-dato: 5. november 2018
Record Date: 6 november 2018
Vedtaksdato: 2. november 2018
Maksimum antall nye aksjer: 100,000,000
Tegningskurs: Min. NOK 50, maks NOK 200.
Skal rettene noteres ja/nei: Ja

Øvrig informasjon: Tegningskursen for de nye aksjene, antallet nye aksjer og
beløpet for kapitalforhøyelsen vil bli fastsatt av styret og annonsert før
datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen. Se børsmelding vedrørende
innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA sendt 12.
oktober 2018 for ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461160

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181012.OBI.20181012S13


#96

Ex-date

Key information relating to the preferential rights issue to be carried out by
Kongsberg Gruppen ASA.

Date on which the terms and conditions of the preferential rights issue were
announced: 12 October 2018.

Last day including right: 2 November 2018
Ex-date: 5 November 2018
Record Date: 6 November 2018
Date of approval: 2 November 2018
Maximum number of new shares: 100,000,000
Subscription price: Min. 50, max. NOK 200.
Will the rights be listed - yes/no: Yes

Other information: The subscription price for the new shares, the number of new
shares and the amount of the share capital increase will be determined by the
Board of Directors and announced prior to the Extraordinary General Meeting. See
the stock exchange announcement regarding notice for an extraordinary general
meeting in Kongsberg Gruppen ASA sent on 12 October 2018 for further information
regarding the rights issue.

This information is published in accordance with the requirements of the
Continuing Obligations.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461161

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181012.OBI.20181012S14


#97

*Corr - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - garantert fortrinnsrettsemisjon ***

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL.

Styret i Kongsberg Gruppen ASA (“Selskapet”) har besluttet å fremme forslag om
at Selskapet gjennomfører en kapitalforhøyelse i form av en garantert
fortrinnsrettsemisjon for å hente et bruttoproveny på omtrent NOK 5 milliarder
(“Fortrinnsrettsemisjonen”). Fortrinnsrettsemisjonen er en del av finansieringen
av Selskapets oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine og kostnadene knyttet til
integreringen av KONGSBERG og Rolls-Royce Commercial Marine, se den utvidede
børsmeldingen publisert 6. juli 2018.

Den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen må godkjennes av en ekstraordinær
generalforsamling i selskapet (“Generalforsamlingen”) som skal avholdes kl.
14:00 den 2. november 2018 på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo. Hele innkallingen
med agenda er vedlagt og tilgjengelig på *www.kongsberg.com.

Etter at Stortinget samtykket til dette den 9. oktober 2018, vil den norske
stat, representert ved Nærings- og fiskeridepartementet, på visse vilkår, stemme
for og delta i Fortrinnsrettsemisjonen på pro rata basis (50,001%). Den delen av
Fortrinnsrettsemisjonen som ikke relaterer seg til aksjer eid av den den norske
stat (50 %) er garantert tegnet av et syndikat bestående av DNB Markets, en del
av DNB Bank ASA (“DNB”) og Danske Bank A/S, Norwegian Branch (“Danske Bank” og
sammen med DNB, “Garantistene”) og enkelte forhåndtegnende aksjonærer
(“Forhåndtegnende Aksjonærer”) i henhold til en fulltegningsgarantiavtale datert
5. juli 2018. På de vilkår og betingelser som følger av
fulltegningsgarantiavtalen, har de Forehåndstegnende Aksjonærer forpliktet seg
til å stemme for Fortrinnsrettsemisjonen og til å tegne sin proratariske andel
av Fortrinnsrettsemisjonen på den første dagen i tegningsperioden, mens
Garantistene har forpliktet seg til å tegne de aksjene som ellers ikke ville
være tegnet ved utløpet av tegningsperioden. Arctic Securities AS, DNB og Danske
Bank er tilretteleggere for Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningskursen for de nye aksjene som skal utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen,
antallet nye aksjer og beløpet for kapitalforhøyelsen vil bli besluttet av
styret, basert på anbefalinger fra tilretteleggerne, før Generalforsamlingen.

Etter allmennaksjeloven § 10-4 har Selskapets aksjonærer på tidspunktet for den
ekstraordinære generalforsamlingen en fortrinnsrett til å tegne og få tildelt
nye aksjer i samme forhold som de eier aksjer i Selskapet på denne datoen, og
slike eksisterende aksjonærer vil i tråd med styrets forslag motta
tegningsrettigheter i forhold til deres eksisterende eierandel som registrert i
Selskapets aksjeeierregister i VPS ved utløpet av 6 november 2018. Forutsatt at
kjøp av aksjer skjer med ordinært T+2 oppgjør, vil aksjer kjøpt til og med 2.
november 2018 gi rett til å motta tegningsrettigheter, mens aksjer kjøpt fra og
med 5. november 2018 ikke vil gi rett til å motta tegningsrettigheter.
Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Forutsatt at prospektet godkjennes av Finanstilsynet i tide vil tegningperioden
for Fortrinnsrettsemisjonen starte 7. november 2018 og avsluttes kl. 16:30 den
21. november 2018. Dersom prospektet ikke godkjennes i tide til å fastholde
denne tegningsperioden, vil tegningsperioden starte den tredje handelsdagen på
Oslo Børs etter godkjenning og avsluttes kl. 16:30 to uker senere.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.

Jan Erik Hoff, IR-direktør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461175

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181012.OBI.20181012S28


#98

Invitasjon til presentasjon av Kongsberg Gruppens resultat for 3. kvartal 2018

Kongsberg Gruppen inviterer til presentasjon av resultatet for 3. kvartal 2018.
Presentasjonen holdes i Vika Atrium (Thon Conference) i Oslo, fredag 26. oktober
2018 kl. 08.15. Det vil bli servert frokost fra kl. 08.00. Presentasjonen vil
bli holdt på engelsk, og sendes direkte som webcast på www.kongsberg.com.

I tillegg til en gjennomgang av 3. kvartalsresultatene vil det bli gitt en kort
markedsoppdatering fra forretningsområdene. Den totale presentasjonen vil vare i
ca 1,5 timer.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461765

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181023.OBI.20181023S40


#99

Godt kvartal og sterk maritim ordreinngang

Kongsberg Gruppen har i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 3.154 millioner og
EBITDA på NOK 347 millioner. Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 4.477
millioner og ordrereserven er ved utgangen av perioden på NOK 17.602 millioner.
Konsernet signerte ordre for over NOK 3 milliarder innen den maritime
virksomheten, og ny rammekontrakt for videreføring av CROWS-programmet er
signert på forsvarssiden. 6. juli inngikk konsernet avtale om kjøp av
Rolls-Royce Commercial Marine.

EBITDA-marginen er på 11,0 prosent mot 8,4 prosent i tilsvarende kvartal 2017.
For årets tre første kvartaler er EBITDA-marginen 8,5 prosent (7,6 prosent).
Ordreinngangen i kvartalet gir en book/bill på 1,42.

Den 6. juli inngikk KONGSBERG en avtale om kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine
fra Rolls-Royce Plc. Oppkjøpet vil ytterligere styrke konsernets posisjon som en
verdensledende leverandør til den maritime industrien og bidra til ytterligere
skalerbarhet av virksomheten.

«Vi har hatt et godt kvartal med sterk maritim ordreinngang. Oppkjøpet av
Rolls-Royce Commercial Marine er en milepæl som vil gjøre oss til en mer
helhetlig leverandør i et konkurranseutsatt globalt marked. Målet er å skape
verdi for aksjonærene våre over tid, og vi er svært tilfreds med at et samlet
storting ser den strategiske betydningen kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine
vil ha for Kongsberg Gruppen og for norsk maritim industri,» sier Geir Håøy,
konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Høy ordreinngang i Kongsberg Maritime i kvartalet.

Driftsinntektene i Kongsberg Maritime er på NOK 1.798 millioner (NOK 1.815
millioner). EBITDA er på NOK 205 millioner (NOK 161 millioner), som gir en
EBITDA-margin på 11,4 prosent (8,9 prosent). Marginen i kvartalet er påvirket av
lavere utviklingskostnader som følge av lavere utviklingsaktivitet i
sommermånedene. Ordreinngangen er på NOK 3.024 millioner (NOK 1.670 millioner),
som gir en book/bill på 1,68, og ved utgangen av kvartalet er
forretningsområdets ordrereserve på NOK 5.975 millioner.

Alle områder i Kongsberg Maritime har relativt god ordreinngang i kvartalet. De
største enkeltkontraktene var om lag NOK 150 millioner for leveranser til en
halvt nedsenkbar borerigg for Awilco Drilling, over NOK 400 millioner til
hybridleveranser for ni roll-on-roll-off fartøy for Grimaldi Group og om lag NOK
110 millioner til et tungløft kranfartøy for Offshore Heavy Transport.

«Til tross for den sterke ordreinngangen fra det maritime markedet i kvartalet,
er det viktig å understreke at markedet fortsatt er utfordrende, hvilket
medfører at både marginer og ordreinngang svinger til dels betydelig mellom
kvartaler. Det er gledelig å se at satsingen på integrerte fartøysløsninger
begynner å materialisere seg, noe som underbygges av ordreinngangen i kvartalet.
Det er også god aktivitet og høy utnyttelsesgrad i ettermarkedet,» sier Håøy.

Leveranser til CROWS-programmet sikret for neste fem-års periode for Kongsberg
Defence & Aerospace.

Kongsberg Defence & Aerospace leverer i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 1.180
millioner (NOK 1.281 millioner). EBITDA er på NOK 120 millioner (NOK 61
millioner), som tilsvarer en EBITDA-margin på 10,2 prosent (4,8 prosent).
Ordreinngangen er NOK 1.272 millioner (NOK 648 millioner), tilsvarende en
book/bill på 1,08, og ordrereserven ved utgangen av kvartalet er NOK 10.867
millioner.

I september vant KONGSBERG rammekontrakten for neste fase av CROWS-programmet
til en verdi opp mot USD 498 millioner. Den første bestillingen, på USD 74
millioner, under rammen ble også signert i september. Rammeavtalen er den tredje
som er signert etter at US Army valgte KONGSBERG som leverandør av fjernstyrte
våpenstasjoner i 2007.

«Vi har for tiden noe lavere omsetning innen forsvarsområdet. Dette skyldes i
stor grad lavere omsetning innen luftvernområdet hvor de to store kontraktene
signert i 2017 nå er i en oppstartfase. Forsvarsområdet vårt er meget godt
posisjonert både gjennom kontrakter som allerede er signert mot kunde og
pågående forhandling mot fremtidige kunder. Det at US Army igjen velger
KONGSBERG som leverandør for de neste fem årene til CROWS-programmet bekrefter
posisjonen vi har opparbeidet oss gjennom de siste 10-15 årene i dette
markedet,» sier Håøy.

Fullt fokus både på eksisterende drift og kommende integrasjon.

«I tiden etter annonseringen av avtalen om å kjøpe Rolls-Royce Commercial
Marine, har det vært, og vil bli, lagt ned et betydelig arbeid relatert til den
kommende integrasjonen. Vi har et stort og dyktig apparat som forbereder dette,
og jeg ser frem til overtakelsesdagen. Samtidig som dette arbeidet blir gjort
grundig, har vi fokus på eksisterende forretning og kunder. Våre kunder kan være
trygge på at de, til tross for den omfattende integrasjonsprosessen som har
startet, får det fokus og den kvalitet de er vant til å få fra KONGSBERG. Vi går
ikke på kompromiss med dette,» avslutter Håøy.

Se www.kongsberg.com/ir for Kongsberg Gruppens rapport og presentasjon for 3.
kvartal 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA,
Tel: 991 11 916.

Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=462121

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181026.OBI.20181026S4


#100

A good quarter with strong maritime order intake

KONGSBERG’s operating revenues in Q3 are NOK 3,154 million and the EBITDA is NOK
347 million. The quarterly order intake is NOK 4,477 million, which gives an
order backlog of NOK 17,602 million at the end of the period. The Group signed
maritime orders for more than NOK 3 billion, and a new framework agreement for
the CROWS programme was signed within the defence area. On 6 July, the Group
entered into an agreement concerning the acquisition of Rolls-Royce Commercial
Marine.

The EBITDA margin is 11.0 per cent, compared to 8.4 per cent in Q3 2017. The
EBITDA margin for the first three quarters of this year is 8.5 per cent (7.6 per
cent). Order intake during the quarter gives a book/bill of 1.42.

On 6 July, KONGSBERG entered into an agreement for the acquisition of
Rolls-Royce Commercial Marine from Rolls-Royce Plc. The acquisition will
strengthen KONGSBERG’s position as a world-leading supplier to the maritime
industry and will increase business scalability.

“We have had a good quarter with strong maritime order intake. The acquisition
of Rolls-Royce Commercial Marine is a milestone that will make us a more
complete supplier in a competitive global market. The goal is to create value
for our shareholders over time, and we are delighted that the parliament
acknowledges the strategic importance of the acquisition of Rolls-Royce
Commercial Marine, both for KONGSBERG and the Norwegian maritime industry”, says
Geir Håøy, President and CEO of KONGSBERG.

High order intake for Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime has operating revenues of NOK 1,798 million (NOK 1,815
million). EBITDA totalled MNOK 205 (MNOK 161), implying an EBITDA margin of 11.4
per cent (8.9 per cent). The margin in the quarter is influenced by lower
development costs from reduced development activity during the summer months.
The order intake is NOK 3,024 million (NOK 1,670 million), which gives a
book/bill of 1.68, and the order backlog at the end of the quarter is NOK 5,975
million.

The order intake is relatively good for all areas of Kongsberg Maritime this
quarter. The largest single contracts were the following: around NOK 150 million
for deliveries to a semi-submersible platform for Awilco Drilling, more than NOK
400 million for hybrid deliveries to nine roll-on-roll-off vessels for Grimaldi
Group, and around NOK 110 million for deliveries to a heavy lift crane vessel
for Offshore Heavy Transport.

“Though the strong order intake from the maritime market this quarter, it is
important to emphasise that the market is still challenging, which means that
both margins and order intake can vary considerably from one quarter to another.
It is satisfying to see that the investments in integrated vessel solutions is
beginning to give results, which is reflected by the order intake this quarter.
We also see high levels of activity and utilisation in the aftermarket”, says
Håøy.

Deliveries to the CROWS programme secured for the next five years for Kongsberg
Defence & Aerospace.

Kongsberg Defence & Aerospace’s operating revenues for Q3 are NOK 1,180 million
(NOK 1,281 million). EBITDA totalled NOK 120 million (NOK 61 million), which is
equivalent to an EBITDA margin of 10.2 per cent (4.8 per cent). The order intake
is NOK 1,272 million (NOK 648 million), which gives a book/bill of 1.08, and the
order backlog at the end of the quarter is NOK 10,867 million.

In September, KONGSBERG was awarded a framework agreement for the next phase of
the CROWS programme, with a value of up to USD 498 million. The first order (USD
74 million) under the agreement was also signed in September. This is the third
framework agreement that has been signed since the US Army chose KONGSBERG as
supplier of remote weapon stations in 2007.

“At present we see somewhat lower revenues within the defence area. This is
largely due to reduced revenues within the air defence area, where the two large
contracts that were signed in 2017 are in a start-up phase. Our defence area is
well positioned, both through signed contracts with existing customers and
through ongoing contract negotiations with potential customers. The fact that
the US Army again chooses KONGSBERG as supplier to the CROWS programme in the
next five-year period, confirms the position we have taken in the past 10-15
years in this market”, says Håøy.

Full focus on existing operations and the upcoming integration.

“Since the announcement of the acquisition of Rolls-Royce Commercial Marine,
considerable work has gone into the upcoming integration. We have a large and
capable organisation that is preparing the takeover, and I’m looking forward to
the date of transfer. At the same time as this work is executed, we have focus
on our existing business and customers. Our customers can rely on KONGSBERG to
give them the same levels of attention and quality as they are used to, despite
the comprehensive integration process. We will not compromise on this”,
concludes Håøy.

Please visit kongsberg.com/ir for KONGSBERG’s report and presentation for the
third quarter 2018.

For further information, please contact:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA,
Tel: (+47) 991 11 916.

Ronny Lie, Group Vice President Communications, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.:
(+47) 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) is an international, knowledge-based group
delivering high technology systems and solutions to clients within the oil and
gas industry, merchant marine, defence and aerospace. KONGSBERG has 7 000
employees located in more than 25 countries and total revenues of NOK 14.5
billion in 2017. Follow us on Twitter: @kongsbergasa.

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=462122

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181026.OBI.20181026S5


#101

Konserndirektør kjøper aksjer

Harald Aarø, konserndirektør for forretningsutvikling & strategi og medlem av
Kongsberg Gruppens konsernledelse, har i dag, tirsdag 30. oktober, kjøpt 1 500
aksjer i Kongsberg Gruppen ASA til en kurs på 136 kroner per aksje. Aarø eier
etter dette 5 075 aksjer i Kongsberg Gruppen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462359

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.OBI.20181030S32