Diskusjon Triggere Porteføljer

Kongsberg Gruppen (KOG)

kog_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3661539078>

#102

Kongsberg Gruppen ASA - Vilkår for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Det vises til børsmelding datert 12. oktober 2018 vedrørende den foreslåtte
garanterte fortrinnsrettsemisjonen (“Fortrinnsrettsemisjonen”) i Kongsberg
Gruppen ASA (“Selskapet”), som skal godkjennes av Selskapets ekstraordinære
generalforsamling som avholdes den 2. november 2018 kl. 14:00 på Thon Hotel Vika
Atrium i Oslo, Norge.

Styret i Selskapet har i dag, basert på anbefalinger fra Arctic Securities AS,
Danske Bank A/S, Norwegian Branch og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA (som er
tilretteleggere for Fortrinnsrettsemisjonen), fastsatt den foreslåtte
tegningskursen for de nye aksjene som skal utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen,
antall nye aksjer og beløpet som aksjekapitalen skal forhøyes med:

 • Aksjekapitalen i Selskapet foreslås forhøyet med NOK 74 987 581,25 ved
  utstedelse av 59 990 065 nye aksjer (“Tilbudsaksjer”), som representerer en
  ratio på én Tilbudsaksje per to eksisterende akser (ekskludert Selskapets egne
  aksjer).

 • Tegningskursen foreslås å være NOK 83,30 per Tilbudsaksje, som representerer
  en rabatt på ca. 30,7 % av den teoretiske aksjekursen eksklusive tegningsretter
  (TERP) basert på sluttkursen for Selskapets aksjer på Oslo Børs på NOK 138,60
  den 31. oktober 2018.

 • Fortrinnsrettsemisjonen vil resultere i et brutto emisjonsproveny på omtrent
  NOK 4,997 milliarder.

Hver eksisterende aksjeeier vil få tildelt én tegningsrett for hver annen aksje
som aksjeeieren er registrert som eier av den 6. november 2018 (record date).
Antallet tegningsretter som tildeles til hver eksisterende aksjonær vil rundes
ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil, med de begrensinger
som følger av gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt
én Tilbudsaksje i Fortrinnsrettsemisjonen.

Forslaget om å forhøye aksjekapitalen som er inntatt i innkallingen til
Selskapets ekstraordinære generalforsamling vil bli justert for å reflektere
tegningskurselementene som er angitt ovenfor. For ytterligere informasjon om
Fortrinnsrettsemisjonen, se innkallingen til ekstraordinær generalforsamling
tilgjengelig på www.kongsberg.com.

Vilkårene og betingelsene for Fortrinnsrettsemisjonen vil fremgå av et prospekt
som vil bli publisert før tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starter.
Tegningsperioden er forventet å starte 7. november 2018 og avsluttes kl. 16:30
den 21. november 2018.

Arctic Securities AS, Danske Bank A/S, Norwegian Branch og DNB Markets, en del
av DNB Bank ASA er engasjert som tilretteleggere for Fortrinnsrettsemisjonen.
Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk rådgiver for Selskapet. Advokatfirmaet
BAHR AS er juridisk rådgiver for tilretteleggerne.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.
Jan Erik Hoff, IR-direktør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462581

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181101.OBI.20181101S58


#103

Oi, det var voldsom rabatt


#104

Updated key information relating to the preferential rights issue to be carried out by Kongsberg Gruppen ASA

Date on which the terms and conditions of the preferential rights issue were
announced: 12 October 2018
Last day including right: 2 November 2018
Ex-date: 5 November 2018
Record Date: 6 November 2018
Date of approval: 2 November 2018
Number of new shares: 59,990,065
Subscription price: NOK 83.30.
Will the rights be listed – yes/no: Yes

Other information: The preferential rights issue is subject to approval by the
extraordinary general meeting of Kongsberg Gruppen ASA, which will be held on 2
November 2018.

This information is published in accordance with the requirements of the
Continuing Obligations.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462638

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181101.OBI.20181101S115


#105

Kongsberg Gruppen ASA – Fortrinnsrettsemisjon godkjent av den ekstraordinære generalforsamlinge

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende den foreslåtte garanterte
fortrinnsrettsemisjonen (“Fortrinnsrettsemisjonen”) i Kongsberg Gruppen ASA
(“Selskapet”).

Selskapets ekstraordinære generalforsamling har i dag godkjent den foreslåtte
Fortrinnsrettsemisjonen. Protokollene fra den ekstraordinære generalforsamlingen
er vedlagt.

Vilkårene og betingelsene for Fortrinnsrettsemisjonen vil fremgå av et prospekt
som vil bli publisert før tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starter.
Tegningsperioden er forventet å starte 7. november 2018 og avsluttes kl. 16:30
den 21. november 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.
Jan Erik Hoff, IR-direktør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462751

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181102.OBI.20181102S91


#106

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181105.OBI.20181105S24


#107

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181105.OBI.20181105S25


#108

Hvorfor ble det tatt bort 20 kr (-ish) av kursen når aksjen går uten tegningsretter? Det blir ikke vist som nedgang, det ser bare ut til at kursen ble justert, som når det betales utbytte


#109

Fordi de som hadde aksjer i går i dag har aksjer + tegningsrettigheter og tegningsrettighetene har en verdi, så det normale er da at kursen i dag + tegningsrettighetenes verdi tilsvarer gårsdagens kurs. I tillegg så får du normal kurssvingninger.

Verdsettelsen i dag kom forresten av første handel på 119kr, ikke noe “autojustering”, det er bare tilbud/etterspørsel som styrer som vanlig. :slight_smile:

Du får en tegningsrettighet pr to aksjer og disse kan du bruke til å kjøpe en aksje til 83 kr. Eller du kan selge den. Prisen er da typisk: kurs-kost på tegningsrett. Mao, med 116kr i kurs blir det 116-83 = 33 kr.

Nedgangen i dag er på 22kr, men du “får” 33*0,5 = 16,5 kr pr aksje for tegningsrettighetene, så fallet i dag er på 7,5 kr, så relativt stort.


#110

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181106.OBI.20181106S22


#111

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181106.OBI.20181106S54


#112

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181106.OBI.20181106S55


#113

Fine innsidekjøp via tegning i emisjonen i dag. Til 83 kr aksjen, så er det snakk om ganske mange millioner. :slight_smile:

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Det vises til den den vedtatte fortrinnsrettsemisjonen i Kongsberg Gruppen ASA
(“Selskapet”) (“Fortrinnsrettsemisjonen”) hvor tegningsperioden forventes å
starte 7. november 2018.

Oversikten nedenfor viser primærinnsidere, inkludert deres nærstående, som har
gitt hver av Arctic Securities AS og DNB Markets ugjenkallelig fullmakt til å på
deres vegne tegne tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen til en tegningskurs på
kr 83,30, selge tegningsretter eller en kombinasjon av de to, på den første
dagen i tegningsperioden:

Mocca Invest AS, eiet 100% av Eivind K. Reiten, styreleder, har gitt fullmakt
til tegning av 950 tilbudsaksjer, tilsvarende det antall tegningsretter som vil
bli tildelt Mocca Invest AS basert på eksisterende aksjebeholdning. Etter
utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil Mocca Invest AS eie
2.850 aksjer i Selskapet.

Morten Henriksen, styremedlem, har gitt fullmakt til tegning av 3.000
tilbudsaksjer, hvorav 1.000 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli
tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 2.000 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Henriksen eie minst 3.000 aksjer i Selskapet.

Kold Invest AS, eiet 50% av Martha Kold Bakkevig, styremedlem, har gitt fullmakt
til tegning av 6.700 tilbudsaksjer, hvorav 700 tilsvarer det antall
tegningsretter som vil bli tildelt Kold Invest AS basert på eksisterende
aksjebeholdning og 6.000 representerer overtegning. Etter utstedelsen av de nye
aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil Kold Invest AS eie minst 2.100 aksjer i
Selskapet.

Elisabeth Fossan, styremedlem, har gitt fullmakt til tegning av 1.720
tilbudsaksjer, hvorav 1.620 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli
tildelt henne basert på eksisterende aksjebeholdning og 100 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Fossan eie minst 4.860 aksjer i Selskapet.

Harald Aarø, konserndirektør for forretningsutvikling & strategi og medlem av
Kongsberg Gruppens konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 3.537
tilbudsaksjer, hvorav 2.537 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli
tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 1.000 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Aarø eie minst 7.612 aksjer i Selskapet.

Hans Petter Blokkum, konserndirektør HR og medlem av Kongsberg Gruppens
konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 925 tilbudsaksjer, hvorav 525
tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli tildelt han basert på
eksisterende aksjebeholdning og 400 representerer overtegning. Etter utstedelsen
av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil Blokkum eie minst 1.575 aksjer i
Selskapet.

Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime og medlem av
Kongsberg Gruppens konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 12.185
tilbudsaksjer, hvorav 10.185 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli
tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 2.000 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Haugsdal eie minst 30.556 aksjer i Selskapet.

Per Håvard Siljan Hjukse, direktør Group Treasury, har gitt fullmakt til tegning
av 1.523 tilbudsaksjer, hvorav 523 tilsvarer det antall tegningsretter som vil
bli tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 1.000 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Hjukse eie minst 1.570 aksjer i Selskapet.

Jan Erik Hoff, direktør investorrelasjoner, har gitt fullmakt til tegning av
2.807 tilbudsaksjer, hvorav 2.407 tilsvarer det antall tegningsretter som vil
bli tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 400 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Hoff eie minst 7.222 aksjer i Selskapet.

Geir Håøy, konsernsjef, har gitt fullmakt til tegning av 9.441 tilbudsaksjer,
hvorav 7.941 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli tildelt han basert
på eksisterende aksjebeholdning og 1.500 representerer overtegning. Etter
utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil Håøy eie minst
23.823 aksjer i Selskapet.

Gyrid Skalleberg Ingerø, finansdirektør og medlem av Kongsberg Gruppens
konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 8.196 tilbudsaksjer, hvorav
2.196 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli tildelt henne basert på
eksisterende aksjebeholdning og 6.000 representerer overtegning. Etter
utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil Ingerø eie minst
6.589 aksjer i Selskapet.

Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace og medlem av
Kongsberg Gruppens konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 2.912
tilbudsaksjer, hvorav 1.912 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli
tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 1.000 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Lie eie minst 5.736 aksjer i Selskapet.

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, har gitt fullmakt til tegning av 836
tilbudsaksjer, hvorav 636 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli
tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 200 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Lie eie minst 1.908 aksjer i Selskapet.

Bjarte S. Petersen, direktør regnskap og rapportering, har gitt fullmakt til
tegning av 704 tilbudsaksjer, hvorav 204 tilsvarer det antall tegningsretter som
vil bli tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 500 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Petersen eie minst 613 aksjer i Selskapet.

Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital og medlem av
Kongsberg Gruppens konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 5.236
tilbudsaksjer, hvorav 3.236 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli
tildelt henne basert på eksisterende aksjebeholdning og 2.000 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Skryseth eie minst 9.709 aksjer i Selskapet.

Sigmund Ivar Bakke, styremedlem, har gitt fullmakt om salg av alle de 1.539
tegningsrettene som vil bli tildelt han. Bakke vil etter salget av
tegningsrettene fortsette å eie 3.078 aksjer i Selskapet.

Ole Magnus Svarva, vara styremedlem, har gitt fullmakt om salg av alle de 1.944
tegningsrettene som vil bli tildelt han. Svarva vil etter salget av
tegningsrettene fortsette å eie 3.889 aksjer i Selskapet.

Even Aas, konserndirektør samfunnskontakt og medlem av Kongsberg Gruppens
konsernledelse, har gitt fullmakt om salg av 2.897 tegningsretter og til tegning
av 6.500 tilbudsaksjer, hvorav 6.000 tilsvarer det antall tegningsretter som vil
bli tildelt han basert på eksisterende aksjebeholdning og 500 representerer
overtegning. Etter utstedelsen av de nye aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil
Aas eie minst 23.794 aksjer i Selskapet.

Eva Smedsrud Johansen, personlig assistent til konsernsjef, har gitt fullmakt
til tegning av 400 tilbudsaksjer basert på tildelte tegningsretter og om salg av
de resterende 1.426 tildelte tegningsrettene. Etter utstedelsen av de nye
aksjene i Fortrinnsrettsemisjonen vil Johansen eie 4.053 aksjer i Selskapet.


#114

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181106.OBI.20181106S76


#115

Kongsberg Gruppen ASA – Primary insider notic

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Reference is made to the primary insider notice sent on 6 November 2018
regarding the participation of primary insiders in the rights issue.

The following primary insider instructed Arctic Securities AS and DNB Markets to
sell subscription rights on the first day of the subscription period and such
sale was completed on 7 November 2018:

 • 1,944 subscription rights have been sold on behalf of Ole Magnus Svarva,
  Alternate Board Member, at a price of NOK 33.70 per subscription right.

This information is subject to disclosure requirements pursuant to section 4-2
of the Norwegian Securities Trading Act.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463094

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181108.OBI.20181108S44


#116

Kongsberg Gruppen ASA – Primærinnsidemeldin

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Det vises til primærinnsidemelding sent den 6. november 2018 vedrørende
primærinnsideres deltakelse i fortrinnsrettsemisjonen.

Følgende primærinnsidere instruerte Arctic Securities AS og DNB Markets om å
selge tegningsretter og slikt salg ble gjennomført 8. november 2018:

 • 1 539 tegningsretter har blitt solgt på vegne av styremedlem Sigmund Ivar
  Bakke, til en kurs på NOK 30,94118 per tegningsrett.

 • 2 897 tegningsretter har blitt solgt på vegne av Even Aas, Group Executive
  Vice President Public Affairs, til en kurs på NOK 30,94118 per tegningsrett.

 • 1 426 tegningsretter har blitt solgt på vegne av Eva Smedsrud Johansen,
  assistenten til administrerende direktør, til en kurs på NOK 30,94118 per
  tegningsrett.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-2.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463096

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181108.OBI.20181108S46


#117

Kongsberg Gruppen ASA: Kredittinvestormøter og potensiell utstedelse av obligasjonslån

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Det vises til den utvidede børsmeldingen publisert av Kongsberg Gruppen ASA
(“KONGSBERG”) den 6. juli 2018 vedrørende kjøpet av Rolls-Royce Commercial
Marine og obligasjonslånet som skal utstedes i den forbindelse, samt til
kapittel 6.10 i Prospektet som ble publisert av KONGSBERG den 6. november 2018.

KONGSBERG har engasjert Arctic Securities og Nordea for å arrangere en rekke
kredittinvestormøter i Norden, med oppstart mandag den 19. november 2018.
Avhengig av markedsforholdene kan det i etterkant av investormøtene bli utstedt
opp til NOK 1 milliard i senior usikrede obligasjoner med en forfallsprofil på
opp til 5,5 år.

MiFID II profesjonelle/kvalifiserte motparter/ikke-profesjonelle/Ikke PRIIPs’
KID – Produsentens målgruppe (MIFID II produkthåndtering) er kvalifiserte
motparter, profesjonelle investorer og ikke-profesjonelle investorer (alle
distribusjonskanaler). Det er ikke utarbeidet nøkkelinformasjonsdokument for
PRIIPs (KID).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gyrid Skalleberg Ingerø, CFO, +47 926 67 00
Per Håvard Siljan Hjukse, Group VP Finance & Treasurer, +47 93 05 72 98

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463102

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181108.OBI.20181108S52


#118

Kongsberg Gruppen ASA: Fixed income investor meetings and potential new bond issue

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL

Reference is made to the extended stock exchange announcement made by Kongsberg
Gruppen ASA (“KONGSBERG”) on 6 July 2018 regarding the acquisition of
Rolls-Royce Commercial Marine and the bond loan that will be issued in
connection thereto, and to section 6.10 of the Prospectus published by KONGSBERG
on 6 November 2018.

KONGSBERG has engaged Arctic Securities and Nordea to arrange a series of fixed
income investor meetings in the Nordic region, commencing on Monday 19 November
2018. Following the investor meetings, the issuance of up to NOK 1 billion of
senior unsecured bonds with maturity of up to 5.5 years may be completed,
subject to market conditions.

MiFID II professionals/ECPs/Retail/No PRIIPs KID - Manufacturer target market
(MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional
clients and also retail clients (all distribution channels). No PRIIPs key
information document (KID) has been prepared.

For further information, please contact:
Gyrid Skalleberg Ingerø, CFO, +47 926 67 00
Per Håvard Siljan Hjukse, Group VP Finance & Treasurer, +47 93 05 72 98

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) is an international, knowledge-based group
delivering high technology systems and solutions to clients within the oil and
gas industry, merchant marine, defence and aerospace. KONGSBERG has 7 000
employees located in more than 25 countries and total revenues of NOK 14.5
billion in 2017. Follow us on Twitter: @kongsbergasa.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any
other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require
registration or other measures. These materials are not an offer for sale of
securities in the United States or any other country. The securities referred to
herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be sold in the United States
absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S.
Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the
offering of the securities in the United States or to conduct a public offering
of the securities in the United States.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463103

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181108.OBI.20181108S53


#119

Primærinnsidemelding

AGSE Consulting, 50% eiet av Anne-Grete Strøm-Erichsen, styremedlem av Kongsberg
Gruppen, og 50% eiet av hennes mann Arve Strøm-Erichsen, har i dag, fredag 9.
november, kjøpt 2.000 aksjer i Kongsberg Gruppen ASA til en kurs på 113,00
kroner per aksje. AGSE Consulting eier etter dette 2.000 aksjer i Kongsberg
Gruppen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-2.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463269

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181109.OBI.20181109S62


#120

Finansdirektør kjøper aksjer

Gyrid Skalleberg Ingerø, finansdirektør og medlem av Kongsberg Gruppens
konsernledelse har i dag kjøpt 3.000 aksjer i Kongsberg Gruppen til
gjennomsnittskurs 111,00 kroner. Skalleberg Ingerø eier etter kjøpet 7.393
aksjer i Kongsberg Gruppen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-2.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/463365

Nyheten er levert av OBI.

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181112.OBI.20181112S59


#121

16/11-2018 10:10:28: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA – Primary insider notic

Vis børsmeldingen

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181116.OBI.20181116S20