Diskusjon Triggere Porteføljer

Kongsberg Gruppen (KOG)

kog_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3672cf53f0>

#122

19/11-2018 08:32:36: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA – Siste dag for handel i tegningsretten


#123

21/11-2018 08:00:00: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA – Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen utløper i da


#124

21/11-2018 17:07:11: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA - Vellykket utstedelse av nye obligasjonslån


#125

21/11-2018 19:52:38: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA – Foreløpig resultat av Fortrinnsrettsemisjone


#126

22/11-2018 10:28:04: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA – Final result of the Rights Issu


#127

22/11-2018 12:31:22: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA – Tildeling til primærinnsidere i fortrinnsrettsemisjone


#128

28/11-2018 15:42:29: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA – Ny aksjekapital registrer


#129

28/11-2018 15:42:30: (KOG) Kongsberg Gruppen ASA – New share capital registere


#130

29/11-2018 13:48:00: (KOG) Renteregulering


#131

03/12-2018 13:38:38: (KOG) Renteregulering


#132

13/12-2018 08:49:25: (KOG) Kongsberg Gruppen kjøper Aerospace Industrial Maintenance Norway AS


#133

13/12-2018 15:01:13: (KOG) Finansiell kalender


#134

31/12-2018 08:30:00: (KOG) KONGSBERG mottar CROWS ordre verdt 805 MNOK


#135

Tenker dette er helt greit om du er spekulant og ikke medlem av den lett forvirra venstresiden.


#136

31/01-2019 13:45:52: (KOG) Finansiell kalender


#137

Adm. dir i Kongsberg Defence & Aerospace, Eirik Lie er i e24-podden i dag


#138

12/02-2019 08:40:58: (KOG) Invitasjon til presentasjon av Kongsberg Gruppens resultat for 4. kvartal 2018 og foreløpig årsresultat 2018


#139

14/02-2019 08:52:48: (KOG) Key information relating to the cash dividend to be paid by Kongsberg Gruppen ASA


#140

21/02-2019 16:45:00: (KOG) Kongsberg Gruppen iverksetter tilbakekjøpsprogram for erverv av egne aksjer for ansatte


#141

22/02-2019 16:49:25: (KOG) Mandatory notification of trade