Diskusjon Triggere Porteføljer

Kongsberg Gruppen (KOG)

kog_ol
Investeringer: #<Tag:0x00007f3661e14468>

#142

25/02-2019 16:49:47: (KOG) Meldepliktig handel


#143

25/02-2019 16:49:48: (KOG) Mandatory notification of trade


#144

26/02-2019 16:50:54: (KOG) Meldepliktig handel


#145

27/02-2019 17:29:10: (KOG) Meldepliktig handel


#146

28/02-2019 13:43:28: (KOG) Renteregulering


#147

28/02-2019 16:49:47: (KOG) Mandatory notification of trade


#148

01/03-2019 16:45:02: (KOG) Meldepliktig handel


#149

04/03-2019 16:52:29: (KOG) Meldepliktig handel


#150

05/03-2019 16:42:13: (KOG) Mandatory notification of trade


#151

06/03-2019 16:35:32: (KOG) Meldepliktig handel


#152

07/03-2019 16:49:35: (KOG) Meldepliktig handel


#153

08/03-2019 16:48:50: (KOG) Mandatory notification of trade


#154

11/03-2019 14:30:31: (KOG) KONGSBERG inngår kontrakt med Japan for levering av JSM (Joint Strike Missile)


#155

11/03-2019 16:46:26: (KOG) Meldepliktig handel


#156

BOOM!

Et norsk industrieventyr er på gang.

Nå kommer land etter land til å velge JSM til F35! :smiley:


#157

12/03-2019 17:01:31: (KOG) Meldepliktig handel


#158

13/03-2019 16:47:28: (KOG) Mandatory notification of trade


#159

14/03-2019 16:50:48: (KOG) Meldepliktig handel


#160

15/03-2019 16:57:02: (KOG) Meldepliktig handel


#161

18/03-2019 16:40:58: (KOG) Meldepliktig handel